header-pattern-bg

Ny studie visar vägen till cirkulär ekonomi för företag

Cirkulär ekonomi är ett stort samtalsämne inom politiken och bland olika organisationer. Trots det är det långt ifrån alla företag som vet hur de ska ta sig an frågan. I en ny studie analyserar forskare från Högskolan i Halmstad olika verktyg som finns för att jobba cirkulärt och presenterar även en guide för att underlätta för företagen.

Det finns många olika cirkulära strategier. Återvinning är den som oftast tas upp och som är mest populär att använda. Men cirkulär ekonomi handlar inte enbart om att återvinna.

 

Mariana Cardoso Chrispim, postdoktor i miljövetenskap

Cirkulär ekonomi handlar i stora drag om att återanvända och återvinna olika resurser så långt det är möjligt, i stället för att kassera dem. Det är ett aktuellt ämne. Bland annat gav forskningsinstitutet Rise, tillsammans med flera organisationer, ut The Circularity Gap Report Sweden 2022. Dessutom finns strategier och handlingsplaner både i Sverige och EU.

– Det pratas om cirkulär ekonomi på alla nivåer. Vissa företag arbetar aktivt för att bli mer cirkulära, medan andra försöker att komma i gång. Men det är inte enkelt och företag som vi forskare är i kontakt med frågar sig hur de ska veta vilka insatser som gör att företaget faktiskt blir mer cirkulärt. Vilka mått ska de använda och vilka jämförelser ska de göra? säger Marie Mattsson, professor i miljövetenskap vid Högskolan i Halmstad.

Komplext begrepp

Cirkulär ekonomi är inte heller ett enhetligt begrepp, vilket gör frågan mer komplicerad. I den aktuella studien granskas tillgängliga verktyg, totalt 38, som beskrivs i vetenskaplig litteratur och för praktiker.

Kvinna med randig tröja

Mariana Cardoso Chrispim, postdoktor i miljövetenskap vid Högskolan i Halmstad, leder den här aktuella forskningen om cirkulär ekonomi. Bild: Magnus Karlsson

– Vår studie visar att existerande verktyg för att utvärdera cirkularitet på företag har många brister. Ett exempel är den sociala dimensionen en avgörande dimension som inte tas ordentligt i beaktande i många verktyg. Är den med begränsas den ofta till att handla om anställda och kunder utan att inkludera samhället i stort och lokalsamhället, säger Mariana Cardoso Chrispim, postdoktor i miljövetenskap vid Högskolan i Halmstad och fortsätter:

– Det finns många olika cirkulära strategier. Återvinning är den som oftast tas upp och som är mest populär att använda. Men cirkulär ekonomi handlar inte enbart om att återvinna.

Industriell symbios

Cirkulär ekonomi består alltså av många nivåer.

– Förutom att hushålla med råvaror, använda mindre energi och vatten måste du se till helheten, som att det även krävs en bra arbetsmiljö och schyssta arbetsvillkor, och att företagen samarbetar med andra företag, så kallad industriell symbios, säger Marie Mattsson och fortsätter:

– Företag borde samarbeta mer. Avfall i ett företag kan bli en resurs i annat, som i fallet biogas. Spillvärme från ett företag kan värma upp lokaler i ett annat företag.

Kvinna i ljusgul tröja

Marie Mattsson berättar att företag ganska ofta kontaktar Högskolan för att studenter ska komma och göra examensarbeten kring cirkulär ekonomi och hållbarhet. Bild: Anna-Frida Agardson

För att möta de olika utmaningarna som företagen möter har forskarna tagit fram en guide, ACTION (Assessing Circular Transition In Organisations Now). Den ska underlätta för företagen att komma i gång, att få med alla nyckeldimensioner och kunna navigera bland de olika verktygen som finns oberoende av bransch och affärsmodell. Guiden innehåller resurser och verktyg som i de flesta fall är tillgängliga för allmänheten.

– Guiden kan vara ett sätt för företag som vill gå steg för steg och se vilken nivå de vill lägga sig på och vilket verktyg som passar det specifika företaget, säger Mariana Cardoso Chrispim.

Resurseffektivitet

Även om cirkulär ekonomi är ett stort samtalsämne, är ekonomin i dag till övervägande del linjär. Det produceras baserat på nya råvaror, konsumeras och lämnas i slutänden väldigt mycket olika typer av avfall.

– Hållbarhet känner många till, men cirkulär ekonomi har inte kommit lika långt och företagen behöver bli mer resurseffektiva för att hänga med, säger Marie Mattsson.

Hon menar att kunskap om miljö och klimat är en drivande faktor.

– Att bli mer cirkulär kan också spara pengar och leda till konkurrensfördelar. Jag tror att företagen tänker att de måste göra sin läxa. Åtminstone de större företagen ser knappast något annat alternativ än att de måste jobba med det här också.

Text: KRISTINA RÖRSTRÖM
Toppbild: ISTOCK

Mer om forskningen

Cirkulär ekonomi är ett ganska öppet begrepp. I den aktuella studien av Mariana Cardoso Chrispim, Marie Mattsson och Pia Ulvenblad, Akademin för företagande, innovation och hållbarhet vid Högskolan i Halmstad, har forskarna gått igenom olika verktyg med hänsyn till fyra nyckeldimensioner:

  • Sociala dimensioner, arbetsmiljö, trivsel, lokal utveckling, hälsa osv.
  • Intressentinvolvering, till exempel hur man involverar kunder och samarbetspartner.
  • R-imperatives som handlar om hur material och produkter på olika sätt kan användas och återanvändas mer. På engelska står R-strategierna för Refuse, Reduce, Re-sell or Reuse, Repair, Refurbish, Remanufacture, Repurpose, Recycle, Recover och Re-mine.
  • Industriell symbios, samverkan mellan företag.

Guiden ACTION står för ”Assessing Circular Transition In Organisations Now”. Guiden finns i artikeln:

The underrepresented key elements of Circular Economy: A critical review of assessment tools and a guide for action i Sustainable Production and Consumption Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studien ingår i en strategisk satsning på Akademin för företagande, innovation och hållbarhet som innefattar anställning av postdoktorer. En av dessa postdoktorer är Mariana Cardoso Chrispim som är post-doktor i miljövetenskap. Hon leder den aktuella forskningen om cirkulär ekonomi. Just nu intervjuar hon hållbarhetsansvariga personer på företag i Halland för att utröna hur långt de kommit i arbetet med cirkulär ekonomi.