header-pattern-bg

Professorsporträttet: Ständigt sökande efter sanningen

– Klaus Solberg Søilen, professor i företagsekonomi

Vid akademisk högtid i november installerades Klaus Solberg Søilen som ny professor på Högskolan. I Samspels fjärde professorsporträtt berättar han om hur sökandet efter kunskap fick honom att upptäcka forskarvärlden.

Plötsligt insåg jag att det hänger ihop, att man skapar ny kunskap genom vetenskap.”

Klaus Solberg Søilen

Sanningen. För många är den kanske främst något abstrakt – ett begrepp som man inte reflekterar över i onödan. Så är dock inte fallet för Klaus Solberg Søilen som sedan 2014 är professor i företagsekonomi vid Högskolan i Halmstad. För honom är sanningen – det som faktiskt går att bevisa – själva kärnan i vetenskapen och det som driver honom:

– Vi måste slåss varje dag för sanningen. Du behöver inte gå särskilt långt bakåt i historien för att komma till en tid när sanning och vetenskap inte nödvändigtvis var samma sak. Tänk på vetenskapsmän som Tycho Brahe, människor som faktiskt riskerade sina liv för sanningen. Därför är det viktigt att satsa på forskningen och låta den vara fri, säger Klaus Solberg Søilen.

Två områden

Klaus Solberg Søilens forskning kan delas in i två områden: omvärldsanalys och digital marknadsföring. Han är nära knuten till näringslivet och har bland annat studerat hur företag kan öka sin försäljning via effektiv marknadsföring på mässor, något som han har skrivit om i boken ”Exhibit Marketing & Trade Show Intelligence – Successful Boothmanship and Booth Design” från 2013.

Klaus Solberg Søilen är professor i företagsekonomi. Bild: MAGNUS KARLSSON

Ett annat exempel på hur Klaus Solberg Søilens forskning tillämpas är ett forskningsprojekt som använder digital teknik för att få människor att återvända till shoppingcentrum, något som han har skrivit om i boken ”Product Development in the Socio-sphere – Game Changing Paradigms for 21st Century Breakthrough Product Development and Innovation” från 2014. Digital teknik som e-handel, appar och smarta telefoner har hittills setts som ett hot mot fysiska butiker, men Klaus Solberg Søilen och hans forskarkollegor har kunnat visa att tekniken i stället kan ses som en möjlighet.

Klaus Solberg Søilen är en flitig producent av vetenskapliga artiklar, något som inte minst märks på den stora mängd poster som kommer fram om man söker på hans namn i publiceringssystemet DiVA. Han har även publicerat ett halvt dussin böcker. Han är dessutom redaktör för den vetenskapliga tidskriften Journal of Intelligence Studies in Business (JISIB), indexerad av SCOPUS. Numera är tidskriften även en del av den digitala resursen Web of Science, och har dessutom erhållit pengar från Vetenskapsrådet.

Klaus Solberg Søilen installerades som professor i företagsekonomi vid den akademiska högtiden i november 2016, han utnämndes till professor i juni 2014.

Jag blev ekonom eftersom samhället i Norge på 1970- och 1980-talen efterfrågade ekonomer. På samma sätt blev min far ingenjör en generation tidigare.”

Klaus Solberg Søilen

Från ung bokmal till professor

Men hur kommer det sig att en man mitt i karriären väljer den vetenskapliga banan?

– Den stora kunskapstörsten kommer nog ursprungligen från mina föräldrar som läste mycket, men vi pratade aldrig om vetenskap på det sättet. Det är nog sökandet efter kunskap som har lett mig till vetenskapen. Plötsligt insåg jag att det hänger ihop, att man skapar ny kunskap genom vetenskap. Mitt stora intresse för böcker väcktes under mina studier i USA och Frankrike. Det var nog detta intresse som till slut ledde mig in i forskarvärlden, berättar Klaus Solberg Søilen.

Han hade en dröm om att ta sin kandidat- och masterexamen och sedan doktorera i olika länder, vilket han också gjorde. Det var England, Frankrike och Tyskland som lockade honom, tack vare deras kultur och litteratur.

– Senare, när jag jobbade som revisor för KPMG i Oslo, fick jag en möjlighet att skriva en doktorsavhandling i Tyskland.

Att det blev just ämnet ekonomi var dock en ren tillfällighet.

– Jag blev ekonom eftersom samhället i Norge på 1970- och 1980-talen efterfrågade ekonomer. På samma sätt blev min far ingenjör en generation tidigare, säger Klaus Solberg Søilen.

Biografi: Klaus Solberg Søilen

Klaus Solberg Søilen föddes 1968 i Levanger, Norge. Efter studier i ekonomi och statsvetenskap i USA och Frankrike, arbetade han som ekonom och revisor på KPMG i Oslo. Från KPMG mottog han ett stipendium för att skriva en doktorsavhandling i ekonomi på deltid i Tyskland. Avhandlingen handlar om industrispionage. Klaus Solberg Søilen har tidigare arbetat på Copenhagen Business School och Blekinge tekniska högskola (BTH). På BTH upprättade han ett MBA-program, som han var den förste ledaren för. Klaus Solberg Søilen har varit gästforskare på CEIBS i Shanghai och på Stanford University i Kalifornien. Han blev docent 2011 och professor 2014.

Undervisning och forskning länkas samman

Klaus Solberg Søilen betonar att den undervisning som han och hans kollegor bedriver är viktig för deras forskning.

– Allt vi gör ska kunna användas som kunskaper och färdigheter i livet, i mitt fall för morgondagens ekonomer. Det är en uppgift som jag tar på största allvar, det är kul att föreläsa för studenterna och se hur de börjar förstå hur viktigt det är med vetenskap. Jag vill fokusera på kärnan – forskning och undervisning, säger han.

Inför framtiden är ett av Klaus Solberg Søilens stora mål att fortsätta arbetet med tidskriften och höja dess rankning, vilket är en utmaning eftersom omvärldsanalys är ett litet område. Han vill också hålla bättre föreläsningar – en verksamhet som har fått en extra dimension sedan han själv fick barn.

– Jag ser studenterna som mina egna barn och jag ser fram emot att föreläsa i 20 år till … minst.

Text: LOUISE WANDEL & IDA FRIDVALL
Bild: ANDERS ANDERSSON