header-pattern-bg

Internationellt samarbete för hållbar vindkraft

Del av fokusområde Smarta städer och samhällen

Ny forskning vid Högskolan i Halmstad bidrar till globala samarbeten och en symbiotisk affärsmodell för vindkraftsindustrin. Jasmine Lihua-Liu samarbetar i sin avhandling med det kinesiska vindkraftsföretaget Goldwind för att ta fram en affärsmodell som konkret implementerar kundens behov i praktiken.

Jag ser mig själv som en bro mellan Sverige, Europa och Kina – Jasmine Lihua-Liu

En inbjudan till forskning

Inspirationen till projektet kommer från forskning om framgångsrika företag inom vindkraftssektorn, och eftersom Jasmine Lihua-Lius hemland är Kina har hon valt att lägga sitt fokus där. Kontakter och nätverk ledde henne till det kinesiska vindkraftsföretaget Goldwind. Tillsammans med sin handledare, professor Mike Danilovic, blev hon inbjuden för att diskutera ett upplevt problem gällande underhåll av vindkraftverk.

– Ett vindkraftverks livstid är ungefär 25 år. De första åren ingår garanti, vilket betyder att producenterna bistår med underhåll utan kostnad, men utanför garantin måste ägarna ta hand om vindkraftverken. Problemet är att de inte alltid vet hur man gör. Därför bjöd Goldwind in oss forskare för att hjälpa till att designa en ny affärsmodell, säger Jasmine Lihua-Liu.

Ett porträtt av en kvinna med långt, mörkt hår.

Jasmine Lihua-Liu har de senaste sju åren delat sin tid mellan en doktorandtjänst vid Högskolan i Halmstad och en tjänst som lektor i marknadsföring vid Högskolans partneruniversitet Shanghai Dianji University i Kina.

Innovationsprojekt för affärsmodeller

Besöket på Goldwind ledde till ett projekt för att bättre förstå företagets affärsmodell, med fokus på service och underhåll av vindkraftverk.

– Tillsammans med Goldwinds arbetsgrupp genomförde vi sex workshoppar med olika kunder och intressenter, där vi frågade vilka barriärer de upplevde, och hur de såg den ideala affärsmodellen. Vi intervjuade också högt uppsatta chefer på Goldwind, och anordnade interna workshoppar, säger Jasmine Lihua-Liu.

Jasmine Lihua-Liu identifierade på det här sättet vilka delar av den nuvarande affärsmodellen som var fördelaktiga, och vilka som inte var det. Utifrån det designade hon, tillsammans med arbetsgruppen, en affärsmodell baserad på en modell med nio komponenter.

En affärsmodell för kunderna

Resultatet var en affärsmodell med nya stadium, med fokus på service och underhåll.

– Tidigare började affärsmodellen med att sälja vindkraftverk till kunderna, men vi insåg att livscykeln för vindkraftverken börjar redan innan installationen. Processen måste börja när vindfarmarna utformas. Tillsammans med kunderna måste den bästa platsen för vindkraftverken hittas, och man måste räkna ut vilket typ av vindkraftverk som passar bäst. Mycket förberedande arbete krävs i detta stadium. säger Jasmine Lihua-Liu.

Utöver att pre-installationsstadiet lades till i affärsmodellen, lades också ett stadium till för hantering av vindkraftverk i livscykelns slutskede.

– När vindkraftverket har nått livscykelns slut måste det omhändertas. Antingen montera ner det, eller förlänga livslängden. Hela vindkraftsindustrin har det här problem, säger Jasmine Lihua-Liu.

Omhändertagandestadiet, liksom pre-installationsstadiet, är teknisk krävande, och kunder förväntar sig hjälp. Utan support lämnas vindkraftverken att vittra sönder, och delarna kan inte räddas.

Vi är väldigt glada att för första gången förstå vad kunderna verkligen vill. Förut, både på de europeiska och de kinesiska marknaderna, förstod inte leverantörerna vad kunderna behövde eller ville – Jasmine Lihua-Liu.

Internationellt samarbete

Jasmine Lihua-Liu har också haft en mer teoretisk ingång i sin forskning: att undersöka hur affärsmodeller fungerar i den kinesiska kontexten, jämfört med i den svenska. Affärsmodellen skapades för den kinesiska marknaden, men när den var färdig presenterades och diskuterades den med forskningspartnern Varberg Energi. Resultat har varit ett internationellt samarbete där vd:n på Varberg Energi har besökt Goldwind för att lära sig om deras arbete, och vd:n på Goldvind har besökt Varberg energi.

– Genom projektet designande vi en ny affärsmodell för det kinesiska företaget, men det svenska företaget implementerade den också, vilket visar att modellen fungerar även i en svensk kontext. Genom det, och tack vare Goldwinds besök på Varberg Energi, stöttar vi internationellt gemensamt lärande, och det är vi jätteglada för, säger Jasmine Lihua-Liu.

Forskning med positiv inverkan

Goldwind, som är världens tredje största leverantör av vindkraftverk, har implementerat affärsmodellen till ungefär 80 procent, och det lokala företaget Varberg Energi är på god väg att göra detsamma.

– Vi är väldigt glada att för första gången förstå vad kunderna verkligen vill. Förut, både på de europeiska och de kinesiska marknaderna, förstod inte leverantörerna vad kunderna behövde eller ville, säger Jasmine Lihua-Liu.

Forskningen har bidragit till att skapa en affärsmodell som kommer att hjälpa många företag med kundrelationer. Den har också skapat ett samarbete som kommer vara till nytta för både personerna i samarbetet och för miljön.

– Min forskning är fokuserad på förnybar energi. Underhåll och service av vindkraftverk är en utmaning som hela industrin står inför, säger Jasmine Lihua-Liu

Information om avhandlingen

Avhandlingens titel: Ride the Wind – Symbiotic Business Model Innovation for the Chinese Wind Power Industry Länk till annan webbplats.

Avhandlingen läggs fram vid Högskolan i Halmstad den 27 september 2019.

Framtida projekt

Till följd av Jasmine Lihua Lius forskning har ytterligare ett projekt startat, i samarbete med Varberg Energi, Goldwind och Goldwinds tyska dotterbolag Vensys. Målet är att utveckla en hybridlösning för energi, inkluderande solenergi, batteriförvaring och smarta nät. Jasmine Lihua-Liu är en del av projektet, och hon hoppas att det blir ett förmånligt samarbete för alla medverkande, och för en hållbar framtid.

– Projektet är banbrytande. Det kommer inte att vara enkelt, men det är spännande, säger Jasmine Lihua-Liu.

Jasmine Lihua-Liu planerar att fortsätta med sitt arbete inom fältet, och hon vill hålla samarbetet hon hjälp till att skapa levande:

– Jag kommer även i fortsättningen att arbeta för att främja den här typen av samarbetsprojekt mellan Sverige, Europa och Kina. Jag vill bidra till att fördjupa förståelsen för båda sidor och förhoppningsvis också förbättra våra samarbeten, och i och med det förbättra miljön. Jag ser mig själv som en bro mellan Sverige, Europa och Kina.

Text: LINNÉA ANDERSSON
Toppbild: iStock
Porträtt: Privat