header-pattern-bg

Elektromobilitet i fokus i nytt forskningssamarbete mellan Högskolan i Halmstad och Volvo

Del av fokusområde Smarta städer och samhällen

Artificiell intelligens (AI) kan förutse underhållsbehov hos eldrivna bussar, vilket i sin tur kan förlänga bussarnas livslängd avsevärt. Högskolan i Halmstad har, tillsammans med Volvokoncernen, fått 15 miljoner kronor av Vinnova för forskningssamarbetet EVE. Målet är att underlätta utvecklingen av tjänster inom elektromobilitet och på så sätt främja övergången till fossilfria vägar.

Partnerskap är nyckeln till framgång och att skapa ett ekosystem tillsammans med andra organisationer är avgörande. Högskolan i Halmstad är en pålitlig partner och vi bygger vårt samarbete på transparens och tillit.

– Marco Spiga, seniorkonsult vid Volvokoncernen.

Elektromobilitet inbegriper alla eldrivna fordon och är en stor del av det pågående skiftet mot hållbara transporter av varor och människor.

– Elektromobilitet kommer att förändra vår uppfattning och användning av fordon. Just nu pågår en elektrifiering av transportsektorn, men den försvåras av höga kostnader och brist på kundförtroende, liksom den begränsade erfarenhet som OEM-tillverkare (original equipment manufacturer) har inom detta område. Nya lösningar baserade på analys av data och AI kan dock möjliggöra snabba reaktionstider och noggrann övervakning av tillgångar, vilket är kritiska faktorer för en bred acceptans av elektromobilitet, säger Sepideh Pashami, biträdande universitetslektor vid Högskolan i Halmstad och projektledare för forskningsprojektet EVE – Extending life of Vehicles within the Electromobility Era.

Marco Spiga är seniorkonsult vid Volvokoncernen och Volvos ”pilot” i EVE:

– Det är inte ett val vi kan göra, att utveckla vår kunskap och kompetens om hur vi bäst använder våra elektriska tillgångar. Den kunskapen är en nödvändighet för att kunna ha en ledande position inom elektromobilitet. Partnerskap är nyckeln till framgång och att skapa ett ekosystem tillsammans med andra organisationer är avgörande. Högskolan i Halmstad är en pålitlig partner och vi bygger vårt samarbete på transparens och tillit, säger Marco Spiga.

Mer information om EVE

EVE-projektet kommer att löpa över fyra år, från maj 2019 till april 2023. Projektpartner är Volvo Group Connected Solutions (VGCS) som samordnare, Volvo Bus Corporation (VBC) som problemägare och Högskolan i Halmstad som forskningsmiljö. Den totala projektbudgeten är 35 miljoner kronor, med 43 procent (15 miljoner kronor) från Vinnova och 57 procent (20 miljoner kronor) från VGCS och VBC.

Projektgruppen vid Högskolan i Halmstad består just nu av Sepideh Pashami och Slawomir Nowaczyk, docent och forskningsledare på Akademin för informationsteknologi (ITE) på Högskolan i Halmstad. Gruppen ska utökas med en doktorand och en postdoktor. Forskningen inom EVE görs vid Centrum för forskning om tillämpade intelligenta system (CAISR) vid ITE.

– Projektet är en mycket betydelsefull fortsättning på vårt mångåriga samarbete med Volvokoncernen, då det nu handlar om elektromobilitet. Forskningen är en viktig del av Högskolans profilområde Smarta städer och samhällen, eftersom EVE antar hållbarhetsutmaningarna på ett innovationsdrivande sätt, säger Slawomir Nowaczyk.

Kvinna tittar in i kameran

Sepideh Pashami, biträdande universitetslektor vid Högskolan i Halmstad och projektledare för forskningsprojektet EVE – Extending life of Vehicles within the Electromobility Era.

AI-modeller för bättre underhåll av fordonet

Fordon är komplexa system som är svåra att underhålla, särskilt när en ny teknik som elektromobilitet introduceras. Forskningsprojektet EVE syftar till att utveckla AI-modeller för alla viktiga komponenter i drivlinan för elektriska tunga fordon som bussar och lastbilar. Genom att tillämpa dessa modeller på så kallade prediktiva underhållstjänster kan Volvo förutsäga när utrustningsfel uppstår och också förhindra att det händer. Genom att utföra underhåll på rätt sätt och vid rätt tidpunkt förlängas fordonets och batteriets livslängd.

– Både hybridbussar och helt eldrivna bussar måste utnyttja prediktiva underhållstjänster baserade på maskininlärning för att fortsätta vara konkurrenskraftiga på marknaden, trots fordonens ökade kostnader. Prediktivt underhåll möjliggörs genom att samla in mer exakta och omfattande data. Batteriet står för en stor del av fordonets kostnad och förväntas hålla i över tio år. I projektet kommer vi bland annat att skapa datadrivna modeller för hur batteriets status förändras över tid och med olika användning, vilket leder till effektivare underhåll och därmed längre batterilivslängd, säger Sepideh Pashami.

Man ler mot kameran.

"Projektet är en mycket betydelsefull fortsättning på vårt mångåriga samarbete med Volvokoncernen, då det nu handlar om elektromobilitet. Forskningen är en viktig del av Högskolans profilområde Smarta städer och samhällen, eftersom EVE antar hållbarhetsutmaningarna på ett innovationsdrivande sätt", säger Slawomir Nowaczyk, docent och forskningsledare på Akademin för informationsteknologi på Högskolan i Halmstad.

Text: LOUISE WANDEL

Bild: LOTTA ANDERSSON och JOACHIM BRINK

Toppbild: VOLVO