header-pattern-bg

Professorsporträtt: Cristofer Englund vill bidra till ett hållbart samhälle

Cristofer Englund har ett genuint intresse för trafiksäkerhet och har ägnat många år åt att forska inom området. Det var examensarbetet under magisterstudierna i datorsystemteknik som lade grunden till hans fortsatta forskning inom maskininlärning och trafiksäkerhet. Som professor i informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad vill han använda sina kunskaper och forskning för att bidra till att skapa ett säkrare och mer hållbart samhälle.

Som professor får jag möjlighet att träffa många studenter och vill bidra till att utbilda framtidens problemlösare och fortsätta att göra Högskolan i Halmstad känd för att utbilda innovativa, nyfikna och kompetenta studenter.

 

Cristofer Englund, professor i informationsteknologi

Cristofer Englunds forskning har i huvudsak kretsat kring trafiksäkerhet. Fokus har dels varit på hur fordon kan samverka med varandra för att skapa ett bättre trafikflöde, dels på hur självkörande fordon kan interagera med människor på ett säkert sätt. Han har särskilt fokuserat på beteenden, och då framför allt på hur människor och fordon rör sig och förhåller sig till varandra i trafiken.

– Genom min forskning vill jag skapa resultat som bidrar till ett hållbart samhälle. Förbättrad trafiksäkerhet är en sådan sak. Trafikolyckor är en alldeles för vanlig dödsorsak och därför känns det bra att kunna bidra till funktioner i fordon och infrastruktur som kan rädda liv, säger Cristofer Englund.

AI för ökad trafiksäkerhet

Artificiell intelligens (AI) är en väsentlig del för att påskynda innovation och utveckling, och ett av de mest tydliga exemplen hittas just inom fordons- och transportbranschen. Ett av de forskningsprojekt som Cristofer Englund har varit involverad i handlar om hur man med hjälp av kameror och sensorer i trafiken kan samla in data om trafikanters rörelsemönster och genom maskininlärning förutsäga vad som kommer att hända härnäst för att kunna undvika olyckor. Den här tekniken är användbar i miljöer där det finns många rörliga objekt, som i trafiken eller på en byggarbetsplats.

Maskininlärning

Maskininlärning är en form av artificiell intelligens som använder algoritmer för att identifiera mönster i data. Dessa mönster kan i sin tur hjälpa till att förstå och förutse situationer. I stället för att programmera en maskin att utföra en särskild uppgift, programmeras den för att på egen hand lära sig att utföra uppgiften. Genom att låta maskinen träna på stora mängder historiska data lär sig algoritmen hur en situation kommer att utvecklas. Ju mer data, desto smartare och mer noggrann blir maskinen.

– Mitt intresse ligger i att förstå vilka variabler som påverkar modellen mest och på så sätt kunna skapa en förklaringsmodell till scenariot, modellen eller data, berättar Cristofer Englund.

Ett annat forskningsprojekt som Cristofer Englund har arbetat i har handlat om prediktivt underhåll av vägar, där man genom att använda data om vägens uppbyggnad tillsammans med mätdata om trafikmängd, trafiktyp och klimat, har byggt modeller som kan förutsäga när vägen behöver ny beläggning.

– Även i detta projekt skapade vi förklaringsmodeller med hjälp av maskininlärning som visade vilka variabler som var viktiga för att kunna göra bra förutsägelser. Denna typ av modell är tänkt att användas som beslutsstöd för att uppdragsgivaren ska kunna förbättra arbetet kring vägunderhåll.

Mörkhåring man i mörk kavaj tittar in i kameran. Foto.

Med fokus på smart teknologi: professorn och akademichefen Cristofer Englund.

Cristofer Englund är också akademichef för Akademin för informationsteknologi på Högskolan i Halmstad, en stark forsknings- och utbildningsmiljö med fokus på smart teknologi. Han har under flera år arbetat med forskning inom industrin och har även en bakgrund som forskningsledare och enhetschef på forskningsinstitutet RISE.

– De forskningsfrågor som jag har arbetat mest med handlar i huvudsak om samspel mellan människa och teknik. Med fler perspektiv och fler kompetenser ökar sätten att se på ett mer komplext problem, vilket ofta ökar möjligheten att lösa problemet.

Mångsysslare som finner balans genom yoga

Cristofer Englund beskriver sig själv som nyfiken och envis och det återspeglas i hans många intressen. På fritiden åker han gärna skidor i Alperna, spelar jazz på sin saxofon eller vågsurfar med en SUP-bräda på havet.

– Halmstad har ett fantastiskt läge och det finns en strand med vågor för nästan alla vindriktningar, säger Cristofer Englund med stor entusiasm.

Under de senaste åren har dock ett annat speciellt intresse tagit över allt mer.

– Sommaren 2020 startade jag och min kollega en yogastudio som kollegan nu driver på egen hand. Men jag undervisar fortfarande i yoga ett par gånger i veckan. Det finns mängder av yogastilar och min favorit är ashtangayoga som jag gör nästan varje dag.

Man som står på händerna i en yogaposition. Foto

Cristofer Englund undervisar inte bara studenter på Högskolan. Han håller också yogakurser.

Men det är inte bara yoga som Cristofer Englund undervisar i. Sedan åtta år tillbaka undervisar han på kurser inom programmen Elektro-, Data- och Mekatronikingenjör samt Civilingenjör i intelligenta system vid Högskolan i Halmstad. Dessutom handleder han flera examensarbeten varje år. I sin roll som professor vill Cristofer Englund bidra till utbildning och undervisning för att stödja och forma nästa generation studenter.

– Som professor får jag möjlighet att träffa många studenter och jag vill bidra till att utbilda framtidens problemlösare och fortsätta att göra Högskolan i Halmstad känd för att utbilda innovativa, nyfikna och kompetenta studenter.

Text: IDA HAMMAR
Porträttbild: DAN BERGMARK
Yogabild: JULIA NESTERENKO

Om Cristofer Englund

Cristofer Englund flyttade till Halmstad 1998 för att studera på Elektroingenjörsprogrammet på Högskolan, och fortsatte efter sin examen på Magisterprogrammet i datorsystemteknik. Efter en termin som utbytesstudent på University of Technology i Sydney, Australien, återvände han till Sverige för att göra sitt examensarbete, vilket blev en grund för hans forskning inom maskininlärning.

År 2007 disputerade Cristofer Englund inom data mining vid Chalmers tekniska högskola på doktorsavhandlingen ”Modelling and controlling an offset lithographic printing process”.

Cristofer Englund var forskningsledare och enhetschef vid forskningsinstitutet RISE (Research Institutes of Sweden) 2010–2023.

Cristofer Englund blev docent 2018, adjungerad professor 2020 och professor i informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad 2023. Han installeras som ny professor vid akademisk högtid, den 17 november.