header-pattern-bg

Hur skapas en innovativ styrelse?

En välfungerande styrelse är inte alltid synonym med en styrelse som skapar de bästa förutsättningarna för utveckling av innovationer i små och medelstora bolag. Det visar Daniel Yar Hamidi, forskare i innovationsvetenskap vid Högskolan i Halmstad och Högskolan i Borås, i sin avhandling ”Governance for innovation – Board Leadership and Value Creation in Entrepreneurial Firms”.

"Man vet för lite om ordförandens roll i små och medelstora bolag."
– Daniel Yar Hamidi

Daniel Yar Hamidis forskning handlar främst om vilken roll ordförandeskapet i styrelsen i små och medelstora företag spelar för att företaget ska utvecklas innovativt.

– Min utgångspunkt är att man vet för lite om ordförandens roll i små och medelstora bolag. Det mesta som har sagts om ordförandeskapet berör de stora bolagen, ofta i ett amerikanskt sammanhang, och handlar mycket om de strukturella faktorerna. Det finns med andra ord ett stort behov av att titta på styrelsearbetet ur ett nytt, vetenskapligt perspektiv, säger Daniel Yar Hamidi.

Daniel Yar Hamidi

"Det är en mycket viktig insikt att en aktiv styrelse och en innovationsdrivande styrelse inte är samma sak. En aktiv styrelse kan faktiskt hindra utvecklingen", säger Daniel Yar Hamidi.

Ledarskap är en kritisk aspekt

Avhandlingens resultat visar att ordförandens kunskap, erfarenhet, ledarskap, och beteende spelar en viktig roll för små och medelstora företags utveckling och innovationsgrad. Resultaten ger även praktiska och applicerbara tips och råd för att förbättra och utveckla styrelsearbetet.

– Det är en mycket viktig insikt att en aktiv styrelse och en innovationsdrivande styrelse inte är samma sak. En aktiv styrelse kan faktiskt hindra utvecklingen. Till exempel krävs det helt andra ingredienser för att skapa en innovationsdrivande styrelse utöver de grundläggande faktorerna för styrelsearbetet, säger Daniel Yar Hamidi.

"Ordföranden med lång branscherfarenhet är inte alltid benägna att ta till sig nytt."

Lång erfarenhet kan motverka nytänkande

Ett resultat som sticker ut är att en ordförande med lång erfarenhet av en viss bransch omedvetet kan motverka förnyelse i bolagets verksamhet.

– Det kan tyckas motsägelsefullt, men de etablerade sanningar som råder i industrin kan hindra en ordförande att se och vilja pröva nya vägar och möjligheter. Ordföranden med lång branscherfarenhet är inte alltid benägna att ta till sig nytt. Därför är styrelsens sammansättning mycket viktig, och att ordföranden tar vara på alla idéer och lyssnar på alla förslag som kommer upp, fortsätter Daniel Yar Hamidi.

Han vill att avhandlingens resultat ska hjälpa de svenska små och medelstora bolagen att utvecklas genom att öka kunskapen om styrelsernas påverkan.

Disputerar i innovationsvetenskap

Området innovationsvetenskap vid Högskolan i Halmstad har en inriktning mot innovation, entreprenörskap, lärande, företagsstyrning, management, affärsutveckling och marknadsföring, särskilt ur ett internationellt perspektiv.

Det innefattar studier av hur interna och externa förhållanden påverkar innovationsprocesser och hur idéer uppnår framgång på marknaden, det vill säga blir innovationer.

Det kan handla om att studera ledningen av utvecklingsprocesser för att nå företagets strategiska mål eller studier av marknadsmässiga eller andra externa villkor för entreprenörens, företagets, regionens eller industrins innovationsförmåga och ekonomiska tillväxt.

Högskolan i Halmstad fick forskarutbildningsrättigheter i innovationsvetenskap 2010. Totalt finns just nu 17 doktorander inom forskningsområdet. Daniel Yar Hadimi är den andra forskaren som disputerar.

Daniel Yar Hamidi

Daniel Yar Hamidi vill att avhandlingens resultat ska hjälpa de svenska små och medelstora bolagen att utvecklas genom att öka kunskapen om styrelsernas påverkan.

Praktiska tips och råd

Till exempel kan resultaten bidra till kunskapsutveckling bland de entreprenöriella företagen genom att tillämpas i utbildningar för ägare, ledamöter, ordförande, och vd:ar.

Vid sida av sin forskning är Daniel Yar Hamidi ordförande för Styrelseakademien Sjuhärad och ledamot i ordföranderådet vid Styrelseakademien Sverige. Han håller utbildningar i effektivt styrelsearbete och utbildar varje år cirka 200 styrelseledamöter. Det har gjort att han har haft tillgång till ett stort nätverk av professionella styrelseledamöter i sin studie.

– Det har inneburit otaliga möjligheter att diskutera mina forskningsresultat med praktiker. Denna feedback har varit ovärderlig och avgörande för avhandlingens resultat och är ett kvitto på att min forskning är relevant för bolagen, säger Daniel Yar Hamidi.

Fotnot. Daniel Yar Hamidis disputerar med avhandlingen ”Governance for Innovation – Board Leadership and Value Creation in Entrepreneurial Firms” den 29 augusti 2016. Avhandlingen kan läsas eller laddas ner i högerspalten.

Text: INGRID EKSTRÖM
Bilder: JOACHIM BRINK
Toppbild: ISTOCK