header-pattern-bg

Professorsporträtt: Forskningen fyller en viktig funktion

Kopplingen mellan dataalgoritmer och AI (artificiell intelligens) har länge fascinerat Mattias Ohlsson. Som nyutnämnd professor i informations­teknologi är det ett ämne som han hoppas få utforska tillsammans med kollegorna i Halmstad. I morgon, fredagen den 16 november, installeras han som professor under Högskolans akademiska högtid.

– Mitt forskningsområde gränsar till AI, att få datorer att visa intelligent beteende. Det är väldigt spännande och det finns ett stort tryck på den här typen av kunskap i industrin. Själv började jag tidigt att intressera mig för en speciell typ av AI – algoritmer som kallas artificiella neuronnät.

Mattias Ohlsson är ny medarbetare vid Högskolan i Halmstad. Som forskare inom informationsteknologi har han riktat in sig särskilt på datamining och maskininlärning.

– För det sistnämnda handlar det inte i första hand om att tala om hur algoritmerna ska göra, utan snarare om att lära dem genom att visa en massa exempel, vilket på sätt och vis liknar hur vi människor lär oss.

Maskininlärning avgörande för det moderna samhället

Mattias Ohlsson nämner flera områden där maskininlärning är och kommer att vara avgörande för utvecklingen av det moderna samhället – där självkörande bilar kanske är ett av de tydligaste exemplen.

Genom att ta fram hjälpmedel till sjukvården fyller min forskning en viktig funktion.

– Där spelar maskininlärning väldigt stor roll för att få bilen att bete sig på ett bra sätt. Inom det här området tror jag att det kommer hända mycket inom de närmaste tio–tjugo åren. Får jag barnbarn någon gång kommer de nog inte att behöva ta körkort.

Mattias Ohlsson påbörjade sina studier på Fysikerlinjen vid Lunds universitet under mitten av 1980-talet. Där har han nu varit verksam i ett par decennier, bland annat som universitetslektor i beräkningsbiologi och biologisk fysik.

– Min forskning har framför allt haft inriktning på medicin och biologi. Bland annat har jag varit med vid utvecklingen av en produkt för tolkning av speciella bilder av hjärtat. I Halmstad kommer forskningsgruppen att vara större än den i Lund. Här hoppas jag få fortsätta att forska med inriktning på hälso- och sjukvård, att få hjälpa till vid medicinska beslut och praktiska, kliniska frågeställningar.

Hur gör din forskning skillnad?

– Genom att ta fram olika hjälpmedel till sjukvården fyller min forskning en viktig funktion, till exempel att hjälpa läkare att tolka bilder eller ge diagnosförslag.

Mattias Ohlsson tror att maskininlärning kommer at flytta sig allt närmre AI framöver.

– Jag tror att mycket av det vi ser inom science fiction i dag är sådant som vi faktiskt kommer att uppleva i framtiden. Till exempel att robotar blir så pass intelligenta att deras beteende blir svårt att skilja från det mänskliga.

Mattias Ohlsson utnämndes till professor i informations­teknologi, inriktning maskininlärning och datamining år 2018, och är verksam vid Akademin för informations­teknologi.

Om Mattias Ohlsson

Mattias Ohlsson föddes 1967 i Hultsfreds kommun. Hans akademiska bana inleddes vid Lunds universitet där han läste Fysikerlinjen i mitten av 1980-talet. Det var även här som han disputerade 1995 på avhandlingen Artificial Neural Networks and Combinatorial Optimization. Mattias Ohlssons forskning handlar framför allt om maskininlärning inom medicin och biologi och han har jobbat mycket inter­disciplinärt med olika forskare och läkare. År 2004 blev han docent och år 2018 utnämndes han till professor i informationsteknologi med inriktning maskininlärning och datamining vid Högskolan i Halmstad.

Text: HANNA GROSSHÖG
Film: IDA FRIDVALL och HANNA GROSSHÖG
Bild: DAN BERGMARK