header-pattern-bg

Utformar AI-utbildning för praktisk användning i samhället

Under hösten 2022 startar ett nytt kandidatprogram med namnet ”Tillämpad artificiell intelligens (AI)” på Högskolan i Halmstad. Den är skräddarsydd för personer som i första hand inte har intresse för ingenjörsvetenskap men som vill kunna använda AI inom till exempel sjukvård eller energiinnovation. En av programmets skapare är Verónica Gaspes, universitetslektor i datavetenskap vid Högskolan i Halmstad.

En betydande del av programmet kommer att integreras med studentens intresseområde. Det är unikt, tycker jag. Målet är att åtminstone några av dessa studenter ska hitta kopplingar mellan AI och sitt eget område, som sjukvård eller företagsekonomi.


Verónica Gaspes, universitetslektor i datavetenskap vid Högskolan i Halmstad

– Det finns ett behov av att utbilda människor med bred bakgrund som vill förstå hur AI kan bidra inom deras områden. Vi bestämde från början att tekniska kurser ska presenteras parallellt med kurserna om etik, kommunikation och så vidare – så att studenterna inte vid något tillfälle överväldigas av vare sig det tekniska eller icke-tekniska innehållet, säger Verónica Gaspes.

I stället för att starta med grundläggande teknik eller matematik börjar det nya programmet med kurser inriktade på olika tillämpningsområden. Studenterna kommer direkt att börja öva på att arbeta med data, reflektera över vilka frågor som kan ställas med hjälp av stora datamängder och lära sig vilken partiskhet som kan uppstå vid maskininlärning. Traditionella AI-kunskaper som statistik, matematik och datavetenskap kommer att kombineras med etik, juridik och hållbarhet.

Fokus på praktiska problem

– En betydande del av programmet kommer att integreras med studentens intresseområde. Det är unikt, tycker jag. Målet är att åtminstone några av dessa studenter ska bli kopplingar mellan AI och sitt eget område, som sjukvård eller företagsekonomi, säger Verónica Gaspes.

De tre spåren som inledningsvis erbjuds är hållbar energiteknik, näringsliv och sjukvårdsinnovation och kurserna kommer till stor del att fokusera på praktiska problem som studenterna kan stöta på när de arbetar med AI i samhället.

Teamet bakom programmet skapade en slogan för det; ”AI för social hållbarhet” (på engelska: social good). Den övergripande idén är att använda AI-tekniker på ett ansvarsfullt sätt för att möta mål inom hållbar utveckling.

– Vi vill ge studenterna generiska färdigheter men också gå djupare och verkligen ställa områdesspecifika frågor såsom: Vad behöver människor som arbetar på ett sjukhus? Vilken data kan vi samla in och vilka frågor kan dessa uppgifter besvara? Du måste kunna identifiera problemen, frågorna och även avgöra vilka data som är relevant och om datakvaliteten är god, säger Verónica Gaspes.

En kvinna tittar in i kameran och ler.

Verónica Gaspes är universitetslektor i datavetenskap vid Högskolan i Halmstad.

AI mer framträdande i morgondagens utbildning

Verónica Gaspes växte upp i Argentina där hon började sin utbildning, men hon har bott i Sverige sedan 1990-talet, då hon kom hit för att studera och disputera. Sedan 1999 har hon undervisat i datavetenskap vid Högskolan i Halmstad. År 2011 fick hon ta emot Högskolans pedagogiska pris.

– Här i Halmstad har jag fått chansen att arbeta tillsammans med kollegor inom många olika områden och det är något som jag tycker är väldigt givande. All kompetens vi behöver för de tre spåren i det nya programmet har vi här på plats. I framtiden vill vi gärna ha ett utbildningsspår också så att även lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad knyter an till detta. Men vi vill börja på ett säkert sätt och erbjuder bara några få alternativ för att se hur programmet tas emot.

I framtiden tror Verónica Gaspes att många av de traditionella utbildningsprogrammen, som sociologi eller ekonomi, kommer att innehålla kurser om AI – helt enkelt för att yrken förändras. På samma sätt som Excel lärs ut nu kommer AI-verktyg att läras ut i morgon, tror hon. Själv är hon intresserad av AI både som lärare och som medborgare. Hon reflekterar över att tekniken har ett stort inflytande på våra sociala interaktioner i dag och även om de flesta vet att många system samlar in data om oss vet vi sällan hur det används.

– Jag tror att det här får konsekvenser både för hur vi beter oss mot andra människor och för demokratin. Om så är fallet behöver vi utbildas om vad AI är så att vi kan fatta bra beslut om vilka system vi ska använda och på vilket sätt. Vi behöver inte alla bli experter på AI och datavetenskap, men vi måste förstå hur AI fungerar i vår närmiljö – på vår arbetsplats, såväl som i våra privata liv, avslutar Verónica Gaspes.

Text: LISA KIRSEBOM
Översättning: ANNA-FRIDA AGARDSON
Bild: toppbild: ISTOCK, ANNA-FRIDA AGARDSON

Om CAISR

Centrum för forskning om tillämpade intelligenta system (CAISR) är ett forsknings- och utbildningscentrum för AI vid Högskolan i Halmstad. CAISR finansieras av Högskolan och KK-stiftelsen med stöd från och i samarbete med svensk industri.

Forskningsfokus vid CAISR är ”medvetna” intelligenta system, det vill säga datorbaserade system som kan vara medvetna om människor, om situation och till viss del om sig själva. Sådana system kan kombinera olika informationskällor för att få en helhetsbild samt övervaka sig själva. Ämnesexpertisen inom CAISR är på signalanalys, maskinlärning och mekatronik. Forskningen har även ett fokus på samverkande system, i linje med den övergripande forskningsinriktningen vid Akademin för informationsteknologi (ITE) på Högskolan i Halmstad.