header-pattern-bg

Ny handbok från experter inom informationsdriven vård

Del av fokusområde Hälsoinnovation

Nyligen släpptes boken En handbok för informationsdriven vård – insikter från insidan, med en samling unik kunskap från några proffs på området. Handboken berättar om det arbete som pågår inom informationsdriven vård, vilka lärdomar som dragits och hur det faktiskt går till, genom erfarenheter från verkligheten.

Boken behandlar allt från juridik till teknisk infrastruktur och är baserad på erfarenheter från flera personer inom området. Boken är skriven för att kunna användas som underlag i arbete inom informationsdriven vård, med faktiska händelser som speglar verkligheten som bas, och för att väcka tankar om hur vården arbetar med behov i relation till resurser. Huvudförfattare är Markus Lingman, överläkare och strateg vid Hallands sjukhus Halmstad. Han beskriver i boken vad informationsdriven vård egentligen innebär.

”Ansatsen i informationsdriven vård är att se världen eller åtminstone vårdvärlden som den är och inte som man önskar att den var. En grundbult är därför att ta tillvara all de data som redan finns i vårdsystemet och som genereras i enorma mängder varje dag. Svårigheten är att de ofta ligger uppdelade i olika format och i olika lagringsplatser i vårdekosystemet och därmed förhindrar helhetssyn.”
Utdrag ur En handbok för informationsdriven vård, sidan 53.

Öppen bok i en persons knä.

Handboken ger en inblick i arbetet med informationsdriven vård och går in på djupet i flera av kapitlen. Det beskrivs bland annat i boken vad som egentligen är information och data, hur en databas har byggts upp, vikten av planerad vårdekonomi och hur de juridiska aspekterna spelar in. Något som också nämns i boken är hur AI kan användas inom hälso- och sjukvården. Mattias Ohlsson, professor i informationsteknologi skriver i kapitlet Artificiell Intelligens om vilken roll AI kan ha.

”Givet den snabba utvecklingen är det många som har sett möjligheter att dra användning av AI inom hälso- och sjukvård. Förhoppningarna är att AI kan hjälpa till att göra den framtida hälso- och sjukvården mer effektiv och säker och bidra till att möta utmaningar med en åldrande befolkning, allt mer begränsade resurser och svårigheter att hitta kvalificerad personal.”
Utdrag ur En handbok för informationsdriven vård, sidan 217.

Även Petra Svedberg, professor i omvårdnad, och Jens Nygren, professor i hälsoinnovation, skriver i boken om att använda AI i hälso- och sjukvården, och vikten av implementering i och med utmaningar som finns.

”Implementeringen av en ny teknik är dock ofta en kritisk process mellan ett organisatoriskt beslut och att införa tekniken och de professionellas vilja och förmåga att använda tekniken i sitt dagliga arbete. Hinder för genomförande kan uppstå på flera nivåer i vården, hos patienter bland vårdpersonal inom organisationen och på policynivå.”
Utdrag ur En handbok för informationsdriven vård, sidan 280.

Flera medförfattare

Region Halland har en stor roll i den informationsdrivna vårdens utveckling och flera av handbokens författare har sin tillhörighet vid regionen. Bland annat har Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör på Region Halland, skrivit kapitlet Ledningsperspektiv och Ola Lövenvald, Data scientist och datalagerarkitet på Region Halland, skrivit kapitlet Dataplattform.

Magnus Clarin, akademichef vid Akademin för informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad, har skrivit kapitlet Triple Helix om samarbetet mellan Högskolan, Regionen, de halländska kommunerna och näringslivet genom Leap for Life.

Text och bild: LINNÉA ANDERSSON

Webbinarium den 5 oktober

Den 5 oktober håller AI Sweden ett webbinarium där några av bokens författare möts och diskuterar olika frågor relaterade till boken och informationsdriven vård. Webbinariet hålls digitalt och några av de frågor som kommer att tas upp är:

  • Vad innebär informationsdriven vård och hur kommer man i gång?
  • Hur har vi använt data och AI för att göra patienterna friskare, med mindre resurser och ökad patientsäkerhet?
  • Hur genomför man en framgångsrik implementering i organisationen?

Medverkar vid webbinariet gör:

Markus Lingman – överläkare, strateg och del av sjukhusledningen på Hallands Sjukhus. Årets AI-svensk 2020.
Martin Engström – leg Läkare, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Halland
Petra Svedberg – professor i omvårdnad vid Högskolan i Halmstad
Tomas Borgegård – innovationsledare, Karolinska Universitetssjukhuset

Anmälan webbinarium Länk till annan webbplats.

Om handboken

Boken publiceras av AI Sweden, tillsammans med Vinnova, Region Halland, Högskolan i Halmstad, Sveriges Kommuner och Regioner samt Karolinska Universitetssjukhuset.

Boken är gratis och går att hämta hos AI Swedens nodkontor Länk till annan webbplats. eller hos Leap for Life. Boken finns också som PDF hos AI Sweden.