header-pattern-bg

Unikt designperspektiv på Högskolan i Halmstads AI-utbildning

Stefan Byttner fick sin första dator redan innan han hade börjat skolan. Den hade en liten lampa som blinkade rött när datorn bearbetade något, och han hörde de vuxna säga ”titta, datorn tänker”.

– Det fascinerade mig. Kan en maskin tänka? Vad betyder det egentligen? säger Stefan Byttner, universitetslektor på Högskolan i Halmstad.

Om du vill erbjuda ett bra helhetsperspektiv inom AI behöver du tre saker: tekniken, tjänstedesignen och affärsperspektivet. Många erbjuder ettan och trean, men vi är det enda lärosätet i Sverige med ett brett och djupt utbud av kurser i tjänstedesign baserad på AI.


Stefan Byttner, universitetslektor i informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad

Den unge Stefan Byttner fick inget svar på sin fråga, men nyfikenheten fanns kvar. När han som masterstudent började förstå en del av matematiken bakom AI kände han att detta var ett område som han verkligen ville utforska.

Stefan Byttner har varit avgörande vid starten av forskningsområdet inom maskininlärning för fjärrdiagnostik för fordon vid Högskolan i Halmstad och han har arbetat med att tillämpa sådana koncept på värmepumpar och fjärrvärmestationer. På senare tid har han varit en del av ett projekt som utvecklar algoritmer för att analysera PET-skanningar som kan användas som beslutsstöd av läkare som diagnostiserar demens.

Stefan Byttner är tillförordnad akademichef och även chef för avdelningen Intelligenta system och digital design på Akademin för informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad, projektledare för MAISTR-programmet och en av projektledarna i AI.m-projektet.

– När ett jobb är lite svårt – det är då jag tycker att det är roligt och givande. Om det är forskning eller undervisning spelar mindre roll, så länge det känns nytt och jag tror att jag kan göra en positiv förändring, säger Stefan Byttner.

En man tittar med ett leende in i kameran.

Stefan Byttner är universitetslektor i informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad.

Teknik-, service- och affärsdesignperspektiv

MAISTR är ett så kallat expertkompetensprogram. Det är ett koncept initierat och finansierat av KK-stiftelsen för att stödja akademin i att utveckla nya metoder för livslångt lärande.

– Lärosätena är normalt sett bra på att skapa utbildning för unga människor som behöver vara på campus för att på något sätt fostras in i miljön. Aktiva yrkesverksamma har inte samma behov av fysisk närvaro och vill i stället ha ett mer flexibelt utbildningsformat. Men hittills har lärosätena inte varit särskilt bra på att erbjuda denna möjlighet, säger Stefan Byttner.

MAISTR är ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, RISE och Blekinge tekniska högskola och erbjuder fristående kurser på avancerad nivå med fokus på AI och tjänsteinnovation. Just nu utvecklas ett komplett program efter ett tvåårigt pilotprojekt som har fått mycket positiva omdömen. Industripartnern Volvo ser bland annat MAISTR som unikt i Sverige.

– Om du vill erbjuda ett bra helhetsperspektiv inom AI behöver du tre saker: tekniken, tjänstedesignen och affärsperspektivet. Många erbjuder ettan och trean, men vi är det enda lärosätet i Sverige med ett brett och djupt utbud av kurser i tjänstedesign baserad på AI, säger Stefan Byttner.

Han är inte säker på varför det är så. En anledning antar han är att teknologer ofta tänker på tekniska lösningar först, sedan på affärer – men att de saknar grundläggande kunskaper om design.

– Hade jag varit chef för en datavetenskaplig institution vid ett annat lärosäte hade jag säkert inte haft några designer alls i min personal. Här i Halmstad är jag chef för såväl AI-människor som designmänniskor. Vi har till exempel en professor i designetnografi på min avdelning – som är väldigt humanistisk inriktad, säger Stefan Byttner.

Tvärvetenskapligt tänkande genomsyrar Stefan Byttners arbete. Det har blivit i ännu högre grad efter införandet av program som MAISTR och AI.m, som har ökat samarbetet över ämnesgränserna.

AI.m gynnar såväl forskare som företag

Stefan Byttner var en av initiativtagarna till AI.m då han var övertygad om att Högskolan i Halmstad borde samverka mer med regionens innovations- och vetenskapsarenor. Medan vissa typer av företag fann det naturligt att knyta an till lärosätet fanns det andra som inte ens visste att Halmstad har en stark forskningsmiljö inom AI. Stefan Byttner tog kontakt med inkubatorn High Five och kollegan Pontus Wärnestål och grundade AI.m med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Varje termin tar programmet emot fem företag till inkubatorn. Det ger dem en chans att arbeta tillsammans med såväl forskare som affärs- och tjänsteutvecklare.

– Vi börjar med att titta specifikt på deras affärsmodell och deras data för att se vilka nya möjligheter som kan skapas för dem med hjälp av maskininlärning, säger Stefan Byttner.

Därefter följer en workshop i tjänstedesign och utveckling av en prototyp för företaget. AI.m erbjuder även hjälp med kompetensutveckling och stöd om företaget vill söka offentliga medel för att gå vidare med idén.

– Det här är en process som gynnar både företag och forskare. För våra doktorander banar det en väg in i företagen och skapar en relation till dem. Det har varit mycket värdefullt – inte minst för vår internationella personal, avslutar Stefan Byttner.

Text: LISA KIRSEBOM
Översättning: ANNA-FRIDA AGARDSON
Toppbild: ISTOCK
Bild: ANNA-FRIDA AGARDSON

Om CAISR

Centrum för forskning om tillämpade intelligenta system (CAISR) är ett forsknings- och utbildningscentrum för AI vid Högskolan i Halmstad. CAISR finansieras av Högskolan och KK-stiftelsen med stöd från och i samarbete med svensk industri.

Forskningsfokus vid CAISR är ”medvetna” intelligenta system, det vill säga datorbaserade system som kan vara medvetna om människor, om situation och till viss del om sig själva. Sådana system kan kombinera olika informationskällor för att få en helhetsbild samt övervaka sig själva. Ämnesexpertisen inom CAISR är på signalanalys, maskinlärning och mekatronik. Forskningen har även ett fokus på samverkande system, i linje med den övergripande forskningsinriktningen vid Akademin för informationsteknologi (ITE) på Högskolan i Halmstad.