header-pattern-bg

Hållbar tillverkning mer relevant än någonsin

Del av fokusområde Smarta städer och samhällen

Ökande efterfrågan på formgivna produkter kombinerat med allt större medvetenhet kring jordens ändliga resurser innebär att hållbar tillverkning är mer relevant än någonsin. Ny forskning från Högskolan i Halmstad och Chalmers tekniska högskola undersöker yttopografi för att identifiera optimala processparametrar, optimera processeffektiviteten och driva hållbar tillverkning.

Sammantaget har forskningen varit fascinerande. Ökad kunskap kring ytor bidrar till förståelsen för nya material och nuvarande tillverkningstekniker, vilket kan användas för att producera kundspecifika produkter och öka återproduktion och återvinning.

 

Vijeth Venkataram Reddy

Vijeth Venkataram Reddy är doktorand vid Chalmers tekniska högskola men anställd vid Högskolan i Halmstad. Hans forskning fokuserar på att utveckla metoder för att identifiera vilka egenskaper i förhållande till ISO-ytparametrar som är av intresse när det gäller konstruerade ytor.

Porträttbild av en person med mörkt hår och skägg. Fotografi.

Vijeth Venkataram Reddy är doktorand vid Chalmers tekniska högskola men anställd vid Högskolan i Halmstad.

– Varje tillverkningsprocess genererar ytor med vissa signaturfunktioner. Konstruerade ytor består både av funktioner som är av intresse och funktioner som är irrelevanta. Jag använder statistiska metoder för att identifiera relevanta deterministiska funktioner som representeras av ISO-ytparametrar, förklarar han och fortsätter:

– Genom karakterisering och analys av relevanta funktioner kan förståelsen för tillverkningsprocessen och dess påverkan på ytfunktionella egenskaper såsom vätbarhet, vätskeansamling, friktion, slitage och estetiska egenskaper förbättras. Vilken inverkan dessa funktioner har på den tillverkade delen varierar beroende på process, material, verktyg och tillverkningsprocessvariabler.


Vad är standarder?

Standarder är gemensamt överenskomna lösningar på återkommande problem. De finns inom alla områden: från enklaste spik och skruv till komplexa områden som datakommunikation, hälso- och sjukvård och miljö. Tillämpningen av standarder är frivillig, men kan fungera som en obligatorisk referens, till exempel i de reglerings- och upphandlingsprocesser som antas av offentliga myndigheter. En standard kan innehålla krav på produktprestanda, beskriva hur produkter kan testas eller definiera innehållet i tjänster. Den kan också innehålla gemensam terminologi eller beskriva vanliga symboler och tecken.

Internationella organisationen för standardisering (ISO)

Standarder för bland annat ytor beslutas av International Organization for Standardization (ISO). Organisationen samlar experter för att dela kunskap och utveckla frivilliga, konsensusbaserade, marknadsrelevanta internationella standarder som stöder innovation och erbjuder lösningar på globala utmaningar.

Svenska institutet för standarder (SIS)

Svenska institutet för standarder (SIS) deltar i de globala nätverk som skapar standarder, tillexempel ISO. Det är en internationell organisation specialiserad på nationella och internationella standarder. SIS fungerar som projektledare för svenska och internationella insatser för att utveckla standarder och främja deras användning. De erbjuder också utbildning, tjänster och produkter som hjälper kunder att utveckla sina företag och skapa samhälleliga fördelar med hjälp av standarder.

Inga perfekta ytor

Vijeth Venkataram Reddy menar att det inte finns någon universell lösning som kan appliceras på alla yttopografiproblem. I stället är det möjligt att uppnå yttopografier som är anpassade för specifika ytfunktioner.

– Forskningsmetoderna som jag har använt kan tillämpas på olika tillverkningsprocesser som ett sätt att stödja utvecklingen av riktlinjer för tillverkningsindustrins fokus på processoptimering genom ytanalys, säger han.

En yttopografi.

För att förstå materials mekanik i tillverkningsprocessen är det viktigt att undersöka den producerade yttopografins underliggande fysiska egenskaper.

– Sammantaget har forskningen varit fascinerande. Ökad kunskap kring ytor bidrar till förståelsen för nya material och nuvarande tillverkningstekniker, vilket kan användas för att producera kundspecifika produkter och öka återproduktion och återvinning. Dessutom är min forskning väl anpassad till FN:s hållbara utvecklingsmål. Målen fokuserar bland annat på att säkerställa resurseffektivitet och minska avfall, säger Vijeth Venkataram Reddy.

Text: CHRISTA AMNELL
Bild: iSTOCK

Om licentiatuppsatsen

Titel: On Deterministic Feature-based Surface Analysis Länk till annan webbplats.

Licentiatuppsatsen lades fram vid Chalmers tekniska högskola 27 maj 2020.