header-pattern-bg

Nationell testbädd för ”edtech” – Högskolan i Halmstad deltar i nytt projekt om digitalt lärande

Del av fokusområde Smarta städer och samhällen

Ett nyskapande nationellt projektet med skolor, utbildningsaktörer, forskare och entreprenörer inom digitalt lärande får finansiering av Vinnova. Projektet, som leds av Nacka kommun och där Högskolan i Halmstad är en av aktörerna, ska testa, utveckla och utvärdera digital teknologi för lärande tillsammans med entreprenörer, lärare och studenter.

Det är mycket glädjande att Högskolan i Halmstad är med och påverkar i denna process.

 

Susanna Öhman, akademichef vid Högskolan i Halmstad

Projektet pågår i två år och har en budget på 14 miljoner kronor, varav Vinnova finansierar med 6,9 miljoner kronor.

– Vi kommer att utveckla en testbädd där lärare och elever ska jobba tillsammans med tech-utvecklare för att ta fram bättre och mer relevanta digitala läromedel, säger Hanna Elving, Nacka kommun som leder projektet.

Projektpartner

Nacka kommun, Uppsala kommun, Lidingö kommun, Academedia, Nackademin, Företagsekonomiska institutet (FEI), Falkenbergs kommun, Halmstads kommun, Högskolan i Halmstad, ABB gymnasiet i Västerås, Lilla Nackas skolor och förskolor, NetPort Science Park som driver klustret Edtech Southeast Sweden, Region Halland och branschorganisationen Swedish Edtech Industry som representerar företagen. I referensgruppen ingår forskare, myndigheter och representanter från Helsingfors stad och Nesta i Storbritannien.

Projektet är helt nytt i sitt slag. Sverige saknar i dag en större testbädd för digitalt lärande. Det finns ett stort utbud av digitala läromedel, men de testas och utvärderas sällan på ett sätt som gör erfarenheterna delbara. Inom testbädden ska – tillsammans med forskare – en metod tas fram för att genomföra tester och utvärdera digitala lärarresurser, samtidigt som metoden bidrar till att utveckla leverantörernas tjänster och produkter. När kraven på digitalisering av skolan och undervisningen ökar är projektet en viktig pusselbit i att stärka lärarnas digitala kompetens. Det gör att de kan ställa tydligare krav på produkter och tjänster för lärande.

– Elever och lärare använder i allt högre grad digitala tekniker. Detta projekt gör det möjligt för skola och ”edtech”-företag att mötas och skapa dialog kring digitala läromedel. Det är mycket glädjande att Högskolan i Halmstad är med och påverkar i denna process, säger Susanna Öhman, akademichef vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle på Högskolan i Halmstad.

I den nationella testbädden ingår representanter från hela landet och hela utbildningskedjan, från förskola till högskola.

Text: NACKA KOMMUN och KRISTINA RÖRSTRÖM
Bild: ISTOCK

Fotnot: Edtech står för Educational Technology