header-pattern-bg

Löser trafikutmaningar med kommunicerande bilar

Del av fokusområde Smarta städer och samhällen

Hallå där, Galina Sidorenko! Den 28 mars försvarade du din doktorsavhandling. För några år sedan skrev vi om din licentiatuppsats som handlar om att förbättra trafiksäkerheten genom trådlös kommunikation. Något som även kallas vehicle-to-everything eller V2X. Kan du berätta vad som är nytt i din forskning sedan dess?

Jag har utvecklat ett ramverk som gör att bilar som samarbetar med hjälp av trådlös kommunikation kan fatta de bästa besluten vid potentiella olyckor.

 

Galina Sidorenko

– Jag har fortsatt att forska kring säkerhetskraven för självkörande bilar. Genom det har jag förbättrat och generaliserat en välkänd modell som heter responsibility-sensitive safety (RSS) för longitudinell körning, alltså bilar som kör på rad. I den här modellen använder man matematik för att beräkna ett säkert avstånd för att undvika påkörningar bakifrån. RSS har blivit kärnan i företaget Mobileyes körpolicy, ett globalt företag inom bilindustrin som ägs av Intel. Mobileyes teknologier används i över 65 miljoner fordon över hela världen.

En kvinna med gul tröja står framför kameran. Suddiga växter syns mot den mörka bakgrunden.

Galina Sidorenko disputerade den 28 mars med avhandlingen ”Cooperative Automated Driving for Enhanced Safety and Ethical Decision-Making” som är en del av projektet SafeSmart.

Hur kan trådlös kommunikation användas mellan fordon för att förhindra olyckor?

– Enligt de mest optimistiska bedömningarna kan upp till 90 procent av trafikolyckor förhindras av självkörande fordon. Det innebär alltså att vissa olyckor fortfarande kan inträffa. Jag har utvecklat ett ramverk som gör att bilar som samarbetar med hjälp av trådlös kommunikation kan fatta de bästa besluten vid potentiella olyckor. Med andra ord, de kan avgöra hur de behöver agera vid en olycka för att minimera den totala skadan eller ”fördela den rättvist” mellan alla inblandade aktörer. Det är detta som blir möjligt när fordon kommunicerar och samarbetar med varandra med hjälp av V2X-kommunikation.

– Tänk dig ett exempel med tre självkörande fordon som kör längs en väg. Antalet passagerare varierar i de olika fordonen. Om en fotgängare plötsligt dyker upp på vägen måste det första fordonet tvärstanna för att undvika att köra på personen. En kollision kan vara oundviklig om avståndet mellan de tre fordonen inte är tillräckligt långt. Det är i sådana här situationer fordonen kan samarbeta för att hitta den bästa lösningen och rädda flest personer. Med andra ord hjälper mitt ramverk, som jag kallar ”etisk V2X”, att bestämma hur kollisionen bör ske för att möta formaliserade etiska kriterier och göra minsta möjliga skada.

Har några resultat överraskat dig?

– Ett överraskande fynd är den påverkan som samarbete mellan fordon har på den totala säkerheten. När självkörande fordon kommunicerar genom V2X-kommunikation och samordnar sina handlingar kan de effektivt förhindra påkörningar bakifrån eller mildra konsekvenserna genom etiska överväganden. Allt detta leder till förbättrad vägsäkerhet och förbättrat trafikflöde.

Vad hoppas du att din forskning ska leda till?

– Jag hoppas att min forskning ska bidra till att öka acceptansen för självkörande fordon i samhället och påskynda implementeringen av dem på allmänna vägar. Det skulle påskynda kommersialiseringen av automatiserade och autonoma system inom fordonsindustrin.

Nu har du försvarat din doktorsavhandling. Vad betyder det för dig?

– Min avhandling är kulmen på många års hårt arbete, engagemang och uthållighet. Det har varit en otroligt givande resa fylld med utmaningar och framgångar. Jag är stolt över mina bidrag till mitt forskningsområde.

Text: ANNA-FRIDA AGARDSON

Toppbild: ISTOCK

Porträttbild: ANNA-FRIDA AGARDSON

Om disputationen

Disputationen ägde rum den 28 mars 2024.

Avhandlingens titel:
Cooperative Automated Driving for Enhanced Safety and Ethical Decision-Making Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ordförande för disputationsakten: professor Mark Dougherty vid Högskolan i Halmstad.

Opponent: professor Jérôme Härri på Eurocom.

Ledamöter i betygsnämnden: professor Elisabeth Uhlemann vid Mälardalens universitet, professor Erik Ström vid Chalmers tekniska högskola, professor, Nikolaus Pappas vid Linköpings universitet.

Handledare: professor, Alexey Vinel vid Karlsruhe Institute of Technology.

Biträdande handledare: lektor Johan Thunberg vid Lunds Universitet.