header-pattern-bg

Förbättrad vård genom samarbete över gränserna

Del av fokusområde Hälsoinnovation

I Sverige är hälso- och sjukvården decentraliserad, med regioner som ansvarar för primär- och specialistvård, och kommuner som sköter hemsjukvård. Denna uppdelning kan leda till utmaningar med samordning och överblick över patienters hela vårdresa. Genom projektet ”God och nära vård”, där forskning från Högskolan i Halmstad spelat en central roll, har samverkansparterna arbetat för att förbättra vårdens kvalitet, samordning och för att främja en mer personcentrerad vård.

Genom att öka förståelsen för hur personcentrerad vård fungerar och främja samarbete över sektorsgränser, syftar detta initiativ till att förbättra vårdkvaliteten och effektiviteten på nationell nivå.

 

Farzaneh Etminani

Region Kronoberg, Ljungby kommun, Högskolan i Halmstad och företaget Hallandia V startade år 2021 ett samarbete genom projektet ”God och nära vård”. Projektet fick stöd av Kampradstiftelsen och handlade om att samla och analysera vårddata från både regionen och kommunen. Högskolan i Halmstad och Hallandia V bidrog med sin expertis inom dataanalys.

Målet var att få en bättre förståelse för hur vården fungerar för patienterna, att förbättra samordningen mellan olika vårdgivare och att säkerställa att vården är sammanhållen och personcentrerad.

– En viktig del av forskningsprojektet var att vi analyserade hela vårdkedjan tillsammans, vilket gav oss insikter om vilka patienter som finns, hur de använder vården och vad vården kostar, säger Farzaneh Etminani, docent i maskininlärning.

En hand pekar mot digitala sjukvårdsrelaterade ikoner i form av tablett, hjärta etc.

Samarbetet i projektet ”God och nära vård” visar hur datadrivna metoder och samverkan mellan olika sektorer kan förändra och förbättra vården.

Skillnader i vårdkostnader

I den första fasen fokuserade projektet på äldre personer över 65 år som bodde i Ljungby kommun mellan 2017 och 2021. Här upptäckte man att det fanns tre olika grupper av patienter beroende på hur mycket vård de behövde, och att det fanns stora skillnader i vårdkostnader mellan dessa grupper.

– De som använde mycket vård, cirka 20 procent av gruppen, stod för en stor del av de totala vårdkostnaderna. Detta visar att det finns potential att spara pengar genom att sätta in tidiga insatser. Dessutom visade analysen att det ofta är specifika händelser som gör att någon börjar behöva mycket vård, inte en långsam ökning, säger Thomas Davidsson, vd för Hallandia V.

Forskningen ger viktiga insikter om hur man kan fördela resurser och planera vården, genom att identifiera vilka diagnoser och förebyggande insatser som behövs.

– Samarbetet mellan Region Kronoberg, Ljungby kommun, Högskolan i Halmstad och Hallandia V visar hur viktigt det är med partnerskap mellan olika områden för att lösa svåra vårdfrågor, säger Magnus Frithiof, tillförordnad verksamhetsområdeschef i Region Kronoberg.

Samarbetsparter

  • Högskolan i Halmstad
  • Hallandia V
  • Region Kronoberg
  • Ljungby kommun
  • Campus Ljungby

Förändring av vården

Genom att samla in och analysera data tillsammans har detta samarbete banat väg för framtida satsningar på att förbättra vården och patienternas resultat.

– Vi planerar att utvidga vårt arbete till fler regioner och kommuner, vilket ger en unik möjlighet att göra omfattande analyser av hela vårdkedjan, säger Farzaneh Etminani.

Samarbetet i projektet ”God och nära vård” visar hur datadrivna metoder och samarbete mellan olika områden kan förändra och förbättra vården, både i Sverige och internationellt.

– Genom att öka förståelsen för hur personcentrerad vård fungerar och främja samarbete över sektorsgränser, syftar detta initiativ till att förbättra vårdkvaliteten och effektiviteten på nationell nivå, säger Farzaneh Etminani.

Text: ANNA-FRIDA AGARDSON

Bilder: ISTOCK