header-pattern-bg

Anitas företag vill vara länken mellan forskare och fakta

Del av fokusområde Hälsoinnovation

Forskare behöver ofta samla in och analysera statistik och data. För detta krävs verktyg som många gånger – för stora pengar – utvecklas specifikt för varje projekt. Det företag som Anita Sant'Anna, tidigare forskare vid Högskolan i Halmstad, och hennes kompanjon Axel Wolf startat utvecklar ett verktyg som ska göra detta både lättare och billigare, utan att mängder av värdefull och känslig data måste skickas till Apple, Google eller någon av de andra globala giganterna.

Det pratas mycket om e-hälsa och att Sverige ska ligga i framkant. Men det finns ett stort gap mellan vad man skulle kunna göra och hur det verkligen ser ut ute i vården. Vi vill vara med och sätta en ny standard för hur data samlas in och analyseras, så att vården får kunskaper som sedan kan ge möjligheter till utveckling.

 

Anita Sant'Anna

Det är nu tolv år sedan Anita Sant'Anna lämnade ön och staden Florianópolis vid Brasiliens ostkust för den betydligt mindre staden Halmstad och Högskolan här.

– Efter att ha tagit en ingenjörsexamen vid universitetet hemma i Florianópolis letade jag på olika håll i världen efter en doktorandtjänst. Jag ville att den skulle vara inriktad på bioteknik och life science och att de ekononomiska förutsättningarna skulle vara bra. En vän i Stockholm tipsade mig om Halmstad. Jag sökte och fick efter några månader besked om att jag hade fått tjänsten.

Forskning om rörelseanalys

Anita Sant'Anna fokuserade i sin forskning på analys av hur vi rör oss. Med hjälp av sensorer fångade hon in data om rörelser och utvecklade system för att analysera dem. Anita Sant'Anna samarbetade bland annat med ett laboratorium i USA som arbetade med personer med Parkinssons sjukdom. Hon disputerade vid Akademin för informationsteknologi 2012 med sin avhandling ”A Symbolic Approach to Human Motion Analysis Using Inertial Sensors: Framework and Gait Analysis Study”.

Anita Sant'Anna stannade kvar på Högskolan som postdok vid Centrum för forskning om tillämpade intelligenta system (CAISR) på Akademin för informationsteknologi. Hon trivdes i Halmstad och på Högskolan.

– Jag hoppade runt lite bland ämnena och jobbade bland annat med smarta nätverk för eldistribution och fortsatte därefter att studera rörelseanalys.

Anita Sant'Anna var en tid koordinator för applikationsområdet hälsoteknik vid CAISR. Hon har också arbetat för Hälsoteknikcentrum Halland som forskningskoordinator.

Kvinna som sitter vid en dator och leende tittar in i kameran.

Sant'Anna, som tidigare jobbat med forskning och undervisning vid Akademin för informationsteknologi på Högskolan i Halmstad, har nyligen startat ett företag som gör det möjligt för forskare att samla in och analysera data.

Data måste ge insikter

– Jag har bland annat arbetat med hur vi kan hjälpa människor genom att lära oss mer om hur man rör sig i det dagliga livet, hur smarta hem kan stödja oss, och hur vi med olika former av teknik kan interagera med människor. I dag är det lätt att samla in och mäta en massa saker, men den stora frågan är hur vi sedan kan processa den data vi samlar in och hitta det som är relevant. Det är en sak att ha en stor mängd data – en annan att få insikter av den, menar Anita Sant'Anna.

I ett samarbete med Lunds universitet arbetade Anita Sant'Anna med att samla in fakta om personer med artros, som ofta har stora problem med smärta och kan ha svårt att sköta sitt vardagsliv. Hennes uppgift var bland annat att samla in och analysera data om hur de rör sig.

Dyrt att ta fram tekniken

– Då slogs jag av vilken utmaning det är att, med en begränsad ekonomi som man har som forskare, utveckla mjukvara och teknik för att kunna samla in den data man behöver. Det gjorde mig frustrerad. Antingen blir man begränsad av de verktyg som finns eller så blir det jättedyrt.

Ett annat problem är att nästa omgång forskare, som kanske vill följa upp en studie som gjorts, inte har tillgång till samma verktyg utan tvingas lägga nya forskningsresurser på att ta fram det tekniska stödet.

Frustrationen ledde till att Anita Sant'Anna, tillsammans med Axel Wolf, en forskande sjuksköterska vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, började utveckla egna verktyg för att samla in och analysera data. De startade företaget ResearchOnTheGo.

Snabbt göra enkät och app

– Vi har skapat ett generiskt system som en forskare kan använda för att på ett snabbt, enkelt och billigt sätt skapa den enkät eller app man behöver för sitt projekt och sedan få stöd att analysera den data som samlats in. Vår teknik gör det också väldigt lätt att reproducera tidigare gjorda studier.

Det finns några liknande system i USA, men det finns utmaningar med att använda dem på den europeiska marknaden.

– Det är många regler inom EU som inte finns i USA, till exempel dataskyddsförordningen GDPR. Vårt system är anpassat för forskare i Europa, säger Anita Sant'Anna.

En viktig aspekt som Anita Sant'Anna och Axel Wolf tagit med i sitt arbete är möjligheten för deltagare i olika studier att vara helt anonyma.

Anonymitet för deltagare

– Vi undviker till exempel att använda de olika tekniska lösningar som utvecklats av giganter som Apple eller Google. En telefon eller smart klocka skickar massor av data tillbaka till tillverkaren. Vi vill kunna garantera full anonymitet för de personer som ingår i ett forskningsprojekt.

För Anita Sant'Anna har Högskolan i Halmstad varit en perfekt utgångspunkt för forskning och nu för att utveckla det nya systemet.

– Det är ett lärosäte som har varit framgångsrikt i att utveckla bra relationer till näringsliv och företag. Här finns människor med väldigt bra nätverk och det har gett oss kontakter som hade varit svåra att få annars.

Anita Sant'Anna och Axel Wolf har startat sitt företag inom ramen för inkubatorverksamheten HighFive och har också fått god hjälp av HH Innovation.

– Det har varit jättebra. Vi har bland annat fått hjälp av Hans-Erik Eldemark och HH Innovation med att söka verifikationsmedel för att testa våra ideer och har på så vis kunnat anlita en konsultfirma för marknadsanalys.

Samarbete med forskare i Halmstad

En studie som det nya företaget arbetar med är ett forskningssamarbete mellan Högskolan i Halmstad och Region Halland. Forskningsprojektet heter iMedA (Improving Medication Adherence through Person-Centered Care and Adaptive Interventions) och handlar om att utveckla teknik som ska stödja patienter med högt blodtryck att sköta sin medicinering. Projektet har som mål att öka sannolikheten för att patienter ska hämta ut och ta sin ordinerade medicin. Detta görs genom ett digitalt hjälpmedel baserat på AI som stödjer patienter i deras dagliga liv. Ett sådant hjälpmedel måste förstå viktiga enskilda faktorer som får en person att inte ta sin dagliga medicinering – oavsett om det är brist på kunskap, otillräcklig motivation, oro för biverkningar eller glömska. Projektledare för iMedA är Slawomir Nowaczyk, professor i maskininlärning vid Högskolan i Halmstad.

– Appen som utvecklats av Anita tillåter oss att effektivt och pålitligt samla in olika typer av information för att få denna förståelse. Den är väldigt flexibel och ger oss full kontroll över vilka frågor vi bör ställa patienterna och när. En fråga kan till exempel vara "tog du din medicin idag?". Varje gång en patient svarar kan vi ge dem information och uppmaningar som är skräddarsydda efter deras behov, säger Slawomir Nowaczyk och fortsätter:

– Jag är övertygad om att den här typen system som Anita och hennes företag har utvecklat kan vara användbara även i andra forskningsprojekt, inte bara för projekt inom hälso- och sjukvård. Faktum är att vi nyligen har diskuterat behovet av mer information om människors resemönster i ett av våra projekt inom smarta städer och mobilitet – kanske kan vi använda samma system och app som i iMeda.

Vill utveckla vården

Just nu arbetar ResearchOnTheGo med att få fler forskare och forskningsprojekt intresserade.

– Vi behöver nu fler goda exempel på hur vårt system kan användas och vilken nytta det kan göra. Det handlar dels om forskningsprojekt, dels om små och medelstora företag som tillverkar medicinsk utrustning.

Anita Sant'Anna har visioner om att kunna vara med och utveckla vården i Sverige och runt om i världen.

– Det pratas mycket om e-hälsa och att Sverige ska ligga i framkant. Men det finns ett stort gap mellan vad man skulle kunna göra och hur det verkligen ser ut ute i vården. Vi vill vara med och sätta en ny standard för hur data samlas in och analyseras, så att vården får kunskaper som sedan kan ge möjligheter till utveckling.

 

Text: HH Innovation och Louise Wandel

Bild: HH Innovation

Toppillustration: iStock