header-pattern-bg

Halländska företag tillämpar AI med hjälp av Högskolans forskare

Del av fokusområde Smarta städer och samhällen

Under ett antal månader har tre utvalda företag lärt sig mer om hur artificiell intelligens (AI) kan appliceras på och förbättra deras verksamheter.

– En fantastisk möjlighet! Projektet hjälpte oss att lyfta blicken och innovera vår verksamhet utifrån våra datatillgångar, vilket har varit ett helt nytt sätt för oss att utveckla verksamheten på, säger Victoria Ekman, VD på CE-produkter.

Syftet med samverkansprojektet AI.m är att öka halländska bolags konkurrenskraft genom att sprida kunskap och kompetens inom AI och tjänstedesign från Högskolans forskare och studenter till regionens företag.

Vi vill att företagen ser de fördelar och möjligheter som finns med AI och framförallt hur de själva kan utnyttja tekniken som ett konkurrensmedel.

 

Stefan Byttner, docent vid Högskolan i Halmstad

I projektet AI.m har Högskolans forskare, tillsammans med företagsinkubatorn HighFive i Halmstad, utbildat företagsrepresentanter i AI-baserad tjänsteinnovation, till exempel hur tjänstedesign, användarupplevelse och interaktionsdesign påverkas av införandet av AI-teknologi. Tre halländska företag valdes ut – CE-produkter, Lagafors och Matpriskollen – för att genom föreläsningar och workshoppar förbättra sin kunskap om AI och därmed öka sin innovationsförmåga och konkurrenskraft.

– Detta projekt är ett första steg mot vårt mål att små- och medelstora företag i regionen ökar sin AI-kompetens och blir medvetna om hur datadrivna beslut kan förbättra deras verksamhet. Vi vill att företagen ser de fördelar och möjligheter som finns med AI och framförallt hur de själva kan utnyttja tekniken som ett konkurrensmedel, säger Stefan Byttner, docent vid Akademin för informationsteknologi på Högskolan i Halmstad och forskare inom AI.

Tre personer sitter runt ett bord och pratar.

Anna Petersson, affärsutvecklare på HighFive och projektledare för AI.m, Pontus Wärnestål, docent vid Högskolan i Halmstad och forskare inom tjänstedesign, och Stefan Byttner docent vid Högskolan i Halmstad och forskare inom AI.

Projektet beforskas

Stefan Byttner och kollegan Pontus Wärnestål, docent vid Akademin för informationsteknologi på Högskolan i Halmstad och forskare inom interaktions- och tjänstedesign, har i många år forskat om hur olika AI-metoder kan användas inom både offentlig sektor och det privata näringslivet. De beforskar projektet AI.m i sig, där resultaten bland annat ligger till grund för den innovationsmodell som Pontus Wärnestål presenterade på konferensen Interaction19 i Seattle tidigare i år.

– AI.m har visat sig vara en effektiv modell för att omsätta forskningen som bedrivs vid lärosätet i praktiken. Forskare inom AI och tjänsteinnovation sitter ner tillsammans med halländska företag för att gemensamt utforska och designa hur AI kan skapa nytta och värde för både företag och deras kunder, säger Pontus Wärnestål.

Samtidigt knyts dessa erfarenheter tillbaka till nya forskningsprojekt på lärosätet. Ett exempel är utveckling av ett designverktyg som stöttar i processen att arbeta med AI-driven tjänsteutveckling där människan står i centrum.

– Ett annat exempel är utbildningsprogrammet Data Analytics and Service Innovation based on Artificial Intelligence (MAISTR), ett så kallat Expertkompetensprogram finansierat av KK-stiftelsen, som vi driver. Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma som vill få en fortsatt utbildning inom både AI och affärs- och tjänstedesign baserad på AI. I programmet ingår även för oss att utforska "best practices" i AI-baserad tjänstedesign. AI.m har gett oss en konkret plattform för detta, menar Stefan Byttner.

Implementera AI-metoder i affärsmodeller

Företagens olika datatillgångar synades under projektets gång för att se hur AI (framför allt maskininlärning) kan användas för att analysera och dra slutsatser baserade på tillgänglig data. Nästa steg var att se över hur dessa metoder kan implementeras i företagens affärsmodeller för att öka tillväxten eller effektivisera verksamheten.

Tre personer sitter runt ett bord och skrattar.

"Vårt långsiktiga mål är att etablera en regional AI-hub som stödjer bolag att arbeta strategiskt med AI-driven tjänsteutveckling genom kompetensförsörjning från Högskolan, affärs- och strategiutveckling från HighFive och erfarenhetsutbyte mellan varandra", säger Pontus Wärnestål.

– De medverkande bolagen har fått inspiration, kompetensutveckling, affärsutveckling, en hel lista på möjliga AI-applikationer utifrån deras befintliga verksamhet och datatillgångar samt en testbar prototyp av prioriterad AI-tjänst. Andra effekter vi sett i projektet, och som visat sig vara viktiga parametrar för att lyckas långsiktigt, är framtagandet av en strategi för att förankra processer och beslut i den dagliga verksamheten, att få hjälp av studenter att bearbeta sin data samt stöd av oss att söka externa medel för sin fortsatta AI-resa. Detta hoppas vi få arbeta vidare med framöver, säger projektledare Anna Petersson, Affärsutvecklare HighFive.

Målet är en regional AI-hub

Planerna inför nästa projekt, AI.m 2.0, är redan igång. Det förväntas starta under våren 2020 med en grupp nya företag.

– Vårt långsiktiga mål är att etablera en regional AI-hub som stödjer bolag att arbeta strategiskt med AI-driven tjänsteutveckling genom kompetensförsörjning från Högskolan, affärs- och strategiutveckling från HighFive och erfarenhetsutbyte mellan varandra. Detta förväntas leda till ökad konkurrenskraft och tillväxt hos regionens näringsliv, bland annat genom nya tjänsteinnovationer, säger Pontus Wärnestål.

Om projektet AI.m

Projektgruppen har bestått av Anna Petersson, affärsutvecklare på HighFive och projektledare för AI.m, Pontus Wärnestål, docent vid Högskolan i Halmstad och forskare inom tjänstedesign, Stefan Byttner docent vid Högskolan i Halmstad och forskare inom AI, samt Albin Martinsson, digital designer på Digitaliseringsbyrån. Gruppen har jobbat med de utvalda företagen samt utvecklat och testat de olika verktygen och modellerna.

Projektets styrgrupp har bestått av representanter från HighFive, Högskolan i Halmstad och ALMI Halland. Finansiering av projektet har delats mellan samtliga representanter från styrgruppen och Region Halland. Projektet inleddes under hösten 2018 och avslutades i augusti 2019.

AI.m ligger väl i linje med Högskolans profilområde Smarta städer och samhällen. Profilområdet arrangerade nyligen en innovationskonferens som till stor del handlade om vikten av att sätta människan i fokus vid utveckling av städer, produkter och tjänster.

Röster från de medverkande företagen:

”Det har varit en nyttig process att bara få förklara våra datatillgångar och vår affär för utomstående. Att få lyfta blicken och se massa möjligheter. Nu har vi en hel lista på möjliga utvecklingsområden inom AI”, säger Magnus Elmblad, VD på Lagafors.

”En fantastisk möjlighet! Projektet hjälpte oss att lyfta blicken och innovera vår verksamhet utifrån våra datatillgångar, vilket har varit ett helt nytt sätt för oss att utveckla verksamheten på”, säger Victoria Ekman VD på CE-produkter.

”Service design-tillfället och kundresan var riktigt bra! Det hjälpte oss att förstå hur slutprodukten och slutupplevelsen skulle bli. Vi har fått en ny vinkel på vad vi faktiskt ska erbjuda”, säger Ulf Mazur, VD på Matpriskollen.

”Det är unikt och positivt att kombinera UX med AI. Det har verkligen gett gruppen en gemensam bild av vart vi vill med produkten”, säger Ulf Mazur, VD på Matpriskollen.

Om HighFive

HighFive är en mötesplats, och satsning av Halmstads kommun, som innehåller två inkubatorer (för studenter och tillväxtföretag), samt en regional projektarena med fokus på det oväntade, kreativa mötet. HighFive vill driva förändring, och genom att samla de bästa idéerna och människor med mod och tillväxtvilja är HighFive en igångsättare och inspiratör som eldar på spännande initiativ. Tillsammans med Högskolan i Halmstad skapar HighFive möjligheter till fantastisk utveckling för företag i Halland.

Läs mer om HighFive på https://h5halmstad.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Text: LOUISE WANDEL
Bilder: LINNÉA ANDERSSON
Toppbild: ISTOCK