header-pattern-bg

Forskning ska minska IT-relaterad stress

Antalet arbetsmiljöproblem orsakade av IT-användning fortsätter att öka. Det gäller allt från kravet på att ständigt vara uppkopplad till att systemen krånglar, vilket leder till onödigt administrativt arbete. Nu ska forskare från Högskolan i Halmstad i samarbete med Kungsbacka kommun undersöka hur man redan i upphandlingen av IT-systemen kan bidra till en förbättrad arbetsmiljö.

”Ofta är systemen alltför komplicerade och kan leda till stark frustration på en arbetsplats”
– Jörgen Johansson

De digitala landvinningarna och de nya IT-systemen innebär många möjligheter som är viktiga att ta till vara. Men systemen kan också leda till ökad stress och belastning.

– IT-systemen ska i bästa fall fungera som stöd och service för olika användare, men ofta är systemen alltför komplicerade och kan leda till stark frustration på en arbetsplats, säger Jörgen Johansson, projektledare och universitetslektor i statsvetenskap.

Fakta: Tvärvetenskapligt forskningsprojekt

Forskningsprojektet ”IT-utveckling för hållbara arbetsplatser” innefattar forskare inom informatik, statsvetenskap och arbetsvetenskap – kunskapsfält där Högskolan har mångårig och väl etablerad forskning. Projektet pågår från den 1 september 2016 till den 30 juni 2018.

Medverkande forskare:

  • Jörgen Johansson, universitetslektor i statsvetenskap, projektledare
  • Michel Tomsen, universitetslektor i informatik
  • Maria Åkesson, universitetslektor i informatik
  • Mats Holmquist, universitetslektor i arbetsvetenskap
Närbild på datorskärm.

De digitala landvinningarna och de nya IT-systemen innebär många möjligheter som är viktiga att ta till vara. Men systemen kan också leda till ökad stress och belastning. Bild: ANDERS ANDERSSON

Ska ta fram praktiska råd

Forskarnas uppgift blir att undersöka hur förändringar i arbetet med upphandling kan bidra till att skapa mer användbara IT-system – något som leder till förbättrad arbetsmiljö för användarna. En viktig del är att identifiera kritiska aspekter i förberedelserna för en upphandling av ett nytt IT-system.

"Vår utgångspunkt är att de strategiska övervägandena som föregår en upphandling är avgörande."

– Vår utgångspunkt är att de strategiska övervägandena som föregår en upphandling är avgörande. De styr hur arbetsmiljön påverkas när systemet i ett senare skede tas emot och används, säger Jörgen Johansson.

Forskargruppen, som konstruerats mångvetenskapligt bestående av informatik, arbetsvetenskap och statsvetenskap, ska även ta fram praktiska råd om organisering och styrning kopplad till utvecklingen av IT-system i offentliga miljöer.

Fakta: Finansieras av AFA-försäkringar

AFA-försäkring har beviljat projektet ”IT-utveckling för hållbara arbetsplatser” 2 026 000 konor kronor i forskningsstöd. På uppdrag av arbetsmarknadens parter avsätter AFA-försäkring varje år cirka 150 miljoner kronor till forskning inom arbetsmiljö och hälsa. Satsningar görs bland annat genom fyra anslagsomgångar per år. ”IT-utveckling för hållbara arbetsplatser” är ett av elva projekt som fått forskningsmedel vid den andra anslagsomgången 2016. Se samtliga projekt på www.afaforsakring.se/forskning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Studien är ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad och Kungsbacka kommun. Från vänster: Maria Åkesson, Högskolan i Halmstad; Anders Alverstrand, projektledare Kungsbacka kommun; Michel Thomsen, Högskolan i Halmstad; Hanna Leissner, verksamhetschef utbildningsförvaltningen vid Kungsbacka kommun; Jörgen Johansson, Högskolan i Halmstad, projektledare. Bild: JOACHIM BRINK

Samarbete med Kungsbacka kommun

Studien ska genomföras som en fallstudie av ett utvecklingsprojekt inom utbildningsförvaltningarna i Kungsbacka kommun. Det blir en lärande utvärdering och tanken är att även organisera lärandeaktiviteter om implementeringen av det nya IT-systemet.

– Det är glädjande att Kungsbacka kommun ser ett behov av att samarbeta med forskare för att skapa bättre förutsättningar för IT-användning inom skolans område. Det visar frågans aktualitet och betydelse, säger Jörgen Johansson.

Text: IDA LÖVSTÅL
Toppbild: ISTOCK