header-pattern-bg

Professorsporträttet: Om att tjäna pengar och rädda världen på samma gång

Fawzi Halilas forskning handlar om hållbara innovationer och affärsmodeller för hållbarhet och befinner sig i gränssnittet mellan innovation, produktutveckling och hållbar utveckling. Fawzi Halila rör sig smidigt mellan olika discipliner, och hans hjärta slår hela tiden för att, genom forskning, skapa en bättre, mer hållbar värld för våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

– För att klara samhällsutmaningarna, till exempel att förhindra de översvämningar som vi har sett på senare tid, behövs innovationer. Vi måste hitta nya sätt att leva hållbart – såväl miljömässigt och socialt som ekonomiskt – och där tror jag på hållbara affärsmodeller som en del av lösningen, säger han.

Jag har hela tiden drivit tesen att det är möjligt att kombinera ekonomisk avkastning med social och miljömässig hållbarhet och det står jag fast vid än i dag.


Fawzi Halila, professor i industriell organisation

Allt började för 30 år sedan, då Fawzi Halila som nyexaminerad civilingenjör i väg- och vattenbyggnad från KTH, flyttade tillbaka till sitt hemland Tunisien för att arbeta som projektledare. Hans första uppdrag var på bygget av ett stort hotellkomplex, och här slogs han snart av hur lite hänsyn som togs till hållbarhetsaspekter. Insikten väckte en nyfikenhet och en önskan att förändra, och därifrån föddes intresset för forskning. Det, parat med en längtan tillbaka till Sverige, ledde till Högskolan i Halmstad. Där mötte han så småningom professor Sven Åke Hörte och resten är, som man säger, historia. Då Högskolan i Halmstad ännu inte kunde erbjuda forskarutbildning skrevs Fawzi Halila in som doktorand vid Luleå tekniska universitet, men anställdes vid Högskolan i Halmstad med Sven Åke Hörte som handledare.

– Sven Åke betydde väldigt mycket för mig. Med hans hjälp designade jag ett doktorandprojekt kopplat till produktutveckling där jag undersökte varför miljöinnovationer tenderar att bli mindre framgångsrika än traditionella innovationer. Jag jämförde 280 olika innovationers marknadsframgång och tog fram en modell för hur innovationers framgång kan mätas. Jag har hela tiden drivit tesen att det är möjligt att kombinera ekonomisk avkastning med social och miljömässig hållbarhet och det står jag fast vid än i dag, säger Fawzi Halila.

En leende man i kostym och skjorta.

Fawzi Halila disputerade vid Luleå tekniska universitet, men med anställning vid Högskolan i Halmstad. på avhandlingen The adoption and diffusion of environmental innovations. Han utsågs till docent i innovation management och produktutveckling år 2014 och blev professor vid Högskolan i Halmstad år 2021.

Hållbarhet nyckeln till framgång – lokalt som globalt

Sedan Fawzi Halila doktorerade år 2008 har mycket förändrats. I dag är hållbarhet ofta en förutsättning för ekonomisk framgång, snarare än, som det sågs då, ett kostsamt hinder.

– Det kostar inte mer att utveckla och marknadsföra en hållbar produkt, och i dag efterfrågar konsumenterna hållbarhet. Det finns gott om exempel på företag som har blivit framgångsrika just tack vare att de har integrerat hållbarhetsfrågor tidigt i produktutvecklingen. Det har funnits en bild av att ett företags uppgift är att tjäna pengar, men nu ser vi på företag på ett annat sätt. De behöver fortfarande göra en ekonomisk vinst, men de ska också måna om sina medarbetare och kunder och värna om miljön, säger Fawzi Halila och fortsätter:

– Det har skett ett generationsskifte. Jag märker det tydligt hos mina studenter. Deras sätt att tänka kring konsumtion och hållbarhet skiljer sig mycket från min generations. De har fått hållbarhetstänket med modersmjölken, helt enkelt. Det ger mig hopp för framtiden!

Fawzi Halilas forskning utgår från ett globalt perspektiv och har stark koppling till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling som har satts upp av FN. För multinationella bolag är det globala perspektivet självklart, men för små och medelstora företag, vilka är de som står i centrum för Fawzi Halilas forskning, är det inte alltid lika enkelt.

– Även små och mellanstora företag måste tänka globalt nu för tiden. Det är viktigt för att de ska kunna samarbeta med andra företag, till exempel som leverantörer eller underleverantörer, men det spelar också roll ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi kan lära av varandra och dra nytta av de globala perspektiven. Mindre företag är ofta intresserade av hållbarhet. Det finns en stor medvetenhet i dag, säger Fawzi Halila.

Forskning som förenar

Forskningen om affärsmodeller för hållbarhet kopplar samman flera olika discipliner som alla utgör viktiga pusselbitar på den fortsatta resan. Fawzi Halila har sin bakgrund inom ingenjörsvetenskapen, är professor i industriell organisation, arbetar sida vid sida med doktorander inom innovationsvetenskap och samarbetar tätt med såväl miljövetare som ekonomer.

– Under min karriär har jag samlat på mig gedigna erfarenheter av multidisciplinärt samarbete. Den kunskapen är värdefull. Det multidisciplinära skänker ytterligare en dimension till min forskning. Jag arbetar mycket med metodutveckling – hur vi kan arbeta tillsammans och dra nytta av varandras styrkor för att kunna skapa nya innovationer inom olika områden. Det är en spännande utmaning. Vi har inte kommit hela vägen fram, men vi är en bra bit på väg, säger Fawzi Halila.

Under min karriär har jag samlat på mig gedigna erfarenheter av multidisciplinärt samarbete. Den kunskapen är värdefull. Det multidisciplinära skänker ytterligare en dimension till min forskning.

 

Fawzi Halila, professor i industriell organisation

Ett exempel på den förenande kraft som forskning kan ha är den internationella konferensen New Business Models som Högskolan i Halmstad, med Fawzi Halila och hans kollega Maya Hoveskog, docent i Innovation Management, vid rodret, arrangerade i juni i år. Vid konferensen deltog 190 forskare och praktiker från drygt 80 lärosäten och organisationer från hela världen.

– Trots att covid-19-pandemin tvingade oss att arrangera konferensen helt digitalt lyckades vi skapa ett intressant smörgåsbord med en svensk touch. Deltagarna kunde ta del av minga intressanta forskningsbidrag, lyssna på ett antal huvudtalare och aktivt delta i workshopar och paneldebatter.

Professorstiteln en ny chans

Professorstiteln kommer inte att innebära några direkta skillnader i Fawzi Halilas arbetsvardag. Han kommer att fortsätta undervisa och forska. Däremot förändrar den saker på ett mer grundläggande, emotionellt plan:

– Att bli professor betyder oerhört mycket. För några år sedan blev jag allvarligt sjuk. Jag trodde inte att jag skulle klara mig med livet i behåll, och än mindre kunna arbeta igen. Jag trodde att jag var färdig, men jag kände mig inte färdig. Jag var inte i mål, jag hade mer att ge. Jag är oerhört tacksam för de fantastiska läkare som räddade mitt liv och som gjorde det möjligt för mig att komma tillbaka till min familj, till mina vänner och till mitt arbete. Jag har fått en andra chans och det känns oerhört stort. Nu satsar jag för framtiden och jag har massor av spännande idéer, bland annat kring hur digitalisering och affärsmodellsinnovation kan kombineras för att uppnå cirkulär ekonomi. Det finns mycket kvar att göra!

Text: CHRISTA AMNELL
Toppbild: iStock
Porträttbild: DAN BERGMARK

Om Fawzi Halila

Fawzi Halila föddes i Tunisien år 1958. Han tog examen som civilingenjör vid KTH i Stockholm år 1988 och arbetade därefter som byggprojektledare i Tunisien. År 2008 disputerade vid Luleå tekniska universitet, men med anställning vid Högskolan i Halmstad. på avhandlingen The adoption and diffusion of environmental innovations. Han utsågs till docent i innovation management och produktutveckling år 2014. Fawzi Halila blev professor vid Högskolan i Halmstad år 2021.