header-pattern-bg

USA-forskare bloggar om presidentvalet

I dag nylanseras bloggen Amerikaanalys där forskarna Frida Stranne, Dag Blanck och Erik Åsard tillsammans kommer att bevaka presidentvalet i USA och erbjuda analyser och fördjupningar. En rad andra välmeriterade gästskribenter kommer att medverka.

"Vi vill ge fördjupning och intressanta perspektiv som ligger lite vid sidan av det vanliga medieflödet."

De tre Nordamerikaforskarna Frida Stranne, Högskolan i Halmstad, samt Dag Blanck och Erik Åsard, Uppsala universitet, är alla verksamma inom Svenska institutet för nordamerikastudier, SINAS. De har följt amerikansk politik inom sin forskning under många år och medverkar ofta i media för att kommentera den politiska utvecklingen i landet.

Fyra frågor till Frida Stranne: ”Jag känner en skyldighet att förbättra skevheten”

Frida Stranne

För Frida Stranne väntar en intensiv period fram till amerikanska valet i november. Bild: ANDERS ANDERSSON

Frida Stranne är universitetslektor i statsvetenskap och flitigt anlitad USA-expert i svenska medier. Hon medverkar flitigt i samhällsdebatten – vilket hon ser som sin skyldighet som forskare.

Du är den forskare vid Högskolan som syns mest i mediesammanhang. Vad driver dig till att lägga ner så mycket tid på att medverka i medier?
– Jag tycker att det är vår skyldighet som forskare att medverka i debatten när vi ges möjlighet. Annars lämnar vi arenan åt andra som inte har forskningsmässig kunskap om våra olika ämnen. Trots att det är enormt slitsamt och jag ofta har varit skräckslagen har jag tyckt att det är viktigt att kunna föra fram och problematisera frågor som är viktiga att tala om. Med vår nya blogg är däremot ambitionen att påverka än mer tydligt vad och hur vi belyser amerikansk politik i samhällsdebatten.

– Min absolut främsta drivkraft för att medverka är däremot att det inom mitt ämne bara är cirka 18 procent av alla som uttalar sig i media som är kvinnor. När jag nu av olika skäl har fått den här platsen i media så känner jag en skyldighet att bidra till att förbättra denna skevhet och tacka ja så ofta som jag kan.

Vad tycker du generellt om svenska mediers bevakning av den amerikanska politiken?
– Jag tycker att vi bevakar USA allt för mycket jämfört med andra områden i världen som är minst lika viktiga för oss att följa i dag. Jag saknar mycket mer intensivt informationsflöde från såväl vårt närområde – EU – som den dynamiska utvecklingen i Asien och Afrika.

– Jag tycker också att vi bevakar det amerikanska valet mer som om det vore vårt eget val än med ett kritiskt reflekterande öga som fokuserar på hur politiken i USA påverkar omvärlden och oss. Men detta val, så som det har kommit att gestalta sig är definitivt viktigt att följa.

Tre tidigare presidentval har du varit på plats i Washington. Hur kommer du i din forskning att bevaka valet i år?
– Jag ska medverka i en antologi om valet tillsammans med olika europeiska USA-forskare. Mitt bidrag i denna ska handla om vilken plats utrikespolitiken har fått i kampanjerna och i debatten. Men jag har allt mer kommit att intressera mig för amerikansk inrikespolitik sedan jag bodde i Washington och hoppas kunna skriva något om detta i relation till valet framöver. I övrigt ger min mediemedverkan mig insyn i mycket spännande saker som rör just media och bevakningen av USA och som jag ser som ett studieobjekt i sig.

– Jag kommer också även detta val att vara på plats i USA under valspurten och valdagen. Det blir mitt fjärde presidentval på plats vilket ger mig möjligheter att göra jämförelser över tid kring frågor som rör valet.

Kan du säga något om det kommande valet redan nu?
– Det enda jag kan säga är att med Donald Trumps fortsatta framgångar, så här långt, så kommer mycket av det vi känner till om valprocessen att falla på ända och många osannolika saker kommer att hända. Det kommer bli ett spektakulärt politiskt år.

Vill ge en bredare bild

Bloggen Amerikaanalys startades av Frida Stranne 2012 och i höstas tog hon initiativet att bredda bloggen. Målet är att följa hela kampanjen tills den nya presidenten är vald och öka kunskapen om amerikansk politik. Det kommer även att finnas fakta om kandidater, valsystemet och processen på bloggen.

– Utvecklingen i USA intresserar många och påverkar omvärlden. Vi tycker att det är viktigt att nå ut med forskningsförankrad kunskap också utanför akademin och ge läsarna en bredare bild än den som ryms i nyhetsmedierna. Med olika skribenter blir det olika perspektiv som presenteras och en bredd av erfarenhet, säger Frida Stranne.

Kongressen i Washington

På bloggen kan vi både ta del av kortare "spaningar" från USA och mer djupgående analyser av den amerikanska politiken. Bild: FRIDA STRANNE

”Behövs i debatten”

Även Erik Åsard, som bland annat har skrivit en uppmärksammad bok om amerikanska konspirationsteorier, och Dag Blanck vid Institutet för nordamerikastudier vid Uppsala universitet medverkar flitigt i medier och paneldiskussioner.

– Det finns många som kommenterar utvecklingen i USA, men vi vill ge fördjupning och intressanta perspektiv som ligger lite vid sidan av det vanliga medieflödet. Historiskt grundad analys av politik behövs i debatten, säger Dag Blanck.

Bloggen kan läsas på www.amerikaanalys.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där finns också mer information om de tre forskarna och gästskribenterna.

Text: IDA LÖVSTÅL
Toppbild: MIKAEL WALLERSTEDT/UPPSALA UNIVERSITET