header-pattern-bg

Nytt etnografiskt perspektiv på självkörande bilar

Del av fokusområde Smarta städer och samhällen

Tekniken för självkörande bilar utvecklas snabbt och inom en snar framtid kommer de att börja köra på våra vägar. Men hur uppfattar vi människor det här? Och vad finns det för förväntningar på tekniken? Nu ska samhällsvetenskapliga forskare från Högskolan i Halmstad, i samarbete med Volvo Cars, genomföra Sveriges första tillämpade etnografiska forskningsprojekt om självkörande bilar.

"Vi människor är inte okomplicerade och våra vanor är ofta ganska stabila över tid. För att förstå betydelsen av ny teknologi behöver vi studera hur människor implementerar den i sin vardag och i sina rutiner. "
– Vaike Fors

Många av oss använder bilen dagligen och bakom ratten tar vi ständigt blixtsnabba beslut, som ibland kan gälla liv eller död. I framtiden kommer vi att överlåta allt fler av dessa beslut till bilen själv, medan vi förare kan ägna oss åt annat.

– Det här innebär en stor samhällsförändring och det är vi samhällsvetare naturligtvis intresserade av att studera. Vad betyder den nya tekniken för oss människor – socialt och kulturellt? Och hur påverkar vi tekniken? säger Vaike Fors, docent i pedagogik och projektledare för den del av projektet som drivs av Högskolan i Halmstad.

Här testar Vaike Fors en bil i självkörande läge. ”Det påminde om när jag galopperade för första gången – känslan av att det går snabbt och jag inte har kontrollen”, säger hon. Från vänster: Vaike Fors, Martin Berg, Robert Willim och Annie Rydström.

Hur bilarna upplevs och används

Projektet, som heter ”Självkörande bilar: förändringar, förväntningar och upplevelser”, leds av Volvo Cars och beviljades nyligen drygt 6,1 miljoner kronor från Vinnova.

Projektet är tvärvetenskapligt och syftar till att skapa ny och djupare förståelse för hur självkörande bilar uppfattas, upplevs och används – både i dag och hur vi föreställer oss dem i framtiden. Ett syfte är också att utveckla skräddarsydda tillämpade etnografiska forskningsmetoder inom ramen för en mångdisicplinär forskningsmodell, något som Högskolan i Halmstads forskare inom forskningsplattformen SCACA (Swedish Center for Applied Cultural Analysis) har mångårig erfarenhet av.

– Vi vill bli ännu bättre på att förstå våra kunders livssituation och vardag och har därför intresserat oss för etnografiska metoder. Genom samarbetet med Högskolan i Halmstad vill vi fördjupa den kunskap vi har samlat på oss och ta det ytterligare ett steg, säger Annie Rydström, som leder projektet vid Volvo Cars.

Vaike Fors är docent i pedagogik och projektledare för den del av projektet som drivs av Högskolan i Halmstad. ”I min tidigare forskning har jag sett hur ny teknik inte alltid tar de vägar man tror. Tekniken och designen har sina syften och tänkta användningsområden – men vi människor är kreativa varelser och det finns myriader av sätt att använda ny teknik”, säger hon. Bild: MAGNUS KARLSSON

Självkörande bilar i trafiken nästa år

Redan nästa år planerar Volvo att testa tekniken på publika vägar i Göteborgsområdet. Fordonen kommer då att vara självkörande på vissa större vägar utan korsningar. 20 familjer kommer att ingå i den testgrupp som bland andra forskarna från Högskolan kommer att följa.

Fakta: SCACA – Swedish Center for Applied Cultural Analysis

SCACA är en strategisk satsning på Högskolan i Halmstad för att utveckla tillämpad samhälls- och kulturvetenskaplig forskning. En viktig del av denna satsning är att bygga upp etnografiska forskningsprojekt som har en direkt tillämpning i projekt som drivs tillsammans med aktörer utanför akademin, samtidigt som de bidrar med ett starkt akademiskt kunskapsbidrag. HEAD-projektet ligger helt i linje med denna ambition och bygger på tidigare framgångar inom SCACA såsom dess ”Ethnography and its Audiences”-symposium (2016), den kommande antologin Theoretical Scholarship and Applied Practice (2017), projektet Känna, forma, dela: att mäta och föreställa kroppen i en medialiserad värld som finansieras av Riksbankens jubileumsfond samt SCACA:s internationella samarbete med DERC, Digital Ethnography Research Centre, på RMIT i Melbourne, Australien.

Forskare inom SCACA som deltar i projektet:
Vaike Fors, docent i pedagogik
Sarah Pink, distinguished professor
Martin Berg, docent i pedagogik
Tom O’Dell, professor i etnologi
Robert Willim, docent i etnologi
En post-doc ska rekryteras i början av hösten

Sarah Pink är professor vid RMIT University i Melbourne i Australien och internationell gästprofessor vid Högskolan i Halmstad. Hon deltar som vetenskaplig ledare i projektet. Hon säger:

– Det här är ett avgörande ögonblick i designen av självkörande bilar. Det är nu möjligt att inte bara föreställa oss en framtida användning av självkörande bilar, utan även forska på vad som händer när människor använder sådan teknologi i bilar på publika vägar.

Sarah Pink är internationell gästprofessor vid Högskolan i Halmstad och vetenskaplig ledare i projektet. Bild: JOACHIM BRINK

Forskar även om ”kroppsappar”

Just självkörande bilar är ett nytt område för forskarna inom SCACA, men de har länge intresserat sig för tillämpad etnografisk forskning om hur människan förhåller sig till ny teknik.

Ett annat aktuellt forskningsprojekt handlar om ”kroppsappar”, digitala kroppsbevakningsteknologier som till exempel aktivitetsarmband, och hur denna teknik används i vardagen och påverkar synen på kroppen.

– Självkörande bilar är en del i en större samhällsutveckling där allt mer automatiseras. I min tidigare forskning har jag sett hur ny teknik inte alltid tar de vägar man tror. Tekniken och designen har sina syften och tänkta användningsområden – men vi människor är kreativa varelser och det finns myriader av sätt att använda ny teknik. Det ska bli väldigt spännande att se hur teknologin i våra självkörande bilar passar in i vårt vardagsliv, och vad vi gör med den, säger Vaike Fors.

Fakta: projektet "Självkörande bilar: förändringar, förväntningar och upplevelse"

Projektet ”Självkörande bilar: förändringar, förväntningar och upplevelser”, även kallat HEAD-projektet, leds av DUX (Digital User Experience) Development Center på Volvo Cars. Stora tekniska framsteg har gjort autonomt bilkörande (AD), till en praktisk verklighet. Självkörande bilar har identifierats som något som kan vara värdefullt för samhället inom flera områden såsom miljö och säkerhet. Volvo personvagnar kommer under 2017 att börja testa AD bilar i trafiken med verkliga användare. Lite är dock känt om användarnas förväntningar på och upplevelser av AD, och publicerade studier som beskriver dessa förutsättningar är anmärkningsvärt få. Detta projekt avser att fylla denna kunskapslucka genom en innovativ tvärvetenskaplig studie som kombinerar fältoperativa test med designetnografi och experimentell testning. Projektet pågår från den 1 juli 2016 till den 30 juni 2018.

Annie Rydström är projektledare vid Volvo Cars. ”Vi vill bli ännu bättre på att förstå våra kunders livssituation och vardag och har därför intresserat oss för etnografiska metoder”, säger hon.

"Vi människor är inte okomplicerade”

Vaike Fors ger exempel på några intressanta frågeställningar: Hur förändras vår upplevelse av att köra bil och att överlåta viktiga beslut till bilen? Och hur är det att stå vid ett övergångsställe inför en bil där föraren håller på med något annat? Vad kommer vi att ägna oss åt när vi inte behöver fokusera på vägen?

– Vi människor är inte okomplicerade och våra vanor är ofta ganska stabila över tid. För att förstå betydelsen av ny teknologi behöver vi studera hur människor implementerar den i sin vardag och i sina rutiner. Här börjar det verkligt intressanta.

IDA LÖVSTÅL