header-pattern-bg

Åtta nya projekt inom Högskolans Forskning för innovation

Del av fokusområde Smarta städer och samhällen
Del av fokusområde Hälsoinnovation

Precis innan årsskiftet kom det positiva beskedet att KK-stiftelsen beviljar drygt 37 miljoner kronor för åtta nya projekt inom Högskolans KK-miljö Forskning för innovation. När projekten nu drar i gång och KK-miljöns nionde år inleds, innebär det att cirka 80 projekt rullar inom ramen för miljön. 

Det här är fantastiskt positivt! Nu har vi fått en riktigt bra samordning och fokusering i KK-miljöns arbete. Vi har lyckats att bredda oss och inkludera fler av Högskolans forskare i verksamheten, samtidigt som vi fokuserar ännu tydligare inom Högskolans två profilområden. Det här var andra året i rad som KK-stiftelsen ställde sig positiv till i princip hela vår verksamhetsplan, säger Thorsteinn Rögnvaldsson, programchef för Högskolan i Halmstads KK-miljö Forskning för innovation.

Vad är en KK-miljö?

Högskolan i Halmstad är ett av fem lärosäten i landet som utnämnts till en så kallad KK-miljö av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen. De andra KK-miljöerna finns vid Högskolan i Skövde, Mittuniversitetet, Högskolan Väst och Jönköping University. KK-miljöerna får medel från KK-stiftelsen via årliga verksamhetsplaner i stället för att söka i enskilda utlysningar. KK-stiftelsen ger stöd till forskningsinsatser som successivt utvecklar ett alltmer profilerat lärosäte, med högsta kvalitet, tydlig positionering och med verksamhet som har stark relevans för utvecklingen av näringsliv och samhälle.

Högskolan i Halmstads KK-miljö invigdes i april 2012 och löper under tio år, till och med år 2021. KK-miljön heter Forskning för innovation för att spegla Högskolan i Halmstads profil. Centralt i alla forskningsprojekt som bedrivs inom ramen för Forskning för innovation är samarbetet med näringslivet, så kallad samproduktion. Samproduktion innebär att företag bedriver forskningsprojekt tillsammans med Högskolans forskare och bidrar med viktiga insatser i forskningen som de själva finansierar.

Forskning för innovation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Högskolan i Halmstads KK-miljö har namnet Forskning för innovation och är fokuserat kring profilområdena Hälsoinnovation samt Smarta städer och samhällen. Forskningsprojekten bedrivs vid tre av Högskolans fem forskningsmiljöer. Åtta nya projekt startar under 2020 och har beviljats sammanlagt drygt 37 miljoner kronor av KK-stiftelsen. Av de nya projekten är fem inom profilområde Hälsoinnovation och tre inom profilområde Smarta städer och samhällen.

Värdeskapande inkontinentvård (V3C)

Forskningsprojekt, Hälsoinnovation

Forskningen syftar till att skapa metoder för att utvärdera upplevda värden av betydelse vid toalettbesök och inkontinensskydd för äldre personer som behöver assistans. Projektet benämns också Value Creating Continence Care (V3C) och projektledare är Carina Göransson vid forskningsmiljön Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI). Forskningen sker tillsammans med företaget Essity Hygiene and Health.

Projektets webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Analys av ljud i hemmiljöer (AASH)

Forskningsprojekt, Hälsoinnovation

Genom att utveckla AI-system som kan analysera vardagsljud, vill forskarna förbättra hembaserade trygghetssystem hos framför allt äldre. Projektet heter Analysis of Ambient Sound in Home Environment (AASH) på engelska och leds av Mark Dougherty vid forskningsmiljön Inbyggda och intelligenta system (EIS). Forskningen sker i samarbete med NEAT Electronics, HFAB och Halmstads stadsnät.

Projektets webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En sömnintervention för barn med neuropsykiatriska syndrom och sömnproblem (SLEEP)

Forskningsprojekt, Hälsoinnovation

I detta projekt ska forskarna studera och utvärdera hur tyngdtäcken kan hjälpa barn med neuropsykiatriska syndrom att få bättre sömn. Projektledare är Ingrid Larsson vid forskningsmiljön Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI). Forskningen bedrivs i samarbete med företagen Novista och Carmona.

Projektets webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Accelerera färdplanen för kommersialisering och upptaget av medicintekniska innovationer – rollen av olika aktörers logiker i ett ekosystem för hälsoinnovationer (MeTARoad)

Forskningsprojekt, Hälsoinnovation

MeTARoads övergripande syfte är att förbättra förståelsen för hur kommersialiseringen och upptaget av medicintekniska innovationer kan påskyndas. Projektet syftar också till att utveckla empiriskt validerade metoder som är användbara för MedTech-företag i deras utveckling av livskraftiga affärsmodeller. Projektet leds av Hélène Laurell vid forskningsmiljön Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL). Projektet sker i samverkan med företagen Learning to Sleep, Cross Technology Solutions, 1928Diagnostics, Airsonett, Dendera Holding och Wictor Family Office.

Projektets webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektbaserad master

Utbildnings- och forskningsprojekt, Hälsoinnovation

Genom detta projekt skapar Högskolan i Halmstad en möjlighet för yrkesverksamma i företag och offentlig verksamhet att genomföra utvecklingsprojekt på sin arbetsplats och samtidigt förvärva fördjupad kompetens inom ämnesområdet för utvecklingsarbetet. Projektledare är Jan Karlsson vid forskningsmiljön Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI). Projektet genomförs tillsammans med företagen Ensolution, Sensative, Carmona och Essity.

Mer information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Innovationsekosystem för smarta autonoma fordon (I-SAVE)

Rekrytering, Smarta städer och samhällen

En biträdande universitetslektor inom smart mobilitet ska anställas vid forskningsmiljön Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL) och samarbeta med företagen Stena Recycling International och HEM.

Centrum för forskning kring tillämpade intelligenta system (CAISR) ”plus"

Forskningsprofil, Smarta städer och samhällen

CAISR är en långsiktig forskningssatsning på teknik för intelligenta system som har funnits på Högskolan i Halmstad sedan 2012. Med det nya anslaget från KK-stiftelsen ska CAISR ytterligare fokusera forskningen på AI-tillämpningar inom prediktivt underhåll. Forskningsprojekten inom CAISR drivs i samarbete med flera av Volvoföretagen och Toyota Material Handling. Ledare för CAISR är Thorsteinn Rögnvaldsson.

Mer information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Smart industri Sverige

Företagsforskarskola, Smarta städer och samhällen

Under 2020 startar den nationella företagsforskarskolan Smart Industry Sweden i samarbete mellan Högskolan i Halmstad, Högskolan Väst, Högskolan i Skövde, Jönköping University och Mittuniversitetet. Det blir den största företagsforskarskolan i Sverige inom området smart industri och riktar sig till yrkesverksamma. Ansvarig för företagsforskarskolan på Högskolan i Halmstad är Bengt-Göran Rosén vid forskningsmiljön Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS).

Mer information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Text: LOUISE WANDEL

Toppbild: Montage av framsidesbilderna från profilområdenas årsberättelser för 2019.