header-pattern-bg

Tyngdtäcken hjälper sömnlösa äldre

Del av fokusområde Hälsoinnovation

Kan tyngdtäcken hjälpa äldre personer med sömnproblem att sova bättre? Ja, enligt en ny avhandling från Högskolan i Halmstad kan tyngdtäcken inte bara ha positiva effekter på sömnen hos sköra äldre på särskilda boenden, utan också bidra till ökat välbefinnande.

Att sömnen är avgörande för vår hälsa och välbefinnande är ingen hemlighet. För äldre personer, i synnerhet de som bor på särskilda boenden, kan sömnproblem vara en kamp. Insomni, med nattliga uppvaknanden och brist på vila, kan påverka livskvalitet och välmående. Kan användningen av sömnmediciner minskas och en mer naturlig sömn främjas med hjälp av tyngdtäcken?

Den frågan ställde sig doktoranden Eva Hjort Telhede vid Högskolan i Halmstad. Hon ville utforska hur användningen av tyngdtäcken påverkar sömnen hos äldre personer som bor på särskilt boende. Och kan tyngdtäcken därmed också påverka livskvalitet, förmågan att klara av dagliga aktiviteter, näringsstatusen och läkemedelsanvändning för de här personerna? I sin forskning har Eva Hjort Telhede sett att tyngdtäcken kan ha positiva effekter på sömnen, eftersom de framför allt minskar antalet uppvaknanden under natten.

– I min forskning har jag sett att utöver att förbättra sömnen, kan tyngdtäcken också bidra till ökat välbefinnande, lugnande av känslomässigt oroliga tillstånd, förbättring av kognitiva funktioner och ökning av näringsstatus och daglig aktivitet, säger Eva Hjort Telhede.

Porträtt av kvinna. Foto.

Eva Hjort Telhede disputerade den 3 maj med avhandlingen Health intervention with weighted blankets for frail older people with insomnia in nursing homes.

De äldre i studierna beskrev hur tyngdtäcket påverkade deras vardagsliv.

– Det var inspirerande att höra hur de blev mer aktiva i sociala sammanhang och kunde delta mer aktivt i konversationer och gemensamma aktiviteter. Dessutom var det spännande att se hur tyngdtäcket kunde bidra till smärtlindring och lugna oroande tankar. Det visar verkligen på den breda potentialen i detta, säger Eva Hjort Telhede.

Men fördelarna stannar inte där. Eva Hjort Telhede pekar också på hur användningen av tyngdtäcken kan minska behovet av medicinering för sömnproblem och därigenom minska risken för biverkningar och beroenden. Denna metod för att förbättra sömnen kan vara ett välkommet komplement till traditionella behandlingar.

– Tyngdtäcken kan vara ett mångsidigt verktyg för att förbättra livskvaliteten och välbefinnandet hos äldre i vårt samhälle, säger Eva Hjort Telhede.

Om studien

  • Resultaten baseras på fyra olika studier.
  • Tyngdtäcket användes under 28 dagar.
  • I studie 1 intervjuades 19 äldre personer efter att ha sovit med tyngdtäcke.
  • I studie 2 intervjuades 20 anställda i omsorgen vilka var kontaktpersoner till de sköra äldre som sov med tyngdtäcke under 28 dagar.
  • I studie 3 deltog 68 äldre som sov med tyngdtäcke under 28 dagar. Här användes instrument för självskattning för att bedöma och uppge sömnförändring, livskvalitet, ADL-förmåga (att sköta personliga och vardagliga aktiviteter som till exempel att äta och personlig hygien), näringsstatus och läkemedelsanvändning, före och efter användning med tyngdtäcke.
  • I studie 4 deltog 31 äldre och här mättes sömnen med hjälp av sensorer som mäter motorisk aktivitet samt instrument som mätte självskattad sömn och upplevd hälsa 28 dagar före användning av tyngdtäcke och under 28 dagar med tyngdtäcke.
  • Studien utfördes i Halland på 12 särskilda boenden.

Text: HILDA LIBERG

Bild: iSTOCK (toppbild), MAGNUS KARLSSON