header-pattern-bg

Professorsporträttet: Sjuksköterskan som blev professor

Kristina Ziegert, professor i omvårdnad

När någon blir sjuk är det sällan bara en person som drabbas, utan hela omgivningen. Anhöriga var länge en bortglömd grupp i sjukvården. Kristina Ziegert, professor i omvårdnad, har gjort det till sitt kall att sätta deras behov och livssituation på agendan.

"Genom att uppmärksamma de närståendes vardagsliv (…) tror jag att min forskning har bidragit till en förbättrad kommunikation och samverkan mellan vården och de anhöriga."
Kristina Ziegert

”Du är inte klok. Anhöriga är väl inget speciellt att forska på?!”.

Så reagerade en kollega när Kristina Ziegert avslöjade sitt val av forskningsämne.

– Beslutet växte fram i mötet med en patient. Jag hade egentligen tänkt att forska på patienter med njursvikt. Den här personen hade precis börjat med bloddialys och enligt min bedömning mådde han ganska väl. Samtidigt var hans fru totalt förtvivlad över att han hade blivit så förändrad, hon kände inte igen honom.

Fokus på anhörigstöd i vården

Kristina Ziegert hade vid det här laget jobbat som sjuksköterska vid sjukhuset i Halmstad under många år och kände sig trygg i sin profession. Mötet med dialyspatienten och hans anhöriga fick henne att upptäcka viktiga kunskapsluckor – om patienten som person, om det som de anhöriga såg men inte hon.

Kristina Ziegert lämnade sitt jobb som sjuksköterska för att börja forskar på heltid. I dag är hon professor. Bild: DAN BERGMARK

– Egentligen sker ju hela hälsovården i det privata livet. Sjukhuset befinner man sig på under väldigt kort tid. Här får man stöd med det mest akuta, sedan lämnas man till sig själv och familjen.

Så kom det sig att Kristina Ziegert skiftade fokus och började att forska på de anhörigas livssituation. Hennes avhandling, ”Everyday life among Next of Kin of Haemodialysis Patients”, kom 2005 och blev en av de första att lyfta vikten av anhörigstöd i vården. Sedan dess har hon deltagit i flera aktionsforskningsprojekt med anhöriga, föreläst hos anhörigföreningar och intervjuats i tidningar.

Kristina Ziegerts forskning handlar framför allt om att utveckla stöd till anhöriga, om familjefokuserad omvårdnad och framtidens beslutsfattande i omvårdnad.

Bild: ISTOCK

Det var som sjuksköterska och i mötet med dialyspatienter och dess anhöriga som Kristina Ziegert upptäcka viktiga kunskapsluckor – om patienten som person, om det som de anhöriga såg men inte vårdpersonalen. Allt sedan dess har Kristina Ziegert värnat de anhörigas perspektiv och behov..

– Genom att uppmärksamma de närståendes vardagsliv, deras kraft och enorma bidrag till patienters hälsa tror jag att min forskning har bidragit till en förbättrad kommunikation och samverkan mellan vården och de anhöriga. Kunskapen om deras hälsa och stödet till dem har höjts, säger Kristina Ziegert.

Hon menar att man måste sätta anhörigas livssituation i ett större samhällsperspektiv.

– I dag finns det ytterst få i familjen som kan hjälpa den som är sjuk. Till skillnad från tidigare arbetar till exempel de flesta kvinnorna utanför hemmet numera. Samhällsstrukturen gör att vi måste bli bättre på att be varandra om hjälp inom familjen, våga besvära och ändra vårt sätt att se på vem som bär ansvaret för hälsan.

Självständighet under grundutbildningen banade vägen

Kristina Ziegert tror att hennes drivkraft att skapa förändring föddes under sjuksköterskeutbildningen i mitten av 1980-talet.

– Utbildningen byggde på en kanadensisk modell med processorienterad didaktik som byggde på studentens eget ansvar. Vi sökte kunskap, planerade och tog själva ansvar för våra studier och läste oerhört mycket litteratur. Att självständigt få leda utbildningen tror jag lade grunden för mitt fortsatta yrkesliv, berättar Kristina Ziegert.

Efter sjuksköterskeexamen började Kristina Ziegert att arbeta på en nystartad avdelning för patienter med medicinska och kirurgiska sjukdomar på sjukhuset i Halmstad. Här nischade hon snart in sig på utveckling av omvårdnadsdokumentation och omvårdnadsprocesser, samtidigt som hon läste vårdvetenskap på magisternivå – ett ämne som Högskolan i Halmstad var först ut att erbjuda i Sverige.

Fram till 2005 arbetade Kristina Ziegert heltid på sjukhuset. Då sade hon upp sig för att ägna sig åt forskningen på heltid.

– Sjuksköterskeyrket har kommit in i en ny fas. Mitt uppdrag är forskning och att utbilda nya sjuksköterskor, att överföra engagemanget och kraften som finns inom professionen till dem som kommer efter oss.

"Vi vill höja den kliniska kompetensen och fortsätta att skapa goda förutsättningar för sjuksköterskorna – framtidens omvårdnadschefer."

Framtidens sjuksköterskor har ledande positioner

Kristina Ziegert tror att sjuksköterskeprofessionen går en strålande framtid till mötes: att fler sjuksköterskor kommer att få ledande positioner och driva utvecklingen av den framtida sjukvården.

– Vi har alltid haft bra söktryck i Halmstad och håller hög kvalitet på vår utbildning. Vi vill höja den kliniska kompetensen och fortsätta att skapa goda förutsättningar för sjuksköterskorna – framtidens omvårdnadschefer. En medvetenhet om att kunskapsbaserad omvårdnad kan göra skillnad.

Nytt fokus: hälsa i senare delen av livet

Sedan hon blev docent 2012 har Kristina Ziegert bedrivit forskningsprojekt inom hälsoinnovationer, hon ingår bland annat i en forskningsgrupp vid Karolinska institutet, Icare, och har haft flera doktorander.

Dialys

Just nu fokuserar Kristina Ziegert i sin forskning på barn och och deras egen syn på fysisk aktivitet. Till våren ska en grupp kvinnor som är aktiva inom Friskis & Svettis och barn få prova att dansa tillsammans.

De senaste åren har Kristina Ziegert fokuserat på hälsa i den senare delen av livet och försökt att hitta nya vägar för att göra bättre bedömningar av patienters hälsa. Tillsammans med ambulanssjukvården i Halland har hon varit med och tagit fram en vårdmetod som gör att patienter kan få vård snabbare och på rätt nivå i ett akut skede. För metoden, som kallas Ambulat bedömning, fick Kristina Ziegert tillsammans med kollegor ta emot det nystiftade priset Mobila vårdens pris i augusti. Att få priset tycker hon är positivt, och ser det som ett erkännande av att projektet är värdefullt.

Kristina Ziegert har också annat arbetat med ett projekt om hälsa för äldre personer på arbetsplatsen och hälsa för aktiva pensionärer.

– Nu försöker jag även att hitta länkar till barnen, deras syn på fysisk aktivitet och hur de kan samverka med aktiva pensionärer. Till våren kommer vi att göra ett experiment där en grupp kvinnor som är aktiva inom Friskis & Svettis och barn i åldrarna sex till åtta år på tre olika grundskolor, ska få prova att dansa tillsammans.

– Bland de äldre säger de flesta att medvetenheten om att röra på sig har kommit när de har blivit lediga och fått tid att ägna sig åt sig själva. För barnen är syftet att tidigt se att det finns personer som de kan uppleva som oerhört gamla men ändå rör på sig. Det handlar om hälsa ur ett långt perspektiv.

Biografi: Kristina Ziegert, professor i omvårdnad

Kristina Ziegert föddes 1957 i Gdansk i Polen och har bott i Halmstad sedan 1976. Hon studerade till sjuksköterska i Halmstad och tog examen 1988. Därefter arbetade hon inom medicin och kirurgi på sjukhuset i Halmstad parallellt med vidare studier i bland annat vårdvetenskap. 2005 doktorerade hon vid Linköpings universitet med avhandlingen “Everyday Life among Next of Kin of Haemodialysis Patients”. År 2012 blev hon docent och den 1 januari 2017 utsågs hon till professor i omvårdnad.

Text: HANNA JOHANSSON
Bild: ISTOCK (där inget annat anges)

Fotnot. Kristina Ziegert installerades som professor i fredags, den 17 november, när Högskolan i Halmstad firade akademisk högtid.