header-pattern-bg

Tre av tio har svårt att klara sina utgifter under pandemin

Hög arbetslöshet och fallande tillväxt har präglat svensk ekonomi under pandemin. Det märks nu allt tydligare i människors privatekonomi. Tre av tio vuxna svenskar har en eller flera gånger det senaste året inte kunnat betala alla sina räkningar, amorteringar eller räntor på förfallodagen. Det visar en ny undersökning från Högskolan i Halmstad, Lunds universitet och Kronofogden.

I en gemensam studie har forskare vid Högskolan i Halmstad och Lunds universitet tillsammans med Kronofogden undersökt hur människors privatekonomi har utvecklats under covid-19-pandemin.

Enkät i maj 2020 och januari 2021

Undersökningen bygger på en enkät som besvarades i maj 2020 och januari 2021.

– Genom att jämföra resultaten från de två insamlingarna kan vi säga något om hur människors privatekonomi har utvecklats under pandemin, säger Måns Svensson, professor i rättssociologi vid Högskolan i Halmstad och projektledare för undersökningen. Han fortsätter:

– Tyvärr är slutsatsen att allt fler har svårt att få pengarna att räcka till.

Man i mörkblå kavaj

Måns Svensson, professor i rättssociologi vid Högskolan i Halmstad.

I januari i år uppgav 29 procent av de tillfrågade att de en eller flera gånger de senaste 12 månaderna har varit i en situation där det inte har funnits pengar till att betala alla räkningar, amorteringar eller räntor på förfallodagen. Motsvarande siffra i maj förra året var 9 procent.

Värst är situationen för ensamstående föräldrar. I maj förra året uppgav 17 procent att de har haft svårt att klara sina utgifter – i januari 2021 hade den siffran ökat till 42 procent.

Ökad otrygghet bland lägre inkomsttagare

Davor Vuleta delar sin tid mellan en doktorandtjänst vid rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet och förebyggande arbete hos Kronofogden. Han är medförfattare till undersökningen och är oroad över resultaten, inte minst över att så många tycks ha svårt att klara sina utgifter i närtid.

– Närmare var femte vuxen svensk bedömer att de kommer att få det svårt att klara sina betalningar den kommande månaden, säger Davor Vuleta.

Man, svart-rosa skjorta, grönska i bakgrunden

Davor Vuleta, Kronofogden samt doktorand, Lunds universitet.

Den ekonomiska otryggheten har ökat mest i de inkomstgrupper som har lägre inkomst i hushållet. Men även bland de svarande med högre inkomstnivåer anger fler att de känner ekonomisk oro i januari 2021.

– Vi har ingen data i den här studien som kan förklara frågan om varför pandemin drabbar olika grupper på olika sätt. Men en rimlig förklaring till varför de med lägre inkomster har drabbats extra hårt är nog att de ofta är beroende av extrajobb med osäkra anställningsformer i branscher som har det tufft under pandemin, säger Måns Svensson.

Covid-19-pandemin får sannolikt hälsokonsekvenser även i det att den ekonomiskt relaterade ohälsan ökar. Mer än var femte person som har haft upprepade betalningsproblem uppger i januari 2021 sin hälsa vara dålig eller mycket dålig. Detta kan jämföras med den grupp som inte har haft betalningsproblem, där var tionde person gör samma bedömning om sin hälsa.

– Vi vet genom tidigare forskning att ohälsa är en möjlig konsekvens av överskuldsättning och dålig ekonomi. Det är därför inte förvånande att personer med upprepade betalningsproblem rapporterar sämre hälsa än de som inte upplever betalningsproblem. Samtidigt vet vi att ohälsa är en orsak till sämre privatekonomi. Med andra ord finns det en risk för en negativ spiral, säger Måns Svensson.

Text: KRONOFOGDEN och KRISTINA RÖRSTRÖM
Bild: ANDERS ROOS, ISTOCK

Mer om undersökningen

Resultat i korthet

  • Allt fler har svårt att klara sina utgifter, även hushåll med tämligen goda inkomster.
  • Hushåll med lägre inkomster upplever i större utsträckning att den egna ekonomin har försämrats.
  • Var tredje hushåll med barn uppger att det är svårt att klara utgifterna. Tuffast är situationen för ensamstående föräldrar där 42 procent har betalningsproblem.
  • Nära var tredje person i gruppen unga vuxna, 18–34 år, uppger det som svårt att klara sina utgifter.
  • Närmare var femte tillfrågad, 18,5 procent, bedömer att det svårt att klara betalningarna nästa månad.
  • Antalet hushåll som har en ekonomisk buffert minskar – från 83,9 procent i maj förra året till 69 procent i januari 2021.
  • Den ekonomiska otryggheten ökar, framför allt i gruppen ensamstående föräldrar där varannan tillfrågad nu oroar sig över sin ekonomi.
  • Pandemins ekonomiska effekter påverkar hälsan negativt.

Fakta om undersökningen
Undersökningen bygger på en webbenkät som har besvarats vid två tillfällen. Enkäten riktade sig till personer som är bosatta i Sverige och är 18 år eller äldre. Urvalet drogs från en riksrepresentativ webbpanel. Den första insamlingen genomfördes i maj 2020 av Institutet för kvalitetsindikatorer på uppdrag av Kronofogden. Den andra insamlingen genomfördes i januari 2021 i samverkan mellan Högskolan i Halmstad, Lunds universitet och Kronofogden. I maj 2020 samlades 1 518 svar in och i januari 2021 samlades 2 057 svar in.

Tips: Var aktiv och ta hjälp

Davor Vuletas bästa tips till den som nu har svårt att få pengarna att räcka till är att vara aktiv och be om hjälp.

– Det sämsta man kan göra är blunda för hur situationen verkligen är. Var aktiv och prioritera vad du absolut måste betala, exempelvis hyra, el och mat. Kontakta den som du är skyldig pengar och säg som det är. Kanske går det att dela upp betalningen eller hitta en annan lösning. Prata med någon i din närhet som har koll på ekonomi eller hör av dig till budget- och skuldrådgivningen där du bor. Ring Kronofogden om skulden redan har skickats dit.