header-pattern-bg

Ny bok ska hjälpa skolan och socialtjänsten kring hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld och förtryck är en mycket känslig fråga och skapar ofta rädsla hos den som möter hedersrelaterat våld i sitt yrke. En rädsla som drabbar de utsatta. Nu har Pernilla Ouis och Sara Högdin, forskare vid Högskolan i Halmstad, skrivit en bok som kan vara ett stöd för socialtjänsten och skolan.

Pernilla Ouis, professor i socialt arbete och Sara Högdin, docent i socialt arbete vid Högskolan i Halmstad, har många års samlad kunskap om hedersrelaterat våld och har sett de konflikter om ämnet som finns inom forskningen. Konflikterna, och många gånger en rädsla, har gjort att forskningen har svikit praktikerna inom området, menar Pernilla Ouis och Sara Högdin, där många inte har vetat hur de ska agera, varit rädda för att säga fel saker, och i stället pratat utifrån magkänsla.

– Vi har velat komma ifrån ideologiska och politiska motsättningar i ett ämne som är forskningsmässigt eftersatt. Vi är medvetna om att det finns en risk för att peka ut grupper genom att prata om detta, men det är också problematiskt att inte prata alls om och uppmärksamma frågorna, säger Sara Högdin om sin och Pernilla Ouis bok Hedersrelaterat våld och förtryck: Professionellas uppdrag och utmaningar.

I boken diskuterar författarna aktuella frågor om hedersrelaterat våld och förtryck utifrån aktuell kunskap, ny lagstiftning och utmaningar i praktiskt socialt arbete. Bland annat diskuteras förklaringar till hedersrelaterat våld och koppling till religion utifrån ett professionsperspektiv i socialt arbete.

– Vi har försökt vara nyanserade och ta ett samlat grepp kring ämnet. Det är ingen manual, men vi har fångat många perspektiv, både teoretiska och praktiska, inom bland annat skolan, barnäktenskap, förskolan, det digitala våldet och om hur man som socialsekreterare kan känna sig hotad, säger Pernilla Ouis.

Händer som håller boken Hedersrelaterat våld och förtryck : Professionellas uppdrag och utmaningar. Mockup.

Boken Hedersrelaterat våld och förtryck: Professionellas uppdrag och utmaningar gavs ut våren 2024 och ska hjälpa praktiker inom socialt arbete att hantera frågor om hedersrelaterat våld och förtryck.

Uppdragsutbildning i hedersrelaterat våld och förtryck

De senaste åren har det hänt mycket i lagstiftningen kring hedersrelaterat våld. Under 2020 infördes bland annat hedersmotiv som försvårande omständighet och en lagändring så att de som tillåter ett barn att ingå ett äktenskap ska kunna dömas för barnäktenskapsbott. År 2022 blev hedersförtryck en ny brottsbeteckning i brottsbalken.

Ämnet tas nu även upp i skolans läroplaner och Skolverket satsar på utbildningar för lärare, rektorer och elevhälsan. Under hösten 2024 ger Högskolan i Halmstad tre sådana uppdragsutbildningar.

– Vi har över 20 års erfarenhet av att undervisa i de här frågorna, så vi är glada över att Skolverket har valt att samarbeta med oss, säger Pernilla Ouis.

Fakta om boken

Hedersrelaterat våld och förtryck: Professionellas uppdrag och utmaningar (2024) ges ut på Liber förlag.

Pernilla Ouis och Sara Högdin är huvudredaktörer för boken. Övriga författare är bland andra Janicke Andersson, docent i sociologi och Sara Helmersson, universitetslektor i socialt arbete vid Högskolan i Halmstad.

Text: HILDA LIBERG

Bild: SKOLVERKET, LIBER