header-pattern-bg

Människan i fokus i framtidens mobilitetslösningar

Del av profilområde Smarta städer och samhällen

Hur ska infrastruktur och mobilitet se ut i framtidens städer? Det har studerats av Vaike Fors, professor i designetnografi, och hennes kollegor i projektet AHA II. Genom att främja samarbeten mellan offentlig sektor och industri, samtidigt som kommuninvånare engageras i utvecklingsprocessen, har projektet tagit fram nya metoder för framtida lokala transportlösningar.

Projektet AHA II har pågått under två år och är en förlängning av pilotprojektet AHA. Det finansieras av Drive Sweden, som är ett av Sveriges 17 innovationsprogram. Projektets arbete med stadsutveckling med fokus på transport och mobilitet har präglats av samarbeten mellan företag, kommuner och kommuninvånare.

Film: ANNA-FRIDA AGARDSON

AHA

Projektet AHA II är en förlängning av pilotprojektet Co-Designing Future Smart Urban Mobility Services – A Human Approach (AHA) (på svenska: Samskapande framtida smarta urbana mobilitetslösningar – ett mänskligt perpsektiv) som handlar om att involvera och engagera användare i utvecklingen av framtida mobilitetslösningar.

Drive Sweden innovationsprogram

Drive Sweden är ett Strategiskt Innovationsprogram (SIP) som fokuserar på att skapa framtidens mobilitetssystem för människor och gods som är hållbara, säkra och tillgängliga för alla. Drive Swedens arbete är uppdelat i fem temaområden, varav ett är Allmänhetens engagemang (Public Engagement) som leds av Vaike Fors. De strategiska innovationsprogrammen finansieras via Vinnova, FORMAS och Energimyndigheten. Lindholmen Science Park AB är värdorganisation för Drive Sweden.