header-pattern-bg

Möt Baxter – en social robot i människors tjänst

Baxter bor på Högskolan i Halmstad där hen tränas till att förstå och tolka människors behov och känslor. Syftet är att roboten ska kunna bistå människor på olika sätt, till exempel att laga hälsosam mat eller hjälpa en person som ramlar.

Sensorer bedömer mat

Chandrashekhar Nasurade, som syns tillsammans med Baxter på toppbilden, studerar masterprogrammet i inbyggda och intelligenta system vid Högskolan i Halmstad. Hans masteruppsats handlar om hur Baxter, med hjälp av sensorer, kan avgöra om mat som lagas är hälsosam. Sensorerna mäter halten av vissa förutbestämda ämnen, och om någon ingrediens fattas kan Baxter tillsätta den.

Baxter

Basen som roboten står på och rör sig med heter Ridgeback och kommer från Clearpath Robotics. Överdelen, alltså själva Baxter, är från Rethink Robotics. Roboten köptes med stöd av KK-stiftelsen för SIDUS AIR-projektet, som fokuserar på identifiering av handling och avsikt i mänsklig interaktion med autonoma system. Bild: JOACHIM BRINK

Film: RICKARD WESSBERG, LOUISE WANDEL OCH LOTTA ANDERSSON

Text: LOUISE WANDEL

Toppbild: LOTTA ANDERSSON