header-pattern-bg

Drönaren ska mäta kvaliteten i kommunens vattendrag

CatFish, en solcellsdriven vattendrönare som utvecklats vid Högskolan i Halmstad, ska hjälpa till att fatta rätt beslut för vattenvårdsåtgärder. Högskolan har, i samverkan med Halmstad kommun, beviljats en miljon kronor från LOVA – lokala vattenvårdsanslag – för att förbättra och skydda vattenmiljöerna i kommunen. En större summa av anslaget går till utveckling av drönaren, i form av material och utrustning.

Det vore fantastiskt om vi kunde äta laxen som fångas i Nissan igen.

 

Joakim Tell, universitetslektor i industriell organisation

Tredje CatFish-prototypen väldigt lovande

Projektet har sin hemvist på Fab Lab – Högskolans toppmoderna tillverkningslaboratorium och prototypverkstad. Den prototyp som forskare och studenter arbetar på nu är den tredje, och den har helt annan prestanda jämfört med sina föregångare. Vikten på 50 kilo är avgörande, då det ger den förutsättningar för att ska klara verkliga förhållanden i vatten. Drönaren är utrustad med en kamera i frontdelen, som kan synkas med VR-glasögon. De nya sensorerna, som är anpassade efter olika miljöproblem, är självrengörande och kan hämta värden – från 25 meters djup. Styrningen har moderniserats genom enkel inknappning av koordinater för att bestämma drönarens rutt för datainsamling. Data som samlas in skickas trådlöst via molnet, och laddas upp i ett särskilt program för att kartlägga värdena och markera efter färg för exempelvis pH-värden.

– Drönaren åker runt som en robotgräsklippare på vattnet och samlar in kvalitetsdata som vi kan se i realtid, säger Joakim Tell, universitetslektor i industriell organisation.

I projektet företräds Halmstads kommun av Ellinor Waldemarson, hållbarhetsstrateg vid kommunledningsförvaltningen. Hon arbetar främst med vattenkvalitetsfrågor, och utgör på det sättet en förstärkning till gruppen. Ellinor Waldemarson projektleder och ser till att CatFish-projektet fortskrider enligt plan.

– Det finns väldigt många områden som vi kan applicera drönartekniken på, men det gäller att hitta problemområden och avgöra var den gör mest nytta just nu, förklarar hon.


VR-glasögonen är ansluten till drönarens kamera, som är monterad längst fram.

Sparar tid och pengar – och lovar högre kvalitet

I dag utförs vattenprovtagning månadsvis av konsulter som samlar in vattenprover i en vattenflaska, vilken sedan skickas till ett laboratorium för analys. Ellinor Waldemarson menar att det inte är optimalt, eftersom det är kostsamt, ineffektivt och medför alltför stora felmarginaler.

– Bara en liten regnskur kan förändra hela vattenkemin. Det kan ta upptill 30 år att bygga upp tillförlitliga data på det sättet, berättar hon.

Det är här vattendrönaren CatFish kommer in. Att kunna ta vattenprover vid exempelvis första vågen av föroreningar från dagvattnet eller försurning från skogen – vid dess toppar och dalar – är väldigt värdefullt. Drönaren kan samla in data varje sekund – året om. Den har dessutom fler mätpunkter, till exempel temperatur, pH-värde, fosfor, och grumlighet.

– Halmstads kommun har både tid och pengar att spara på detta, säger Ellinor Waldemarson.

Mångvetenskapligt, programöverskridande projekt

CatFish började som ett studentprojekt vid Masterprogrammet i industriell organisation och innovation men växte snabbt till ett forsknings- och samverkansprojekt som i dag involverar studenter, forskare och externa aktörer. Det började när dåvarande programansvarig för Masterprogrammet i industriell organisation och innovation, Joakim Tell, ville erbjuda studenterna ett skarpt utvecklingsprojekt.

– Det här är ett bra sätt att visa hur Högskolan kan samarbeta med kommunen för att lösa stora, komplexa frågor som miljövård och mätning. Studenterna får erfarenheter och kontakter som kan leda till jobb, säger Joakim Tell.

Projektet är numera mångvetenskapligt och programöverskridande och engagerar studenter från bland annat programmen Miljö, innovation och hållbarhet, Dataingenjör, Utvecklingsingenjör och Civilingenjör i datateknik.

En gruppbild på nio personer som hukar sig ner framför prototypen, som flyter i poolen.

Projektgruppen, som består av forskare, studenter och samverkanspartner, utförde tester på Simstadion Brottet.

Ska se hur Nissan mår

Tidigare i maj var samtliga projektmedlemmar på plats på simstadion Brottet i Halmstad för att utföra tester med den tredje prototypen och bedöma om de eventuellt behöver förbättra vissa funktioner.

CatFish ska inom kort utsättas för skarpt läge genom att ta vattenprover i Nissan. Blir utfallet som förväntat kommer projektgruppen börja fundera på hur de kan stötta andra kommuner i Halland. Målet är att kunna spåra varifrån föroreningar kommer och åtgärda dessa för att få renare vatten.

– Det vore fantastiskt om vi kunde äta laxen som fångas i Nissan igen, säger Joakim Tell.

Text: KATARINA TRAN
Bild: DAN BERGMARK
Film: JOAKIM WAHLBERG