header-pattern-bg

Nya stadsdelar anpassas för autonoma fordon genom EU-finansierad forskning

Del av fokusområde Smarta städer och samhällen

Högskolan i Halmstad har tillsammans med tio andra organisationer i sju olika länder tilldelats medel för ett nytt forskningsprojekt för utveckling av smarta städer. Projektet syftar till att underlätta planeringen och utbyggnaden av nya stadsdelar så att de på bästa sätt anpassas till autonoma – självstyrande – fordon.

Projektet heter SUV (Stimulating the Up-take of Shared and Electric Autonomous Vehicles by Local Authorities) och samlar lärosäten, transportorganisationer och kommuner för att tillsammans utveckla hållbara stadsmiljöer.

– Högskolan i Halmstad har länge samarbetat med fordonsindustrin i utvecklingen av autonoma fordon. Därför är det mycket glädjande att vi inom detta projekt även samarbetar med offentlig sektor i utbyggnaden av framtidens städer. Detta ligger helt i linje med Högskolans övergripande profilområde Smarta städer och samhällen, säger Magnus Jonsson, professor i realtidssystem vid Högskolan i Halmstad.

Varbergs kommun är en av parterna i projektet:

– Projektet kommer att bidra med värdefull inspiration och kunskap i ett skede när Varberg växer för fullt. Vi ser fram emot ett nära samarbete med Högskolan i Halmstad, säger Louise Wallmander, utvecklingsstrateg på Varbergs kommun.

Högskolan i Halmstad ska i projektet bidra med teknologier för uppkopplade och samverkande autonoma fordon. Ett exempel på sådan teknologi är den kommunikation som finns mellan fordon, samt mellan fordon och infrastruktur. Högskolan ska även bidra med teknisk kompetens vid modellering av olika scenarier med autonoma fordon. Exempel på scenarier är trafikflödet i städer samt hur man binder samman autonom körning i olika miljöer, som till exempel mellan ett avgränsat hamnområde och det publika vägnätet.

Mer om SUV

Forskningsprojektet finansieras av Interreg North Sea Region som är ett transnationellt samarbetsprogram inom ramen för målet ”europeiskt regionalt samarbete”, samfinansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Högskolan i Halmstad får drygt 1,5 miljoner kronor för sin del av projektet. Hela projektbudgeten uppgår till cirka 40 miljoner kronor. De forskare som driver Högskolan i Halmstads del i projektet är Magnus Jonsson, professor i realtidssystem, och Alexey Vinel, professor i datakommunikation. Projektgruppen ska även utökas med en postdoktor. Projektet drar igång i september 2019 och löper under tre år.

Man ler mot kameran.

"Högskolan i Halmstad har länge samarbetat med fordonsindustrin i utvecklingen av autonoma fordon. Därför är det mycket glädjande att vi inom detta projekt även samarbetar med offentlig sektor i utbyggnaden av framtidens städer", säger Magnus Jonsson, professor i realtidssystem vid Högskolan i Halmstad.

Text: LOUISE WANDEL

Bild: DAN BERGMARK

Toppbild: ISTOCK