header-pattern-bg

Mindfulness och skidskytte – ett vinnande koncept?

I skidskytte är marginalerna små och ett missat skott kan betyda stort fall i slutplaceringen. Kan nivån av idrottsmindfulness förutsäga skytteprestationen i en tävling? Det har Torbjörn Josefsson, universitetslektor i psykologi, studerat i en unik studie gjord på den norska skidskytteeliten.

Om idrottare tränar på olika mindfulness-metoder brukar det leda till att de blir mer ”idrottsmindfulla” och det finns en stark relation däremellan.


Torbjörn Josefsson

Några veckor inför en stor tävlingshelg fick skidskyttar från Norges elit på både senior och junior nivå fylla i ett formulär där de fick självskatta sin mindfulness. Efter att de fyra tävlingarna hade gått av stapeln undersökte Torbjörn Josefsson, tillsammans med forskarkollegor från både Sverige, Norge och USA, resultatet från just skyttedelen i tävlingen. De analyserade om självskattad idrottsspecifik mindfulness kan precisera skytteresultat i en tävling.

– Vi såg i resultatet nivån av mindfulness kan förutsäga resultatet i en tävling. Effekten var visserligen ganska liten. När idrottarna är på så hög nivå är de också väldigt vältränade och vana vid tävlingar, så många faktorer spelar in, säger Torbjörn Josefsson.

Torbjörn Josefsson beskriver en händelse där mindfulness kunde ha varit avgörande:

– I VM i skidskytte 2019 var Mona Brorsson på väg att ta guld när det var en skjutserie kvar. När hon missade fyra skott hamnade hon i stället på en sjunde plats. Jag har läst att hon själv beskriver att tankarna inför skjutningen flög iväg och att hon tänkte mycket på vad som händer efter skotten och inte klarade av att vara i nuet.

Porträtt av man i svart tröja. FOTO.

Torbjörn Josefsson, universitetslektor i psykologi, ser att nästa steg är att göra en intervention med mindfulness, exempelvis med MAC-metoden, för att se om en sådan intervention kan förbättra skytteresultat för skidskytte.

Händelsen fångar in det som Torbjörn Josefsson menar är fördelen med mindfulness inför en prestation. Risken att tappa koncentrationen minskar och fokus riktas mot vad som ska göras innan tävlingen är klar.

– Om idrottare tränar på olika mindfulness-metoder brukar det leda till att de blir mer ”idrottsmindfulla” och det finns en stark relation däremellan. Om idrottare tränar mindfulness kan det påverka hur de presterar i tävlingar med hårt tryck, och vara skillnaden mellan att hamna på pallen och utanför, säger Torbjörn Josefsson.

Inom just skidskytte är konsekvenserna av ett missat skott oerhört stora. Många menar att idrottarna inte får missa ett enda skott om de ska ta medalj i VM eller OS.

– Det innebär att en liten del mindfulness kan betyda mycket i ett sammanhang, säger Torbjörn Josefsson.

Det unika med studien är att den är gjord med äkta tävlingsresultat som grund.

– Idrott handlar om prestation, men det finns en stor brist på just prestationsstudier, särskilt som rör resultat vid riktiga tävlingar på elitnivå, säger Torbjörn Josefsson.

Nästa steg för forskarna är att göra en intervention med mindfulness, exempelvis med MAC-metoden, för att se om en sådan intervention kan förbättra skytteresultat för skidskytte.

Text: HILDA LIBERG
Bild: iSTOCK (toppbild), IDA FRIDVALL

Medverkande forskare

Torbjörn Josefsson, Högskolan i Halmstad

Henrik Gustafsson, Karlstads universitet

Trym Iversen Rostad, Norwegian School of Sport Sciences

Frank L. Gardner, Kean University

Andreas Ivarsson, Högskolan i Halmstad