header-pattern-bg

Hållbara smarta mobilitetslösningar med människan i centrum – flera nya tvärvetenskapliga forskningsprojekt inleds

Del av fokusområde Smarta städer och samhällen

Användarnas perspektiv vid design av ny teknik blir allt viktigare. Flera traditionellt tekniktyngda branscher, till exempel fordonsindustrin och kraftbolagen, börjar skifta till en så kallad användarcentrerad utveckling. Den utgår från människans behov och användning, snarare än enbart vad som är tekniskt möjligt. Vaike Fors, docent i pedagogik vid Högskolan i Halmstad, har tillsammans med kollegor inom digital tjänstedesign nyligen fått medel till tre nya forskningsprojekt. Alla handlar om framtida hållbara mobilitetslösningar där människans vardagsliv sätts i fokus.

Hållbara och realistiska mobilitetslösningar kräver tvärvetenskap och samarbete mellan olika aktörer, inte bara teknisk innovation.

 

Vaike Fors

– Intresset för användarcentrerad utveckling har verkligen ökat de senaste åren, särskilt inom fordonsindustrin. Nya mobilitetslösningar, det vill säga både en utveckling av fordon och av tjänster kopplade till transport, ställer stora krav på en förståelse för hur människan uppfattar och använder teknik. Det är något som vår forskargrupp kan bidra med, säger Vaike Fors, docent i pedagogik vid Akademin för informationsteknologi på Högskolan i Halmstad.

Vaike Fors är projektledare för de etnografiskt orienterade delarna i tre nya samproduktionsprojekt (beskrivna nedan) som nyligen beviljats forskningsanslag.

– Det är oerhört spännande att vi beviljats medel till etnografisk designforskning i så många projekt som syftar till att hitta mer samhälls- och vardagslivsorienterade sätt att utveckla och studera framtida hållbara mobilitetslösningar. Efter många år av primärt teknikdriven utveckling, får i dag projekt som sätter hållbarhet och människors vardagsliv i centrum finansiering. Finansiärerna verkar ha insett att hållbara och realistiska mobilitetslösningar kräver tvärvetenskap och samarbete mellan olika aktörer, inte bara teknisk innovation, säger Vaike Fors.

Två män och en kvinna ler mot kameran. Foto.

Halmstadforskarna Esbjörn Ebbesson, Jesper Lund och Vaike Fors ska etablera så kallade living labs i Göteborg och Helsingborg för att engagera människor i vilka mobilitetslösningar som behövs i just deras stadsdel. Projektet heter Design Ethnographic Living Labs for Future Urban Mobility – A Human Approach (AHA II) och är ett av tre nya samproduktionsprojekt som nyligen beviljats forskningsanslag.

Tre olika forskningsprojekt

Kommuninvånare engageras i framtida transportlösningar

Projektet Design Ethnographic Living Labs for Future Urban Mobility – A Human Approach (AHA II) är ett samarbetsprojekt mellan Högskolan i Halmstad, Volvo Cars, Göteborgs stad, Helsingborgs stad, Västtrafik och Skånetrafiken, finansierat av Drive Swedens strategiska medel. I två olika stadsdelar i Göteborg och Helsingborg kommer forskarna att etablera så kallade living labs för att engagera människor i vilka mobilitetslösningar som behövs i just deras stadsdel. Delaktiga forskare från Högskolan i Halmstad är Vaike Fors, Esbjörn Ebbesson och Jesper Lund, samt industridoktorand Kaspar Raats och de internationella gästforskarna Rachel Charlotte Smith och Sarah Pink. AHA II bygger på ett tidigare projekt, Co-designing Future Smart Urban Mobility Services – A Human Approach (AHA), där forskarna tog fram en samarbetsmodell för industri och städer.

Hur och när vill vi ladda våra bilar?

Projektet Realisera effektiv laddning av elbilar med användarcentrerad smart teknologi (RELEVANT) har som mål att kartlägga användarnas preferenser och förväntningar av smart laddning av el- och hybridbilar. Projektet förvaltas av Volvo Cars och det är doktoranden Thomas Lindgren samt Vaike Fors som är delaktiga forskare från Högskolan i Halmstad. Övriga partner i projektet är RISE, Vattenfall, Skellefteå Kraft och Kraftringen Energi. Projektet är att så kallat FFI-projekt (fordonsstrategisk forskning och innovation) finansierat av Vinnova.

Australien satsar stort ­– Halmstadforskarna blir en viktig pusselbit

Den 9 oktober beslutade det Australiensiska Vetenskapsrådet att satsa motsvarande 260 miljoner kronor på ett nytt internationellt och tvärdisciplinärt forskningsinitiativ, ett så kallat Centre of Excellence. Det nya forskningscentrumet, som ska heta Centre of Excellence for Automated Decision-Making and Society, ska forska om ansvar och etik kopplat till automatiskt beslutsfattande, till exempel när självkörande fordon fattar beslut i en trafiksituation eller när algoritmer används vid medicinsk diagnostisering. Australiens utbildningsminister Dan Tehan säger i ett pressmeddelande:

– Automatiserad beslutsfattande teknik har stor potential att förändra effektiviteten i industrin, för såväl offentliga som privata tjänster. Men som med all teknik är det klokt att undersöka hur man kan mildra eventuella risker. Vår regering finansierar forskning om automatiserat beslutsfattande för att se till att denna teknik ger bästa möjliga resultat för samhället och industrin.

Högskolan i Halmstad är ett av fyra europeiska partnerlärosäten, och det enda från Norden, som ingår i det nya forskningscentrumet. Totalt ingår 30 organisationer, varav åtta är australiensiska lärosäten. De kommande sju åren ska Vaike Fors, tillsammans med forskare på Volvo Cars, jobba inom några av forskningscentrumets tvärvetenskapliga delprojekt i samarbete med Emerging Technology Research Lab på Monash University i Australien. Emerging Technology Research Lab leds av professor Sarah Pink som också är gästforskare på Högskolan i Halmstad.

Vaike Fors

Vaike Fors är docent i pedagogik vid Akademin för Informationsteknologi på Högskolan i Halmstad. Hon har specialiserat sig på att med designetnografisk metod undersöka hur människor interagerar och lär sig med framväxande teknologier, och vad det betyder för deras vardagsliv, rutiner och vanor. Hennes drivkraft är att hitta pedagogiska modeller för gränsöverskridande samarbeten som tar sin utgångspunkt i mänskliga perspektiv för att bidra till tekniska lösningar som är hållbara både på en social och en samhällelig nivå.

Vaike Fors har lett flertalet akademiska och tillämpade projekt i samarbete med internationella partners. Hennes senaste böcker är Theoretical Scholarship and Applied Practice (2017), Samverkansformer: Nya vägar för humaniora och samhällsvetenskap (2018), och Imagining Personal Data: Experiences of self tracking (2020). Privat hittar Vaike sin energi genom att rida islandshästar och att vandra.

Text: LOUISE WANDEL

Bild: DAN BERGMARK

Toppbild: ISTOCK