header-pattern-bg

Finansbranschens viktiga roll på vägen mot ett hållbart samhälle

Den nordiska finansbranschen har inte möjlighet att fokusera på hållbarhetsfrågor på grund av branschens hårda konkurrens. Det menar Fazle Rahi, doktorand vid Högskolan i Halmstad, och som forskar om hållbar redovisning.

Vi måste ta ansvar, vara långsiktiga och pressa företagen att vara transparenta kring sin leverantörskedja. Allt måste betalas, antingen nu eller i framtiden.


Fazle Rahi, doktorand

I sin senaste studie har Fazle Rahi undersökt finansbranschen i Norden. Han menar att bristen på hållbarhetspraxis, det vill säga miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, är vanlig bland finansiella företag över hela världen. Det är på grund av branschens rationella natur, vilket är att uppnå optimal ekonomisk vinst. Det är en sektor som spelar en avgörande roll, inte bara för nationers och företags ekonomiska tillväxt, utan också för socialt välbefinnande. Nordiska finansföretag presterar otroliga ekonomiska resultat jämfört med europeiska motsvarigheter. Hållbarhet är trots detta en vattendelare bland företag i Norden. I Fazle Rahis studie visade det sig att hållbarhetspraxis verkar påverka branschens finansiella resultat negativt. Å andra sidan finns ett positivt samband mellan styrning och avkastning på totalt kapital, vilket tyder på att stabil styrning säkerställer större lönsamhet.

– Eftersom kapitalförvaltning är en del av finansföretagens kärnverksamhet är detta ingen överraskning. Kontroll över tillgångar är avgörande och säkerställer en försiktig fördelning av resurser, vilket i sin tur hjälper till att öka avkastningen på totalt kapital, säger Fazle Rahi.

Den nordiska finansbranschen misslyckas – men varför?

Fazle Rahi menar att det är en risk för finansföretag att använda metoder för hållbarhet eftersom företagen är inriktade på vinst för att tillfredsställa sina aktieägare. Den negativa effekten på finansiella resultat kan delvis förklaras av EU:s direktiv om företags hållbarhetsredovisning, som kräver att företag lämnar information om hur de hanterar sociala och miljömässiga utmaningar. Införandet av direktivet sammanföll med tidsperioden för Fazle Rahis forskningsstudie, där han undersöker verksamhetsåren 2015–2019. Det nya direktivet tros ha orsakat höga investeringskostnader för att företagen ska kunna uppnå det lagstadgade kravet på kort sikt. Fazle Rahi förklarar:

– Direktivet om hållbarhetsrapportering för företag är relativt färskt och har fokus på långsiktig hållbar planering. Hållbarhetsmetoder tar tid att implementera och sättas i sammanhang, och det tar tid att nå resultat. Det är möjligt att den nordiska finansbranschen precis har startat denna process, och ännu inte kan se finansiella resultat av arbetet. Därför kan det se ut som om de misslyckas med sitt hållbarhetsarbete på kort sikt.

Fazle Rahi, doktorand vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet.

Resultaten i studien, som visar på positiva effekter av styrning i relation till avkastning, kan hjälpa företag och tillsynsmyndigheter i Sverige, Norge, Danmark och Finland att förstå de positiva effekterna av att ha en bra struktur för styrning.

– Anledningen till att finansbranschen inte pressar sig själv till att vara helt cirkulär är det stigande priset som följer med det. Om du som konsument debiteras 39 kronor per månad för ett bankkonto och banken plötsligt bestämmer sig för att vara hållbar och därför höjer priset till 100 kronor, skulle du nog börja jämföra kostnader i andra banker. Då skulle du fokusera på pris, inte hållbarhet, vilket skulle kunna resultera i att du byter bank, säger Fazle Rahi och fortsätter:

– Det är inte möjligt för ett företag ensamt att göra dessa förändringar, eftersom det skulle riskera att förlora sina marknadsandelar. Hela branschen behöver samarbeta och spela efter samma regler. Det är en balansgång. Om politikerna sätter för stor press på den nordiska finansbranschen kan den flytta sina verksamheter till andra delar av Europa eller till så kallade skatteparadis. Företagen måste ha en vilja att agera själva och inte för att systemet tvingar dem att göra det.

Från leverantörsmakt till konsumentmakt

Det råder ingen tvekan om att finansbranschen har stor inverkan på omställningen till ett hållbart samhälle genom den makt den har att påverka marknader och företag. Men vad kan du som konsument göra? Fazle Rahi förklarar att vi måste konsumera med kritiska ögon:

– Om du köper något billigt är det med största sannolikhet inte hållbart. Som konsumenter i finansbranschen måste vi titta på kvalitet i stället för kvantitet – räntan för ett lån kan vara låg, men du kan inte vara säker på om organisationen som ger dig lånet agerar hållbart. En leverantör har ofta flera underleverantörer. Till exempel har företag i Norden många av sina så kallade callcenter placerade ”offshore” där de kanske kan sänka kostnaderna, men där företagen förmodligen inte har kontroll över arbetsförhållandena. Vi måste ta ansvar, vara långsiktiga och pressa företagen att vara transparenta kring sin leverantörskedja. Allt måste betalas, antingen nu eller i framtiden.

Fazle Rahis forskarkollega Jeaneth Johansson är professor i redovisning och finansiell bedömning vid Högskolan i Halmstad. Hon ger tre konkreta rekommendationer till konsumenter som vill göra investeringar. Dessa är att investera i fonder som är inriktade på hållbarhet, säkerställer socialt accepterade arbetsförhållanden samt använder sina resurser cirkulärt och ligger i framkant i sitt hållbarhetsarbete.

Jeaneth Johansson, professor i redovisning och finansiell bedömning.

– Jag tror att de flesta företag vill vara hållbara och legitima, liksom att de vill att investerarna ska fortsätta att investera i företaget och att folk ska fortsätta att köpa deras produkter. Det är också anledningen till att jag tror att du som individ kan ha enorm inverkan, oavsett om det är genom ditt yrke, din konsumtion eller dina investeringar, säger Jeaneth Johansson.

– Vi måste börja med oss ​​själva, men självklart också på den politiska nivån. Om lagstiftningen tillåter oss att köpa billiga, ohållbara produkter, då kommer vi att göra det, avslutar Fazle Rahi.

Text: KATARINA TRAN
Bild: ISTOCK (toppbild), MATTIAS PETTERSSON och DAN BERGMARK

Ordlista

Finansiella resultat innebär avkastning på investerat kapital, avkastning på eget kapital, avkastning på totalt kapital och vinst per aktie.

Styrning innebär intern kontroll, rutiner, styrelse, mångfald, oberoende, informationstransparens och riskhantering.

Om studien

Fazle Rahi har gjort studien ”Do sustainability practices influence financial performance – Evidence from the Nordic financial industry” tillsammans med Ruzlin Akter, mastersstudent vid Högskolan i Gävle och Jeaneth Johansson, professor i redovisning och finansiell bedömning vid Högskolan i Halmstad.