header-pattern-bg

Studenter lär sig tänka och verka hållbart i nytt forskningsprojekt

Del av fokusområde Smarta städer och samhällen

Många ungdomar är mycket engagerade i klimatfrågor och det finns en stor medvetenhet och vilja att förändra vårt samhälle till att bli mer hållbart. För att möta denna globala rörelse måste våra universitets- och högskoleutbildningar anpassas och utvecklas. Högskolan i Halmstad är del i det nystartade EU-projektet Active8 Planet som har till syfte att integrera hållbarhetsfrågor och tvärvetenskapliga samarbeten i högre utbildningar.

Vi måste bemöta den kraft och vilja till förändring som finns hos ungdomar idag. För att integrera hållbarhetsfrågor i högre utbildning krävs samarbeten på fler olika plan – mellan lärosäten och företag, tvärvetenskapligt och över generationsgränser.


Vaike Fors, professor i designetnografi 

Active8 Planet är ett nystartat europeiskt forsknings- och utvecklingsprojekt som involverar studenter, industripartner, forskare och lärare. Det är fyra europeiska lärosäten, tre företag och två organisationer som samarbetar i det treåriga projektet som är finansierat av EU Erasmus+.

– Syftet med projektet Active8 Planet är att ställa om våra utbildningar så att studenterna lär sig tänka och verka hållbart. Målsättningen är inte endast att aktivera studenterna i hållbarhetsfrågor, utan även oss själva – lärarna och forskarna, säger Vaike Fors, professor i designetnografi vid Akademin för informationsteknologi och projektledare för Högskolans i Halmstads del av Active8 Planet.

”Gretaeffekten”

Greta Thunberg har sedan sommaren 2018 klimat- och skolstrejkat varje fredag. Hennes drivkraft och engagemang har inspirerat många barn och ungdomar världen över. Det som brukar kallas ”Gretaeffekten” är påtaglig och intresset för hållbarhetsfrågor hos ungdomar har ökat de senaste åren.

­– Vi måste bemöta den kraft och vilja till förändring som finns hos ungdomar i dag. För att integrera hållbarhetsfrågor i högre utbildning krävs samarbeten på fler olika plan – mellan lärosäten och företag, tvärvetenskapligt och över generationsgränser, säger Vaike Fors.

I Active8 Planet ska inte bara metoder kring bästa möjliga samarbete tas fram, utan också hur utbildning bör förändras till att bli mer handlingsorienterad när det kommer till hållbarhetsfrågor.

– Vi ska inte bara undervisa om att förändra utan också bidra till en verklig förändring, förklarar Vaike Fors.

Mer om Active8 Planet

Förutom Högskolan i Halmstad så deltar tre andra lärosäten i Active8 Planet: Hasselt University (Belgien), Vrije Universiteit Amsterdam (Nederländerna) och University of Ljubljana (Slovenien). De företag som är med är Volvo, Voyego och HIA. Även Institute for Innovation and Development of University of Ljubljana och International Center for New Media är partner i projektet.

Projektet är indelat i fyra grupper, där Högskolan i Halmstad utgör en grupp tillsammans med Volvo. Varje grupp jobbar med ett av tre teman: framtidens mobilitet, cirkulär byggmiljö samt hälsa och välmående i framtida samhällen.

Projektet Active8 Planet vilar på fyra byggstenar:

  • Planetcentrerad design
  • Tvärvetenskapligt samskapande över generationsgränser
  • Klimat- och miljömässig ambition och handling
  • Samarbete mellan lärosäten och företag

Projektet är finansierat av EU Erasmus+ och pågår från januari 2021 till december 2023.

Active8 Planets webbplats (på engelska) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om Active 8 Planet på Högskolans webb (på engelska) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Högskolans studenter ska samarbeta med Volvo

Active8 Planets projektgrupp vid Högskolan i Halmstad består av forskare och lärare i informatik. Gruppen kommer att arbeta nära tillsammans med Volvo Cars inom området framtidens mobilitet, det vill säga transport av varor och människor i stadsmiljö. De studenter vid Högskolan i Halmstad som ska medverka i projektet går kandidatprogrammet Digital design och innovation, DDI. Susanne Lindberg är programansvarig för DDI och är, tillsammans med Vaike Fors, projektledare för Högskolans del av Active8 Planet där hon leder arbetet med att ta fram en manual och verktygslåda för den särskilda metod som ska utvecklas i projektet.

– Det är en grupp på fyra studenter som efter sommaren kommer att ingå i ett arbetslag med lärare och forskare inom DDI och utvecklare på Volvo. Arbetslaget har till uppgift inom projektet att definiera en utmaning inom framtidens mobilitet och jobba fram ett koncept baserat på användarstudier och konkret designarbete, säger Susanne Lindberg, biträdande universitetslektor i informatik.

Samuel Palm arbetar med innovationer för framtidens mobilitet på Volvo Cars och kommer att medverka i arbetslaget:

– Volvo Cars vill erbjuda mobilitet som är personlig, säker och hållbar, därför är det roligt och viktigt för oss att samarbeta runt hållbarhetsfrågor inom Active8 Planet. Vi ser fram emot att vara en del av arbetslaget och arbeta nära studenter, lärare och forskare i skapandet av hållbara mobilitetslösningar, säger Samuel Palm.

Fyra personporträtt sammansatta till en bild.

Vaike Fors, Susanne Lindberg, Samuel Palm och Dimitrios Gkouskos.

Studenterna ska kunna föreslå hållbara lösningar

För Högskolans studenter innebär det ett arbete som är integrerat med studierna under deras sista årskurs, bland annat i den avslutande designstudiokursen. Designstudion är ett redan etablerat inslag i programmet Digital design och innovation. Målet är att projektet Active8 planet ska utveckla studiokonceptet och programmet.

– Vi vill att studenterna blir ännu mer självständiga. De ska tränas i att själva föreslå hållbara lösningar och inte bara följa uppdragsgivarens önskemål. Det gäller att se ett större perspektiv, en hållbar helhet, säger Susanne Lindberg.

Dimitrios Gkouskos är biträdande universitetslektor i informatik och digital design, och kommer att leda arbetslaget med studenter, lärare och forskare från Högskolan samt utvecklare från Volvo:

– Jag hoppas att de studenter som deltar i Active8 Planet kan utveckla sitt kritiska tänkande och en förståelse för den komplexa utmaning som hållbarhet och klimatförändringar innebär, liksom de enorma möjligheter vi har att förbättra vårt samhälle genom att arbeta tillsammans, säger Dimitrios Gkouskos.

Internationellt och tvärdisciplinärt

Vid de andra europeiska lärosätena som är delaktiga i Active8 Planet finns studenter, lärare och forskare med från flera olika discipliner, bland annat arkitekter, antropologer, ingenjörer och ekonomer.

– Under projektets gång kommer våra studenter även träffa de andra grupperna för samarbete och erfarenhetsutbyte. Vi behöver inte bara ett tvärvetenskapligt utbyte för att uppnå förändring, det krävs även ett samarbete över nationsgränser. Vår förhoppning är att alla grupper ska träffas i Ljubljana nästa vår, säger Susanne Lindberg.

Text: LOUISE WANDEL
Toppbild: MARKUS SPISKE, UNSPLASH
Foto: MAGNUS KARLSSON och PRIVAT

Två logotyper. En för Active8 Planet och en EU-logga.

EU-projektet Active8 Planet är finansierat av EU Erasmus+ och pågår från januari 2021 till december 2023.