header-pattern-bg

Användaren i centrum – ny guide för arkitekter

Del av fokusområde Smarta städer och samhällen
Del av fokusområde Hälsoinnovation

Tjänstedesignforskare vid Högskolan i Halmstad har tillsammans med Arkitekterna Krook & Tjäder tagit fram en guide för hur arkitekter kan jobba mer användarcentrerat. Guiden ger arkitekter verktyg och metoder för att på ett bättre sätt kunna rita nya hus och stadsdelar baserat på invånarnas behov och önskemål.

– Guiden heter ”Effektkarta i skissprocessen – från tjänstedesign till arkitektur” och är ett konkret hjälpmedel för alla arkitekter i utvecklingen av framtidens smarta städer. Den är lätt att applicera på deras arbete och är gratis att använda, säger Pontus Wärnestål, docent på Högskolan i Halmstad och expert på tjänstedesign.

Illustration över en guide

”Effektkarta i skissprocessen – från tjänstedesign till arkitektur” är en konkret guide för hur arkitekter kan jobba mer användarcentrerat.

”Effektkarta i skissprocessen” är ett resultat av ett så kallat aktionsforskningsprojekt där Pontus Wärnestål aktivt har deltagit i Krook & Tjäders arbete. Projektet heter Participatory Urban Design (PUD) och avslutades i höstas. Det syftade till att undersöka hur metoder och verktyg som vanligtvis används inom tjänstedesign av digitala lösningar kan användas vid utformningen av nya fysiska miljöer. Exempel på en sådan metod är effektkartläggning, vilket är ett slags analys av beteendemönster och behov hos målgruppen. Kartläggningen baseras på djupintervjuer med målgruppen, i arkitekternas fall olika grupper av boende i ett hus eller invånare i en stadsdel.

– Guiden kommer till stor nytta i vårt arbete genom att på ett pedagogiskt sätt visa hur vi kan skapa en bild av framtida boenden i ett kvarter eller en stadsdel och koppla ihop det med utformningen av området. Förslaget blir på ett tydligt sätt förankrat i de boendes önskemål och behov, säger Lina Lindegren, landskapsarkitekt på Krook & Tjäder i Halmstad.

Svartvit bild på kvinna som ler och tittar in i kameran.

Lina Lindegren, landskapsarkitekt på Krook & Tjäder i Halmstad.

Samskapande över disciplingränser

Deltagande design och aktionsforskning genomsyrade hela projektet så pass mycket att Lina Lindegren och Pontus Wärnestål beslutade sig för att skriva guiden tillsammans.

– Vi märkte under projektets gång hur oerhört givande det var att våra discipliner möttes och hur de utvecklades av varandra. Guiden är ett klockrent exempel på samskapande. Rent vetenskapligt har projektet även tydligt visat att det är möjligt, och väldigt positivt, att applicera tjänstedesignmetoder inom andra discipliner, säger Pontus Wärnestål.

Flera uppslag till forskningsartiklar som rapporterar om arbetet är planerade inom den närmaste tiden, och Pontus Wärnestål kommer att fortsätta att arbeta tvärvetenskapligt.

Man lutar sig mot ett räcke och ler in i kameran.

Pontus Wärnestål, docent vid Akademin för informationsteknologi på Högskolan i Halmstad.

Forskning om hur miljöer påverkar vår hälsa

Forskningsprojektet finansierades av KK-stiftelsen och har ingått som ett av flera delprojekt som studerat betydelsen av fysiska och sociala miljöer på människors hälsa. Forskningen har letts av Jens Nygren, professor i hälsoinnovation vid Högskolan i Halmstad.

– Med vetskap om betydelsen av den fysiska miljön i sig och de verksamheter och sociala relationer som utspelar sig i sådana miljöer för människors hälsa, är det viktigt att utveckla metoder med vilka människor ges möjlighet att ha inflytande på hur sådana miljöer utformas. Här har PUD-projektet verkligen varit banbrytande och det är min förhoppning att den metod som utvecklats kommer användas när framtidens urbana miljöer utvecklas, säger Jens Nygren.

Mer information

Guiden ”Effektkarta i skissprocessen – från tjänstedesign till arkitektur” är författad av Lina Lindegren, landskapsarkitekt, och Pontus Wärnestål, docent på Högskolan i Halmstad och expert på tjänstedesign. Guiden är grafiskt utformad av Caroline Karlsson, och exemplet på en ”närodlad” kyl i guiden är utformad av Britta Teleman – båda verksamma som projektassistenter vid Akademin för hälsa och välfärd på Högskolan i Halmstad.

Guiden: Effektkarta i skissprocessen – från tjänstedesign till arkitektur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Text: LOUISE WANDEL

Illustrationer: CAROLINE KARLSSON

Bilder: KROOK & TJÄDER och JOACHIM BRINK