header-pattern-bg

Ny bok ska underlätta samtal om sexualitet i socialt arbete

Hallå där, Pernilla Ouis, professor i socialt arbete på Högskolan i Halmstad! Du är redaktör för en ny lärobok som heter Perspektiv på sexualitet i socialt arbete. Vad handlar boken om?

– Boken handlar om olika perspektiv på sexualitet i socialt arbete. Det är frågor som man inte pratar så mycket om på socionomprogrammen i Sverige i dag. Det finns ett fåtal kurser i sexologi, men temat är ofta något som socionomer får utbilda sig inom på egen hand efter sin examen. Exempel på perspektiv som vi tar upp är sexual­brottslighet; hedersrelaterat våld; äldre och sex; sex som självskadebeteende; sex och funktionshinder; samt sex mot ersättning. Inom socialt arbete har det sistnämnda varit ett forskningsområde, men vi som har skrivit boken vill visa att temat är bredare än så. Det finns inte så mycket sexualitetsstudier i Sverige, så det är ett aktuellt tema. Boken är en antologi och det är många kompetenta personer som har varit med och skrivit.

Vilka har nytta av att läsa boken?

– Den här läroboken är ett verktyg för att underlätta för lärare att lyfta in dessa frågor mer aktivt i utbildningsprogrammen. Den är skriven för socionomstudenter och professionella inom välfärdsområdet såsom socionomer och de som arbetar inom skola, hälsa och sjukvård. Helt enkelt personer som stöter på de här frågorna.