header-pattern-bg

Gästprofessor Julie Reed vill samarbeta för att lösa praktiska problem

Del av fokusområde Hälsoinnovation

Julie Reed är en internationellt erkänd forskare inom implementering och förbättringsarbete i hälso- och sjukvård, och nu är hon gästprofessor på Högskolan i Halmstad. Hennes forskning fokuserar på hur man åstadkommer förbättringar i komplexa sociala system, med fokus på hälsa och sjukvård, och hon har mycket värdefull kunskap och erfarenhet om hur hälsoinnovationer implementeras i praktiken.

Min forskning har visat att det finns en risk för misslyckande om man genomför innovation isolerat.

 

Julie Reed

– Mitt forskningsområde fokuserar på implementering av evidensbaserade interventioner och innovationer i praktiken. Min forskning har visat att det finns en risk för misslyckande om man genomför innovation isolerat. Alltför ofta fokuserar man på innovationen separat, men vi måste tänka på varje innovation som en förändring av en liten del i ett större system. Alla innovationer måste passa in, eller förändra, existerande beteenden och vanor, säger Julie Reed.

Hon beskriver dessa förändringar som att perspektivet går från fokus på innovatörer, till fokus på tjänster, vilket för med sig en ny innebörd för både forskning och praktik.

– Vi måste se sjukvårdspersonal och patienter som nyckelpersoner i samproduktionen av innovation och förbättring. De måste vara med och identifiera problem, möjligheter och prioritera vilka förbättringar som ska göras.

Den tjänstefokuserade modellen förändrar förhållandet mellan akademi och praktik, och synliggör behovet av långsiktiga samarbeten med partnerorganisationer och samhällen. Modellen kräver att fokus skiftar från att ha publikationer som mål med forskningen, till att ha förbättring i praktiken som mål. Den kräver också ett ökat samarbete mellan akademiska discipliner och att den kunskap som finns görs tillgänglig och meningsfull för personer som arbetar kliniskt.

Kvinna med ljust hår och blå tröja ser in i kameran. Foto

Under tiden på Högskolan i Halmstad hoppas Julie Reed att både kunna dela med sig av sina erfarenheter och få nya erfarenheter genom att arbeta inom ett högskoleövergripande profilområde.

”Imponerad av den höga ambitionen”

Under tiden på Högskolan i Halmstad hoppas Julie Reed att kunna dela med sig av sina erfarenheter av att leda ett stort forskningsprogram baserat på samproduktion inom tillämpad hälsovetenskaplig forskning och hälso- och sjukvård, för att hjälpa profilområdet att växa. Samtidigt hoppas hon att kunna vidga sin erfarenhet genom att arbeta inom ett högskoleövergripande profilområde.

– Jag ser fram emot att lära känna personer på olika akademier på Högskolan och att lära mig hur vi kan åstadkomma mer genom att arbeta tillsammans. Jag är imponerad av den höga ambitionen och fokuset på en högskoleövergripande strategi på Högskolan i Halmstad. Samarbete mellan flera olika akademiska discipliner kan bidra med värdefulla insikter och kunskap till att lösa praktiska problem inom sjukvården, säger Julie Reed.

På ett mer personligt plan ser Julie Reed fram emot att spendera tid i Sverige.

– Jag ser fram emot att försöka lära mig svenska. Jag tycker också mycket om naturen och att vandra, springa och simma utomhus. Jag ser fram emot allt som Sverige har att erbjuda.

Värdefullt för profilområde Hälsoinnovation

Att Julie Reed blir en del av Högskolan i Halmstad och profilområde Hälsoinnovation ser Petra Svedberg, professor i omvårdnad och ledamot av profilområdets ledningsgrupp, som en stor fördel:

– Julies expertis inom implementering och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården är väldigt värdefullt för profilområde Hälsoinnovation. Hon kan bidra med erfarenhet och vara en del av flera av våra projekt.

Julie Reed är bland annat delaktig i samverkansprojektet Implementering av informationsdriven hälso- och sjukvård genom AI-tillämpning. Projektet finansieras av Vinnova och syftar till att utveckla svensk hälso- och sjukvård till att bli mer informationsdriven, individanpassad och skalbar genom AI-tillämpning.

– Projekt handlar om hur användning av data och information i vården kan främja kvaliteten i beslutsfattande, både i det enskilda patientmötet och vid prioriteringar på verksamhetsnivå. Julie är en av forskarna i projektet och hennes erfarenhet av att leda projektet Collaboration for Leadership in Applied Health Research and Care (CLAHRC) kommer att vara värdefull, säger Petra Svedberg.

Health Innovation Day 2020

Den 17 september ordnas den årliga innovationskonferensen på Högskolan i Halmstad och Julie Reed kommer att hålla en föreläsning om lyckad implementering av AI i verksamheter. I år är konferensen digital och temat är implementering av informationsdriven vård och vikten av strategiska samarbeten.

Text: LINNÉA ANDERSSON
Bild: PRIVAT