header-pattern-bg

Mobilapplikation kan förbättra trafiksäkerheten

Hallå där, Oscar Molina! Din forskning handlar om att förbättra trafiksäkerheten genom automatiserade och uppkopplade fordon. Nyligen presenterade du den första demon inom forskningsprojektet SafeSmart på AstaZero. Vill du berätta lite om din forskning och projektet?

– Bara under 2019 dog omkring 6 000 fotgängare och cyklister i trafikolyckor i Europa. SafeSmart-projektet, och de samarbeten som projektet har genererat, kan hjälpa oss att nå nollvisions-målet om dödsfall och allvarligt skadade i trafikolyckor till år 2050. Visionen är viktigt i ett land som Sverige – där många cyklar dagligen. Samma år, 2019, stod utsatta trafikanter för 20 procent av trafikolyckorna i Sverige. Det är 2,2 dödsfall per 100 000 invånare, vilket är oacceptabelt, säger Oscar Molina, som är postdoktor i telematikteknik och arbetar med uppkopplad, samverkande och automatiserad mobilitet, på engelska Connected, Cooperative and Automated Mobility, förkortat CCAM.

Hur kan din forskning hjälpa till att nå målet om noll döda i trafiken?

– Vi använder fordonsnätverk, så kallade V2X (på engelska vehicle-to-everything), för att skydda utsatta trafikanter, såsom fotgängare och cyklister. I det arbetet använder vi en tvådelad strategi där den ena inriktningen handlar om att utveckla en applikation för vanliga mobiltelefoner för att få till en snabb implementering, och den andra inriktningen är inom området för inbyggda system där fordonsnätverk utnyttjas fullt ut, säger Oscar Molina.

En man i blå tröja tittar in i kameran.

Oscar Molina är postdoktor i telematikteknik vid Akademin för informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad. Bild: Sergio Gonzalez-Diaz

Kan du berätta om den första demon som du nyligen presenterade inom SafeSmart-projektet?

– Vår demo består av den första versionen av mobilappen samt ett befintligt trafikkontrollsystem som är utplacerat på AstaZero-området. Där har den fungerat som ett verktyg för att skydda testingenjörer, gäster och kunder på testområdet och AstaZero tillhandahåller infrastrukturen för att stödja vår utveckling av appen, säger Oscar Molina och fortsätter:

– Den första demon är okomplicerad. Den går ut på att en testingenjör bär en telefon med vår app, som skickar och publicerar ingenjörens status till AstaZeros trafikledningscentral. Det gör att informationen blir tillgänglig för anslutna och automatiserade fordon och gör i sin tur fordonen medvetna om testingenjörens närvaro och som därmed kan utföra undanmanövrar säkert och i tid.

Demon handlar alltså om den första inriktningen, vad har gjorts kring den andra inriktningen inom inbyggda system-området?

– Den andra inriktningen, där vi använder fordonsnätverk, har väckt frågor om genomförbarheten av ett system som använder den nuvarande tekniken inom fordonsnätverk, nämligen ETSI (på engelska, Intelligent Transport Systems) kommunikationsprotokoll. Vi har utvärderat protokollen i en simulerad miljö och hittade några brister vad gäller effektivitet. Till exempel kan en enhet utlösa en flod av onödiga återsändningar, vilket protokollet i sin nuvarande version inte kan undvika. Vi har optimerat protokollet och nu kan vi säga att vi har gjort det mer effektivt, säger Oscar Molina.

En cyklist cyklar på en bred väg mellan bilar.

I projektet SafeSmart används V2X för att skapa en säkrare trafikmiljö.

Har några av resultaten varit överraskande?

– För sju år sedan föreslog jag en liknande applikation i samband med min masteruppsats. Då visade sig 3G- och 4G-mobilnätverk inte vara optimala för den här typen av applikationer, som i teorin behövde fungera under stränga tidsbegränsningar. Men i dag är tekniken mer robust och utvecklingen har gjort det möjligt för oss att dela information över stora geografiska områden, vilket minskar tidspressen. Till exempel kommer det inbyggda systemet att kunna göra fordon upp till 1,5 kilometer bort medvetna om närvaron av en fotgängare eller en cyklist på mindre än en tiondels sekund under normala omständigheter, säger Oscar Molina.

Finansiär och samarbetspartner

Projektet finansieras av KK-stiftelsen och är ett samarbete mellan AstaZero, EVAM, Gutec, Quviq och Scania. Forskare från Högskolan i Halmstad ansvarar för kommunikationssystemen. AstaZero tillhandahåller en testbana med stadsdelar och motorvägar.

Vad är dina planer inom den närmsta tiden?

– Vi kommer fortsätta arbeta och utveckla applikationen. Förhoppningsvis kommer vi till nästa sommar att kunna testa ett inbyggt system med alla önskade egenskaper vi önskar. Det gäller användbarhet, tillförlitlighet, förtroende och säkerhet när det gäller integritet och säkerhet för användarnas information, avslutar Oscar Molina.

Text: ANNA-FRIDA AGARDSON
Bild:: ISTOCK (toppbild), PIXABAY