header-pattern-bg

Forskning driver fram europeisk fjärrvärme

Del av fokusområde Smarta städer och samhällen

I går presenterade EU-kommissionen den första EU-strategin för att optimera värme och kyla i byggnader och industrier, en sektor som motsvarar hälften av den årliga energianvändningen i Europa. De senaste fem åren har EU ändrat inställning radikalt när det gäller fjärrvärme och fjärrkyla, delvis influerade av olika studier där forskare vid Högskolan i Halmstad spelar en aktiv roll.

För bara några år sedan förutspådde man i Bryssel att fjärrvärme mer eller mindre skulle försvinna. Men nu har EU helt ändrat inställning och lyfter i strategin fram fjärrvärme som en viktig del i omställningen av det europeiska energisystemet.

– Jag tycker det är fantastiskt att EU nu äntligen har fått en värme- och kylstrategi. Det är roligt att se att resultatet av vår forskning får direkt inverkan på samhällsutvecklingen ur ett europeiskt perspektiv, säger Sven Werner, professor i energiteknik vid Högskolan i Halmstad, som i över tio år har ägnat sig åt Europas värmeförsörjning och ingår i det internationella forskningssamarbetet Heat Roadmap Europe.

Kommissionen pekar i sin strategi specifikt ut återanvändning av värme och kyla från industrin i kombination med energieffektiva byggnader och utbyggnad av fjärrvärmenäten, som konkreta områden att arbeta vidare med. Underlagsrapporten refererar till Heat Roadmap Europes forskning på många ställen.

"Den fulla potentialen av tekniken får man genom att kombinera med energieffektivare hus, då kan man utnyttja fjärrvärmen ännu mer. Allt hänger ihop."
– Sven Werner

Underlag för konkreta lagförslag

Heat Roadmap Europe, som leds av forskare från Aalborg universitet i Danmark, inleder nu sitt fjärde projekt – en jämförande energisystemstudie i de 14 största länderna inom EU. Studien sker inom EU:s åttonde ramprogram Horizon 2020 och inleds i mars 2016. Det övergripande målet för projektet är att övertyga beslutsfattare och investerare att utveckla lagstiftningen och investera i nya marknader som kan ställa om värmesektorn i Europa till mer restvärmeåtervinning och förnybar energi.

Sven Werner

Sven Werner är professor i energiteknik vid Högskolan i Halmstad. I över tio år har hanägnat sig åt Europas värmeförsörjning. "Det är roligt att se att resultatet av vår forskning får direkt inverkan på samhällsutvecklingen ur ett europeiskt perspektiv", säger han. Bild: ANDERS ANDERSSON

EU:s värme- och kylstrategi kommer att påverka tre kommande EU-direktiv om förnybar energi, energieffektivitet och energisäkra byggnader, som i sin tur ligger till grund för konkreta lagförslag när det gäller värme och kyla i EU:s medlemsstater.

– Min förhoppning är att den offentliga energidebatten i Europa kommer att ägna mer tid och engagemang åt dessa frågor och att politikerna förstår finessen med fjärrvärme fullt ut. Hela poängen är ju att återvinna värme som någon annan redan använt. Men den fulla potentialen av tekniken får man genom att kombinera den med energieffektivare hus, då kan man utnyttja effekten av fjärrvärmen ännu mer. Allt hänger ihop, säger Sven Werner.

Fotnot. Projektet heter Heat Roadmap Europe: Building the knowledge, skills, and capacity required to enable new policies and encourage new investments in the heating and cooling sector, Horizon 2020, 2016-2018.

Text: INGRID EKSTRÖM
Toppbild: ELENA SLASTNOVA/ISTOCK