header-pattern-bg

Internationellt och tvärdisciplinärt samarbete för att hjälpa personer med demens

Del av fokusområde Hälsoinnovation

Demens innebär en förlust av kognitiva funktioner, som till exempel minne, tidsuppfattning och logiskt tänkande, vilket påtagligt försvårar vardagsrutiner för dem som drabbas. I det europeiska projektet Remind samarbetar Högskolan i Halmstad med organisationer i nio olika länder för att utveckla tekniska hjälpmedel som kan stödja personer som har drabbats av demens, och deras anhöriga. Deltagande forskare förklarar projektet i ett nyproducerat videoseminarium.

Filmen är ett videoseminarium om Remind-projektet och den forskning som pågår vid Högskolan i Halmstad inom intelligenta hem och hälsoteknik.

Forskare lär av varandra

I takt med att vår demografi förändras och andelen äldre i samhället ökar, ställs större krav på hälsotekniska lösningar och så kallade smarta hem. Utveckling av sådan teknik kräver ofta samarbete mellan olika discipliner – till exempel medicin, beteendevetenskap och informationsteknologi. Ett exempel på ett sådant samarbete är det europeiska projektet Remind, där huvudsyftet är att skapa och dela kunskap mellan de involverade organisationerna för att utveckla teknik som hjälper personer med demens. Organisationerna finns både i akademin och i industrin och representerar nio olika länder. Högskolan i Halmstad, som är en av partnerorganisationerna, tar både emot och har forskande personal som åker på utbyte till andra organisationer knutna till Remind.

– Målet med Remind är att utbyta erfarenheter mellan olika lärosäten och företag om användning av beräkningstekniker för att utveckla ”påminnelser” inom smarta miljöer för patienter med demens. Ett exempel på en sådan påminnelse är att vid rätt tid och tillfälle påminna en person att ta sin medicin, säger Farzaneh Etminani, postdoktor vid Akademin för informationsteknologi på Högskolan i Halmstad, som är involverad i Remind.

Viktigt att förstå patientens miljö

Markus Lingman, läkare och strateg på Region Halland, samarbetar med forskarna inom Remind-projektet:

– En stor andel av vår äldre befolkning lever med demens. Det är också en av få dödsorsaker som, i vår del av världen, ökar. Genom att arbeta nära varandra i gränslandet mellan olika kompetens- och kunskapsområden, kan vi utveckla vård och hjälpmedel anpassade för denna patientgrupp. Det är också viktigt att ta reda på hur innovationer, nya idéer och tankar kan passa in i vårdens ekosystem av omsorg kring varje individ med demens. Vi måste förstå patientens miljö för att lyckas med den nödvändiga utvecklingen av vården, säger Markus Lingman.

Besökande forskare utvecklar sociala robotar

Farzaneh Etminani vill gärna se fler kunskapsutbyten framöver:

– Vi ser fram emot att vara värdar för forskare och personal från fler Remind-organisationer, men även från andra delar av samhället, inklusive akademi, sjukhus och företag, för att dela kunskap så att vi kan lära oss av varandra. Det slutliga målet är att hjälpa personer som har drabbats av demens till en bättre livskvalitet, säger Farzaneh Etminani.

Linda Ong från företaget I + srl i Italien besökte Högskolan i Halmstad i egenskap av gästforskare under åtta månader under 2018–2019:

­– Målet för min del av projektet är att implementera naturlig språkbehandling för mänsklig interaktion, det vill säga göra det möjligt att föra en enkel konversation med sociala robotar. Visionen är att en social robot kan förstå ett samtal med en människa och på ett djupare plan även uppfatta och möta behov hos utsatta grupper, säger Linda Ong.

Forskarutbyte

Besökande forskare vid Högskolan i Halmstad:

 • Linda Ong från I+ srl i Italien var gästforskare vid Högskolan i Halmstad under åtta månader 2018–2019. Linda Ongs fokus är utveckling av användarcentrerad teknik som kan ge emotionell stabilitet och en ökad livskvalitet för patienter med demens.

Utresande forskare från Högskolan i Halmstad:

 • Anne-Christine Hertz, verksamhetsansvarig för Hälsoteknikcentrum Halland, besökte Aging Lab i Spanien under april 2019.
 • Eric Järpe, universitetslektor i matematik vid Akademin för informationsteknologi, besökte Aging Lab in Spanien under april 2019.
 • Alexander Galozy, doktorand vid Akademin för informationsteknologi, jobbar med analys av patientdata för att se hur väl patienter följer sina medicinska förskrivningar och besöker I+ srl i Italien i olika omgångar under våren 2019.
 • Planering pågår för att personal från Högskolan I Halmstad ska besöka KARDE i Norge.

Om Remind

Remind initierades av universitetslektor Anita Sant’Anna vid Högskolan i Halmstad, och professor Chris Nugent vid Ulster University i Nordirland. Chris Nugent var gästprofessor vid Högskolan i Halmstad 2015–2016. Projektets lokala koordinator är Martin Cooney, forskare i social robotik vid Högskolan i Halmstad.

Remind pågår mellan 2017 och 2020 och finansieras av EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020, samt ”Marie Skłodowska-Curie Grant Agreement" (innovationsprogrammet). Projektet stöttas av Centrum för forskning på tillämpade intelligenta system (CAISR) vid Högskolan i Halmstad och KK-stiftelsen.

Partner, bidragsmottagare:

 • Ulster University (Storbritannien)
 • University of Jaén (Spanien)
 • National University of Ireland Galway (Irland)
 • Luleå tekniska universitet (Sverige)
 • Högskolan i Halmstad (Sverige)
 • University of Florens (Italien)
 • Associazione NOVILUNIO Onlus (Italien)
 • I + srl (Italien)
 • KARDE AS (Norge)
 • Swedish Adrenaline (Sverige)
 • The Aging Social Lab Foundation (Spanien)

Övriga partner:

 • University Medical Center Groningen (Nederländerna)
 • Kyung Hee University (Sydkorea)
 • Corporación Universidad de la Costa (Colombia)
 • Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Colombia)

Kunskapsutbyte sker genom samverkan där deltagarna utvecklar och genomför praktiska aktiviteter tillsammans inom följande områden:

 • Signal- och dataanalys för vården
 • Kontext- och beteendemodellering
 • Användarcentrerade teknologier för påminnelser

En demonstrator ska utvecklas som ett resultat av projektet, när det avslutas i juni 2020.

Text: LOUISE WANDEL

Toppbild: UNSPLASH