header-pattern-bg

Läskigt eller tryggt att bli övervakad dygnet runt?

Del av fokusområde Hälsoinnovation

Under tre veckor i maj bodde forskaren Edison Pignaton de Freitas i Halmstad Intelligent Home, HINT, en lägenhet på Högskolans campus. Hans dagliga rutiner övervakades av olika sensorer i syfte att vidareutveckla intelligensen i hemmet. Det nära samarbetet mellan brasilianska och svenska forskare fortsätter. Deras fokus är hälsoinnovation, och HINT är ett exempel på detta.

"Målet är att övervakningen ska vara så sömlös som möjligt. Ingen vill känna sig observerad eller kontrollerad, så utrustningen måste integreras i boytan"

Edison Pignaton de Freitas

Edison Pignaton de Freitas, docent vid informatikinstitutionen på Federal University of Rio Grande do Sul (UFRGS) i Brasilien, disputerade vid Högskolan i Halmstad 2011 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Hans doktorsavhandling handlade om trådlösa sensornätverk, men sedan dess har hans forskningsfokus skiftat mot Internet of Things med applikationer inom till exempel e-hälsa. Kopplingen till Halmstad består – han är ansvarig utbytesprogrammet Linnaeus-Palme vid informatikinstitutionen på UFRGS, vilket också är anledningen till hans nuvarande uppdrag på Högskolan i Halmstad. Förutom att Edison Pignaton de Freitas agerar testperson i HINT, var han vid sitt senaste besök på Högskolan även opponent vid en masteruppsats och höll seminarier.

– Vårt mål är att utöka utbytet för studenter och lärare mellan Akademin för informationsteknologi på Högskolan i Halmstad och informatikinstitutionen på UFRGS. Vi vill fördjupa vårt samarbete kring hälsoinnovation – både inom utbildning och forskning, säger Edison Pignaton de Freitas.

Edison Pignaton de Freitas

Edison Pignaton de Freitas är docent vid Federal University of Rio Grande do Sul (UFRGS) i Brasilien och disputerade vid Högskolan i Halmstad 2011. Nu är han, tillsammans med Wagner Ourique de Morais, ansvarig för utbytesprogrammet mellan informatikinstitutionen på UFRGS och Akademin för informationsteknologi på Högskolan i Halmstad.

Sensorer för ett hjälpsamt hem

HINT är exempel på ett forskningssamarbete inom hälsoinnovation. Jens Lundström och Wagner Ourique de Morais är båda forskare vid Högskolan i Halmstad och jobbar med utveckling av smarta teknologier vid HINT.

– Syftet med att kartlägga rörelse och aktivitet i det intelligenta hemmet är att skapa en personlig modell för rörelse- och aktivitetsmönster. Om personens aktivitetsmönster frångår modellen skickas en larmsignal till familj, eller sjukvårdspersonal och personen kan få hjälp, säger biträdande lektor Jens Lundström.

Förra året bodde Álvaro Freitas Moreira, professor vid UFRGS Länk till annan webbplats. i Brasilien, också i HINT och agerade testperson. Sedan dess har tekniken utvecklats:

– Under Álvaro Freitas Moreiras vistelse samlade vi in rörelsedata från lägenhetens alla sensorer – till exempel när han öppnade och stängde dörrar och när han använde köket. Det här året har vi även installerat värmekameror och sensorsystemet är nu ännu mer avancerat. Vi kan övervaka personen som bor i lägenheten under natten genom sensorer i sängen och vi kan avgöra om hjälp behövs, säger forskningsingenjör Wagner Ourique de Morais.

Wagner och Edison

Wagner Ourique de Morais och Edison Pignaton de Freitas i köket i Halmstad Intelligent Home, HINT. En av sensorerna i köket sitter på diskmaskinen.

Övervakning som inte inkräktar

När Edison Pignaton de Freitas får frågan om hur det var att bo i HINT under tre veckor svarar han:

– Det störde mig inte, vilket bekräftar att systemet fungerar. Målet är att övervakningen ska vara så sömlös som möjligt. Ingen vill känna sig observerad eller kontrollerad, så utrustningen måste integreras i boytan. Det är mycket viktigt att forskningen och utvecklingen vid HINT är multidisciplinär. Förutom den tekniska utvecklingen måste vi väva in det mänskliga och medicinska perspektivet också för att lyckas skapa ett säkert och användbart intelligent hem.

Värmekamerabild

Även om många uppfattar att övervakningskameror inkräktar på deras privatliv, tillåter ändå vissa personer kameraövervakning för sin egen säkerhets skull. På HINT har ett videobaserat analyssystem för mänskliga beteenden implementeras i syfte att bistå vårdgivare under nattetid. Systemet använder en billig dator (Raspberry Pi) utrustad med infraröda kameror och värmekameror som möjliggör fotografering av objekt i svagt ljus.

Om HINT

Halmstad Intelligent Home (HINT) erbjuder forskare, studenter och industriella partner en tekniskt utrustad och realistisk hemmiljö. Lägenheten gör det möjligt att bland annat genomföra experiment och studier relaterade till social robotik samt övervakning och assistens i smarta miljöer. HINT underlättar kommunikation och diskussioner om ett smart hem, och målet är att skapa ett starkt samarbete mellan forskare och omgivande samhälle. HINT finansieras av Centrum för forskning om tillämpade intelligenta system (CAISR) vid Akademin för informationsteknologi. Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) är också involverat i utvecklingen av HINT.

Om UFRGS

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, har utbildat studenter i över hundra år. För närvarande studerar över 30 000 personer vid lärosätet. UFRGS ligger i Porto Alegre som är huvudstaden i delstaten Rio Grande do Sul i södra Brasilien. UFRGS erbjuder akademiska program från alla olika discipliner och för alla grader av utbildning. UFRGS har mer än 700 registrerade forskargrupper som arbetar med tillämpad forskning eller grundforskning inom många olika områden. Totalt är cirka 14 000 personer involverade i forskningsverksamhet.

Om Linneaus-Palmeprogrammet

Linnaeus-Palmeprogrammet är ett utbytesprogram finansierat av Sida. Syftet med programmet är att genom utbyten mellan lärosäten i Sverige och låg- och medelinkomstländer bidra till att bredda rekryteringsunderlaget av unga som kan arbeta inom utvecklingssamarbetet både på hemmaplan och utomlands.

Studenter och lärare kan delta i utbyten och få ny kunskap och nya erfarenheter. Förhoppningen är att svenska lärosäten, deras samarbetspartner samt de lärare och studenter som deltar i utbytet gemensamt ska förberedas på att möta globala utmaningar. Linnaeus-Palmeprojekt ska vara gynnsamt för båda parter, och inte betraktas som stöd. Projekt kan subventioneras i upp till åtta år.

Samarbetet mellan Högskolan i Halmstad och det brasilianska universitetet UFRGS är ett av de utbyten som finansieras av Linnaeus-Palmeprogrammet. Fokus på samarbetet mellan Högskolan i Halmstad och UFRGS är hälsoinnovation – både inom utbildning och forskning. På sikt är tanken att samarbetet ska stärka utbildningsprogrammen och forskningen inom datavetenskap och hälsoteknik vid båda lärosätena. Ett mål är att UFRGS gör hälsoinnovation som övergripande tema, vilket har gjorts vid Högskolan i Halmstad.

Text och bild: LOUISE WANDEL

Toppillustration: EMELY NIEMI JONSSON