header-pattern-bg

Med AI kan vi förutspå och förhindra sjukdomar

Del av fokusområde Hälsoinnovation

Kobra Etminani vill se ett friskare samhälle genom att artificiell intelligens, AI, används inom sjukvården. AI kan hjälpa läkare att diagnostisera patienter, rekommendera rätt behandling och göra prognoser.

– Jag vill ta det ett steg längre och ta reda på hur vi kan förutspå och förhindra olika sjukdomar med hjälp av AI, säger forskaren Kobra Etminani.

Vi vill uppmuntra patienterna att lära sig mer om sitt hälsotillstånd, vilken typ av läkemedel och behandling de behöver, hur de ska följa sjukvårdsplanen och vilka konsekvenserna blir om de inte gör det.

 

Kobra Etminani

Artificiell intelligens kan bidra till att förbättra sjukvårdssektorn på många sätt, framför allt i dag när kroniska sjukdomar utgör en av sjukvårdens största utmaningarna.

– AI kan ha stor påverkan, antingen som medel eller som komplement, för att hjälpa läkare att göra snabbare och mer korrekta bedömningar, eller som ett verktyg för att upptäcka ny kunskap, säger Kobra Etminani, biträdande universitetslektor i informationsteknologi och del av Centrum för forskning om tillämpade intelligenta system (CAISR) på Högskolan i Halmstad.

Förebyggande hälsovård

AI, och då specifikt maskininlärning, används redan för att ställa noggrannare diagnoser och prognoser. I dag finns ett ökat intresse från sjukvården kring hur AI-modeller fungerar och vilka nya områden som de kan appliceras på.

– I och med att medicinska experter deltar i utvecklingen kommer AI att kunna användas till mer än bara prognoser framöver. Sannolikt kommer en förebyggande sjukvård att bli verklighet, där vi kan prospektera och förutse händelser och förlopp, säger Kobra Etminani.

Foto av kvinna som bläddrar i en bok

Kobra Etminani, biträdande universitetslektor i informationsteknologi.

För att kunna förutspå framtida sjukdomar behöver AI-forskare information från sjukvårdssystemet, till exempel medicinska journaler och hälsodata. De samlar även in data från enskilda patienter.

– Vi använder ofta olika slags sensorer i vår vardag. Till exempel kan smarta mobiltelefoner övervaka vår sömn, räkna antal steg som vi går på en dag och mäta vår puls. Vi forskar och utvecklar så kallad uppkopplad hälsa för att koppla samman vård i hemmet med sjukhusvård och därmed få en helhetssyn på en patient. Med hjälp av AI kan den stora mängden data som samlas in från olika sensorer analyseras för att ställa diagnos, hitta intressanta mönster och vidta mer proaktiva åtgärder snarare än reaktiva, förklarar Kobra Etminani.

Om Kobra Etminani

 • Född 1984 i Mashhad, Iran
 • Utbildning:
  • Magisterexamen i datateknik från Ferdowsi University of Mashhad, 2007
  • Doktorsexamen i datavetenskap 2013 vid Ferdowsi University of Mashhad med avhandlingen ”Bayesian Network Structure Learning from Data”
  • Gästande doktorand vid Linköpings universitet 2011–2012
 • Biträdande universitetslektor i medicinsk informatik 2013–2019 vid Mashhad University of Medical Sciences
 • Började vid Högskolan i Halmstad 2018 som forskare
 • Biträdande universitetslektor i informationsteknologi (specifikt maskininlärning) 2020

Involvera patienten genom artificiell intelligens

För att förhindra framtida sjukdomar måste även patienterna involveras och göras ansvariga för sin egen vård, menar Kobra Etminani. AI kan hjälpa dem att bättre förstå sig själva och sina behov.

– Vi vill uppmuntra patienterna att lära sig mer om sitt hälsotillstånd, vilken typ av läkemedel och behandling de behöver, hur de ska följa sjukvårdsplanen och vilka konsekvenserna blir om de inte gör det.

Kobra Etminani jobbar just nu med ett forskningsprojekt som handlar om hur patienter med högt blodtryck ska bli bättre på att följa sin ordinerade läkemedelsbehandling. Patienter får anpassade påminnelser och individuell information via en mobilapplikation – en åtgärd som kallas för adaptiv digital intervention. Projektet heter iMedA (Improving Medication Adherence through Person-Centered Care and Adaptive Interventions).

Om iMedA

Forskningsprojektet iMedA är tvärvetenskapligt och involverar forskare från två forskningsmiljöer på Högskolan i Halmstad, Inbyggda och intelligenta system (EIS) och Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), samt Region Halland. Forskningen ligger väl i linje med Högskolans profilområde Hälsoinnovation.

iMedA forskningsprojekt (sida på engelska) Länk till annan webbplats.

– Det finns olika orsaker till att en person inte följer sin ordinerade behandling. För att skapa en bestående beteendeförändring måste hänsyn tas till patientens individuella situation och behov. Genom att använda tekniker inom så kallat förstärkt lärande försöker vi anpassa de föreslagna interventionerna över tid så att de matchar patientens behov, säger Kobra Etminani.

Foto av ett flygande ultralätt plan

"När jag var barn gillade jag matematik och ville helst av allt bli pilot! Även om jag inte valde pilotyrket, har jag tagit flygcertifikat för ultralätta plan. Jag tycker att det är viktigt att testa gränser och se om vingarna bär", säger Kobra Etminani.

Höja patienternas motivation

Högt blodtryck är en riskfaktor för många andra sjukdomar som hjärtsvikt, stroke och njursjukdomar. Därför undersöker Kobra Etminani hur patienter hanterar sin sjukdom i relation till detta. Följdsjukdomar kan ofta förebyggas genom ett kontrollerat blodtryck. Patienter med högt blodtryck tenderar att inte känna sig sjuka, vilket kan vara en orsak till att de inte är motiverade nog att lyssna på sin läkare eller följa rekommenderad behandling. Ett viktigt syfte med forskningsprojektet är därför att höja patienternas motivation.

– Generellt kan det vara så att, om jag till exempel har vänner eller kolleger som är i en liknande situation som jag, och jag ser vad de klarar av, kan det ha stor påverkan på min egen motivation. Samma sorts incitament kan vara relevant och fungera för en person med högt blodtryck, menar Kobra Etminani.

Foto av kvinna som lutar sig mot en bokhylla

"Genom att arbeta vid ett lärosäte kan jag lära de yngre generationerna, jag kan vara en ledare och en förebild. Jag kan vara kreativ och forska utan att vara begränsad till en specifik inriktning för ett specifikt företag", säger Kobra Etminani.

Precisionssjukvård

Ett sätt att jobba med motivation är att öka patienters medvetenhet om blodtryck, hälsosam livsstil och andra aspekter som är viktiga för personer med högt blodtryck.

– Det finns enormt mycket information om högt blodtryck på internet, men självklart har ingen tid att läsa allt det. Vår uppgift är att hitta rätt typ av intervention för rätt person vid rätt tidpunkt – så kallad precisionssjukvård, säger Kobra Etminani.

Med andra ord kan informationen vara mer individanpassad eftersom vi alla har olika behov. En person kanske behöver påminnas om att ta sin medicin i kombination med information om högt blodtryck. En annan kan ha helt andra behov. Med hjälp av AI kan sjukvårdssystemet administreras snabbare och lättare, till lägre kostnad och med mindre stress, utan att patienten ens behöver träffa en läkare.

– Genom att öka kunskapsnivån hos patienten redan från start och individanpassa den med hjälp av AI, kan vi förhindra många sjukdomar och på vis också minska samhällskostnaderna.

”Som forskare kan jag vara en förebild”

Kobra Etminani tycker om att arbeta med forskning och utbildning:

– Jag tycker att jobbet är en bra blandning av allt. Genom att arbeta vid ett lärosäte kan jag lära de yngre generationerna, jag kan vara en ledare och en förebild. Jag kan vara kreativ och forska utan att vara begränsad till en specifik inriktning för ett specifikt företag, säger Kobra Etminani.

– När jag var barn gillade jag matematik och ville helst av allt bli pilot! Även om jag inte valde pilotyrket, har jag tagit flygcertifikat för ultralätta plan. Jag tycker att det är viktigt att testa gränser och se om vingarna bär.

Text: RAGNHILD LARSSON & LOUISE WANDEL
Bilder: IDA FRIDVALL & ISTOCK