header-pattern-bg

”Mycket hjärna” – en ny podd för lärare om lärande, undervisning och hjärnan

”Mycket hjärna” är en ny podd om lärande och hjärnan som ges ut i samarbete mellan forskare vid Högskolan i Halmstad och Lunds universitet samt en gymnasielärare. De första avsnitten handlar om neuromyter och multitasking.

Vi vill att samtalet ska bli praktiskt orienterat och inte bara en akademisk-teoretisk diskussion.

Björn Sjödén

Mycket hjärna diskuterar forskning kring lärande och hur kunskapen kan användas praktiskt i skolan. Ett första avsnitt med rubriken Neuromyter publicerades i april och i förra veckan kom avsnitt två om Multitasking. Poddsändningen rekommenderas på Poddtoppen.se.

Vill nå lärare

Samtalar i podden gör Björn Sjödén, universitetslektor i utbildningsvetenskap vid Högskolan i Halmstad, Betty Tärning, forskare i Educational Technology Group vid Lunds universitet, samt Kalle Palm, gymnasielärare i fysik, filosofi och matematik, i Lund.

Tre personer, två män står på marken och en kvinna i mitten står lite längre upp.

”Vi vill att forskning ska göra skillnad. Det är också därför som jag i dag jobbar på Högskolan i Halmstad, jag vill omsätta de här idéerna i praktiken”, säger Björn Sjödén (längst till vänster). Han driver poddradion tillsammans med Betty Tärning och Kalle Palm.

– Betty kläckte idén om en podd. Vi sysslar båda med digitalt lärande och var tidigare kollegor i Lund. Vi vill att forskning om lärande och undervisning ska komma till nytta, att kunskapen ska nå ut och inte stanna inom universitets och högskolors väggar, säger Björn Sjödén.

Poddsändningen riktar sig främst till yrkesverksamma lärare – och även till lärarstudenter – och av den anledningen var det också avgörande för Björn Sjödén och Betty Tärning att en yrkesverksam lärare medverkar i podden.

– När vi gör anspråk på att prata om hur forskning ska omsättas i praktiken är det viktigt att även Kalle Palm deltar. Vi vill att samtalet ska bli praktiskt orienterat och inte bara en akademisk-teoretisk diskussion, säger Björn Sjödén.

Mer om Mycket hjärna

Lyssna på podden via Itunes eller Poddtoppen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsammans bidrar de medverkande med vetenskapliga referenser till varje avsnitt, för den som vill veta mer.

Tekniker är Trond A. Tjøstheim.

Varje avsnitt är vetenskapligt granskat av Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet och Linköpings universitet.

Podden är icke-kommersiell och fri från annonser. Produktionen sponsras av Lunds universitets samverkansinitiativ ”Tillsammans över tröskeln till framtidens klassrum”.

Medverkande

Betty Tärning, forskare i Educational Technology Group vid Lunds universitet, och doktor i kognitionsvetenskap, med specialisering inom digitala läromedel.

Björn Sjödén, lektor i utbildningsvetenskap vid Högskolan i Halmstad och doktor i kognitionsvetenskap, undervisar på lärarutbildningen och forskar om digitalt lärande.

Kalle Palm, gymnasielärare i fysik, filosofi och matematik samt kognitionsvetare.

Forskning ska komma till användning

Syftet med Mycket hjärna är att bidra till en vetenskaplig grund för lärande och undervisning – inte genom att lansera nya pedagogiska teorier utan genom att uppmärksamma relevant forskning som redan görs. Den forskningen kan dock vara svår att förstå eller också är det av andra skäl som den inte har kommit till användning i skolan.

Kvinna som ser stressad ut, lila bakgrund, 6 armar och händer...

Det senaste avsnittet i Mycket hjärna handlar om "multitasking".

– Vi diskuterar utifrån ett kognitionsvetenskapligt perspektiv, vilket betyder att vi – mycket gärna – pratar om hjärnan och hur den fungerar, mer kopplat till hur vi tänker och hur vi lär oss saker snarare än om biologi, säger Betty Tärning.

Vi diskuterar utifrån ett kognitionsvetenskapligt perspektiv, vilket betyder att vi – mycket gärna – pratar om hjärnan och hur den fungerar, mer kopplat till hur vi tänker och hur vi lär oss saker snarare än om biologi.

Betty Tärning, Lunds universitet

Varje avsnitt granskas också ur vetenskaplig synpunkt inför varje publicering.

– Titeln är också en blinkning till att vi är genuint engagerade i våra respektive områden och gärna vill förmedla den glädje som finns i att lära sig nya saker och att förstå mer om hur dessa processer fungerar i vår vardag och verklighet, säger Björn Sjödén.

Rykten och föreställningar

Tanken är att ett nytt avsnitt i månaden ska publiceras, plus extramaterial som inte ryms inom de 20–30 minuter som varje poddavsnitt normalt kommer att vara. Intressanta teman och aktuella debatter kommer att influera ämnesvalen. Första avsnittet behandlar rykten och föreställningar som tenderar att florera om hjärnan.

En modell av en hjärna och en modell av en hand.

Myter och rykten som florerar kring hjärnan avhandlas i det första poddavsnittet.

– Det är en tydlig motivation för mig att vara med i podden, alla myter som finns. Ett typiskt exempel är att hjärnan är en muskel, ett annat är att vi bara använder tio procent av hjärnans kapacitet. Båda dessa föreställningar är något som vi diskuterar i podden, säger Björn Sjödén och fortsätter:

– I andra avsnittet diskuterar vi ”multitasking”, det vill säga att man kan göra flera saker samtidigt. Det kan man inte – det är till och med så, att den som tränar på att ”multitaska” riskerar att bli ännu sämre på just detta.

Om de olika avsnitten

Avsnitt 1 (Neuromyter)

Att vi bara använder 10 procent av vår hjärna eller att någon är en visuell person är kanske saker du hört någon gång. Men stämmer detta eller är det bara myter? Vad behöver vi egentligen kunna om hjärnan för att lära oss bättre? Detta och mer diskuterar vi i dagens avsnitt.


Avsnitt 2 (Multitasking)

Är du någon som ofta pluggar, lyssnar på musik och kollar sociala medier samtidigt? I dagens avsnitt får du veta mer om hur det kan vara smart att istället välja en sak i taget, och gärna ta en paus emellan, för att få ut mer ditt lärande.

Kommande avsnitt handlar om growth mindset, studieteknik samt motivation. Förslag från lyssnarna välkomnas också.

Text: KRISTINA RÖRSTRÖM
Bild: TROND A. TJøSTHEIM