header-pattern-bg

Forskare ny ledamot i internationella konferensen New Business Models

Hallå där, Maya Hoveskog, universitetslektor i Innovation Management! Gratulerar till ditt nya uppdrag som ledamot för den internationella konferensen New Business Models (NBM)! Vad är New Business Models och hur vill ni bidra till positiv, hållbar utveckling?

– Tack! Den internationella konferensen New Business Models har som mål att bidra till hållbar utveckling genom att främja tvärvetenskaplig forskning inom nya affärsmodeller. Konferensserien började 2014 i Toulouse, Frankrike med 20–30 deltagare och har sedan dess vuxit kraftigt. Förra året stod Högskolan i Halmstad som värd, och då var över 250 personer delaktiga i evenemanget, antingen som deltagare eller som organisatörer.

Syftet med konferensserien är att belysa forskningen inom hållbara affärsmodeller. Det är ett progressivt forskningsområde med ett exponentiellt växande antal publikationer, i vilka alternativt och mer hållbart företagande utforskas. Det forskas inom ramen för systemperspektivet, i vilket företagen integreras i miljö- och samhällssystem, flerintressentsperspektivet, där exempelvis arbetsgivare och lokalsamhälle tas i beaktning, likväl som långtidsperspektivet. Varje hållbar affärsmodell bör vara centrerad runt ett hållbart värdeerbjudande, som tillåter företag att värna om ekonomiska värden samtidigt som de bibehåller eller till och med skapar miljömässigt-, socialt- och ekonomiskt kapital.

NBM:s styrelse får förstärkning av Maya Hoveskog, universitetslektor i Innovation Management.

Vad vill du åstadkomma som ledamot?

– Tillsammans med resten av NBM:s styrelse kommer jag att jobba med strategiska frågor kring konferensseriens framtid. Vi ska sträva efter akademisk excellens och parallellt engagera forskare och samverkanspartners för att möjliggöra kunskapsöverföring. Ett annat viktigt fokusområde för styrelsen är att vårda och stödja gemenskap kring konferensen så att den kan blomstra. Det är jag särskilt intresserad av. Jag bidrog till detta redan när Högskolan i Halmstad var värd för konferensen förra året, då jag initierade och organiserade den första doktorandworkshoppen, som en arena för både juniora och seniora forskare att träffas och diskutera. Workshoppen blev en framgång och kommer att vara ett återkommande element i konferensserien.

Jag fick möjligheten att lära känna och samarbeta med många enastående personer både inom och utanför Högskolan.

 

Maya Hoveskog, universitetslektor i Innovation Management

Högskolan i Halmstad var alltså värd för NBM-konferensen 2021 med dig och din kollega Fawzi Halila, professor i industriell organisation, vid rodret. Berätta mer!

– Det var en fantastisk erfarenhet! Jag fick möjligheten att lära känna och samarbeta med många enastående personer både inom och utanför Högskolan. Man kan säga att konferensen var ett stort, medskapande projekt. NBM:s styrelse tillhandahåller ett ramverk som konferenserna ska följa, men allt annat är upp till värden som ansvarar det året. Vi bestämde därmed temat för konferensen 2021 och även alla praktiska detaljer kring planering och genomförande. Huvudprioriteringen för oss var att vara medskapare för en konferens som väcker intressanta diskussioner genom en blandning av intellektuellt stimulerande workshoppar, parallella sessioner, huvudtalare, paneldebatter och informella möten.

I juni 2021 stod Högskolan i Halmstad värd för den sjätte upplagan av den internationella konferensen. Bild, från vänster: universitetslektor Maya Hoveskog, kommunstyrelsens ordförande Jonas Bergman och professor Fawzi Halila.

Vad handlar din egen forskning om?

– I min forskning fokuserar jag på innovationsprocesser med inriktning på innovation av hållbara affärsmodeller och värdeskapande, och även på forskning kring lärarrollen i högre utbildning. Jag har ett särskilt intresse för visualiseringsverktyg och tillvägagångssätt som kan användas i det tidiga stadiet av innovationsprocesser, och jag anser det värdefullt att samarbeta med kollegor inom olika ämnen, som exempelvis miljövetenskap, design, informatik och humaniora.

Text: KATARINA TRAN
Bild: IDA FRIDVALL (toppbild), DAN BERGMARK