header-pattern-bg

Kan mångfald ge ett konkurrenskraftigt lantbruk?

Hur kan kunskap om mångfald och mångfaldsarbete utgöra en konkurrensfördel för ett hållbart och livskraftigt lantbruk i Halland? Till hösten startar ett nytt projekt – finansierat av Region Halland – vid Högskolan som ska ge svar på frågan, genom att bland annat testa nya sätt att arbeta med kompetensförstärkning och rekrytering.

Traditionellt har lantbruket gått i arv och i huvudsak sysselsatt familj och familjemedlemmar. Så är det inte längre. Den största åldersgruppen bland företagare i enskilda jordbruksföretag är personer över 65 år.

Det halländska jordbruket står inför flera utmaningar som måste hanteras på ett klokt sätt för att den ska kunna vara konkurrenskraftig i framtiden. Traditionellt har lantbruket gått i arv och i huvudsak sysselsatt familj och familjemedlemmar. Så är det inte längre. Den största åldersgruppen bland företagare i enskilda jordbruksföretag är personer över 65 år.

Fakta: En del av Grön innovation

Projektet ”Det framtida lantbruket – med mångfald som utvecklingsresurs" är en satsning inom forskningsområdet Grön innovation vid Högskolan i Halmstad, i samarbete med Hushållningssällskapet Halland, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Från Högskolan i Halmstad deltar även Linnea Gustafsson, universitetslektor i svenska, och Pia Ulvenblad, universitetslektor i företagsekonomi, i projektet.

Finansiering från Region Halland

Med en utveckling där den nya generationen väljer andra karriärmöjligheter behöver lantbruket i större utsträckning se mångfald som en utvecklingsresurs, inte bara som överlevnadsstrategi, utan som en konkurrensfördel för att möta framtida samhällsutmaningar.

– Några av de utmaningar som måste hanteras på ett klokt sätt är svårigheter med att rekrytera yngre förmågor som historiskt visat sig vara en viktig resurs för förnyelse och utveckling av lantbruket i Halland, säger Henrik Barth, universitetslektor i industriell organisation och projektledare för ”Det framtida lantbruket – med mångfald som utvecklingsresurs" som nyligen fått finansiering från Region Halland motsvarande 490 000 kronor.

Naturbild

Det halländska jordbruket står inför flera utmaningar som måste hanteras på ett klokt sätt för att den ska kunna vara konkurrenskraftig i framtiden. Bild: JOACHIM BRINK

Ökad kunskap om mångfald

Syftet med projektet är att bidra med kunskap om mångfald och hur mångfaldsarbetet kan utgöra en konkurrensfördel för ett hållbart och livskraftigt lantbruk i Halland.

– Uppskattningsvis finns idag ca 200 nyanlända i Halland som har erfarenhet av jordbruksverksamhet. Det är en outnyttjad utvecklingsresurs som skulle kunna berika halländska lantbruk och bidra till en ökad mångfald. Genom kunskap och utbildning om mångfald, vill vi testa nya sätt att arbeta med kompetensförstärkning och rekrytering, exempelvis match-making, för att möta framtida utmaningar, säger Henrik Barth.

Henrik Barth

"Uppskattningsvis finns idag ca 200 nyanlända i Halland som har erfarenhet av jordbruksverksamhet. Det är en outnyttjad utvecklingsresurs som skulle kunna berika halländska lantbruk", säger Henrik Barth, universitetslektor i industriell organisation och projektledare för ”Det framtida lantbruket – med mångfald som utvecklingsresurs". Bild: ANDERS ANDERSSON

Utveckling och demokrati

Det handlar alltså om att se mångfald som en utvecklingsresurs, där begreppet definieras som en blandning av olikheter som kön, ålder, utbildning, intressen, etniskt ursprung och värderingar.

– Att ta tillvara mångfalden innebär att tillämpa både ett demokratiskt och ett individuellt synsätt för att möjliggöra organisationens hela kapacitet. Vanligtvis måste verksamheten utvecklas och bli mångfaldsorienterad för att kunna värdera och ta tillvara olikheter, vilket kommer att vara utgångspunkten för projektet, säger Henrik Barth.

Text: INGRID EKSTRÖM
Toppbild: ROSEWOMAN/FLICKR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.