header-pattern-bg

En annorlunda bok – forskare och studenter undersöker det halländska kulturarvet

”Men här var det annorlunda.” Så sade den välkände romanfiguren Nils Holgersson under sin korta resa över det halländska landskapet, och det är också titeln på en ny bok skriven av forskare och studenter vid Högskolan i Halmstad. I boken lyfts olika sidor av Hallands särpräglade kultur och unika kulturarv fram, bland annat med fokus på hur dessa upplevs i dag.

Vi använder Selma Lagerlöfs romanfigur för att göra en poäng och konstaterar att det finns rätt mycket här trots allt.

 

Tomas Nilson, universitetslektor i historia

Tillsammans med studenter på programmet Kultur och samhällsutveckling, och även tidigare kulturvetarprogram vid Högskolan i Halmstad, har Tomas Nilson, universitetslektor i historia, skrivit boken ”Men här var det annorlunda” – undersökningar av Hallands kultur och kulturarv.

– Det är jättespännande att studenter skrivit majoriteten av texterna. Detta är exempel på god samforskning mellan mig som disputerad och studenter under sin grundutbildning på Högskolan. Det har fungerat jättebra, säger Tomas Nilsson, som tillsammans med den tidigare studenten Pernilla Ottenfelt Eliasson (även formgivare av boken) är redaktör för boken, som är en antologi av bland annat studenternas väl genomarbetade uppsatser.

Författare till texterna i boken ”Men här var det annorlunda”

Kapitelförfattare utöver redaktörerna Tomas Nilson och Pernilla Ottenfelt Eliasson:

Anna Aldefors
Mathilda Bosnjak
Josefine Börjesson
Frida Ekström
Frida Eliasson
Viktor Fredriksson
Annie Howells
Hanna Hörnberg
Elina Isebring
Elena Kambler Jacobsen
Maria Klemner
Emelie Kristiansson
Louise Lundqvist
Malin Norberg
Elisabeth Olén
Klara Segerhag
David Sjöwding
Elin Sköld
Erika Svensson
Sofia Svensson
Gabriela Swanstein

Studenternas texter baseras på examinerade uppsatser och projektarbeten från kursen Kulturarv inom respektive utbildningsprogram.

Fem olika teman

I antologin beskrivs och analyseras platser, byggnader och fenomen i Halland, till exempel K-märkta hus, världsarvet Grimeton, fartyget Najaden och ”kulturproletariatet”. Fem olika teman vägleder läsaren genom innehållet: bevara, skapa och återskapa, levandegöra, marknadsföra samt kulturarbeta.

Röd-aktig bok med svart och vit text: "Men här var det annolunda" Undersökningar av Hallands kultur och kulturarv

"Denna bok ger en rad exempel på Hallands särpräglade kultur och unika kulturarv. Fokus ligger på hur man i dag diskuterar, presenterar och framför allt upplever dem."

– Med boken kan vi visa på att Halland har mycket att erbjuda vad gäller kultur och kulturarv. Vi visar hur man idag använder detta och betraktar det: från kommun och region används kultur exempelvis alltmer för att skapa trivsel för medborgare eller som ett sätt att möta samhällsutmaningar, säger Tomas Nilson.

Texterna lyfter fram ett brett spektrum av aktörer på området, allt från anställda tjänstemän, som har kultur och kulturarv som arbete, till eldsjälar och idealister som lägger en hel del av sin fritid i kulturens namn. Alla dessa behövs.

Man i vitt skägg, rutig skjorta och med glasögonen i pannan

Tomas Nilson är universitetslektor i historia vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Högskolan i Halmstad.

Syftet med boken var ursprungligen att stifta närmare bekantskap med det halländska kulturarvet. Nils Holgersson missade nämligen en hel del när han flög över Halland på en gås.* ”Men här var det annorlunda” är alltså en kommentar ur en annan bok:

– Det är ju lite att slå in en öppen dörr. Vi använder Selma Lagerlöfs romanfigur för att göra en poäng och konstaterar att det finns rätt mycket här trots allt, säger Tomas Nilson.

Kändiskultur i nästa bok

Boken med dess olika perspektiv och analyser riktar sig till en kulturintresserad allmänhet och andra studenter, men också till politiker och tjänstemän, i bred bemärkelse, inom kulturområdet.

– Den visar att studenter kan göra jättebra ifrån sig i den här typen av forskning. Nästa år kommer en ny bok som studenter också medverkar i. Den handlar om celebrity culture (ungefär kändiskultur) och görs i samarbete mellan Högskolan i Halmstad och forskare och studenter vid University of Portsmouth i Storbritannien.

Text: KRISTINA RÖRSTRÖM
Bild: JOACHIM BRINK
Bokomslag: PERNILLA OTTENFELT ELIASSON

*Läseboken i geografi, Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, av Selma Lagerlöf, kom ut i två delar 1906–1907.