header-pattern-bg

Namn från järnålder till nutid

"Innovationer i namn och namnmönster” är titeln och temat på en ny bok som har sammanställts av forskare vid Högskolan i Halmstad. Boken samlar artiklar med anknytning till det tvärvetenskapliga nordiska namnsymposium som arrangerades i Halmstad 2013.

Inbjudan: Välkommen på boksläpp den 8 februari!

Varmt välkommen att fira utgivningen av boken ”Innovationer i namn och namnmönster” den 8 februari.

Emilia Aldrin och Linnea Gustafsson presenterar boken och vi får ett smakprov på vad den innehåller. Maria Löfdahl och Lena Wenner, Göteborgs universitet, ger ett miniföredrag utifrån en av artiklarna i volymen, "Lexikon, onomastikon och flerspråkighet", där de berättar om sin forskning om hur svenska ortnamn hanteras i flerspråkiga miljöer i Sverige. Det finns också möjlighet att ta del av detta föredrag i sin helhet kl. 16.00–16.30 i sal Q436.

Det bjuds även på semlor och dryck.

Tid och plats:
Måndagen den 8 februari kl. 14.30 i atriumgården, hus Q, Högskolan i Halmstad.

– Boken är ett styrkebevis för vår namnforskning vid Högskolan i Halmstad och för vår forskningsmiljö. För drygt två år sedan arrangerade vi det nordiska namnsymposiet och det känns jätteroligt att vi nu har fått i hamn den här sammanställningen, säger Linnea Gustafsson, universitetslektor i svenska språket.

Boken är redigerad och sammanställd av Linnea Gustafsson tillsammans med Emilia Aldrin, universitetslektor i svenska språket vid Högskolan i Halmstad, samt Maria Löfdahl och Lena Wenner vid Institutet för språk och folkminnen, Göteborgs universitet. Artiklarna är författade av några av de 40-tal forskare som medverkade vid konferensen 2013.

Linnea Gustafsson och Emilia Aldrin

Linnea Gustafsson och Emilia Aldrin forskar båda om moderna personnamn. De har sammanställt den nya boken om namnforskning. Bild: IDA LÖVSTÅL

Ortsnamn, djurnamn och båtnamn

I boken presenteras 20 artiklar som ger olika perspektiv på temat namn och namnmönster. Bland annat behandlas namnbruk i multikulturella miljöer, förnamnens könsmarkerande funktion, hanteringen av nya namn i almanackan, namnens roll i skönlitteraturen samt uppkomsten av nya mönster i ortnamn, personnamn, djurnamn samt namn på flygplan och båtar.

Innehållet spänner över ett stort tidsspann från järnålder till nutid och behandlar namn i olika delar av Norden samt Tyskland. Flera av artiklarna presenterar också nya teorier och metoder inom namnforskningen.

Text: IDA LÖVSTÅL
Toppbild: JACK DORSEY/FLICKR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.