header-pattern-bg

Fokusområde Hälsoinnovation – en oslipad diamant

Detta är en personligt skriven text. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Del av fokusområde Hälsoinnovation

Hälsa är en vital del av våra liv. Både som individer och samhälle är vi intresserade av att ha effektiva, tillgängliga och relevanta sätt att behålla eller förbättra hälsan. Samtidigt utmanas hälsan genom livet. Att utveckla och utvärdera nya lösningar – innovationer – för att behålla eller förbättra hälsan, är därför synnerligen intressant för många, och i högsta grad samhällsrelevant.

I år fyller Högskolan i Halmstad 40 år! I en serie krönikor får du följa med på Högskolan i Halmstads 40-åriga forskningsresa, från ingen forskning till forskning för innovation. I denna krönika berättar fokusområdesledare Ingeborg Nilsson om hur alla kan bidra till fokusområde Hälsoinnovation.
Foto av

Fokusområde Hälsoinnovation vid Högskolan i Halmstad bygger på utmaningar som människor, verksamheter och samhället identifierar i relation till hälsa och välmående. Tillsammans utvecklar vi relevant forskning och utbildning. Fokusområde Hälsoinnovation är ett verkligt gott exempel på en diamant som glänser, men som med gemensamma ansträngningar kan slipas ännu mer.

Att fatta beslutet att profilera forskning och utbildning vid Högskolan i Halmstad på det sättet var både modigt och nytänkande när fokusområde Hälsoinnovation startade år 2014. Det finns något storslaget och märkvärdigt med en mindre högskola som trots potentiella utmaningar ger sig i kast med att skapa en tydlig målbild för sin forskning och utbildning. Högskolan i Halmstad vill inte bara vara ett i största allmänhet högkvalitativt lärosäte, utan också skapa sig en profil och muta in ett område. Högskolan i Halmstad gör det. Det visar på ett ledarskap med tydlig ambition och en målbild som främjar högskoleövergripande samverkan. På Högskolan är det tydligt att det är när vi arbetar tillsammans som vi kan åstadkomma god forskning som skapar värde i samhället.

Ingeborg Nilsson

Men vad har fokusområde Hälsoinnovation för ambition och målbild? Fokusområdet har ett holistiskt perspektiv på hälsa, varför forskning, utbildning och samverkan med andra samhällsaktörer är helt essentiellt. Ett ambitiöst arbete att utveckla en distinkt och detaljerad inriktning beskrevs redan år 2021 i den strategi som utvecklades inom fokusområdet och som rektor då antog. Här skissades en tydlig plan för hur utbildning, forskning och samverkan kan bidra till, men också dra nytta av, fokusområdet. Ungefär vid samma tid bestämdes att det vid lärosätet skulle vara möjligt att ansöka om att inrätta mångvetenskapliga forskningsprogram. Det innebar att Högskolans organisation och former för forskning delvis ritades om.

Inom fokusområde Hälsoinnovation finns i dag två goda exempel på kraftfulla forskningsprogram som producerar högkvalitativ forskning som är nationellt och internationellt efterfrågad. Forskningsprogrammen bidrar till allas vår akademiska utveckling och karriär och genererar nästa generations lärare och forskare. Programmen – Movement for health and performance och Informationsdriven vård – är tydliga exempel på hur fokusområdet kan utvecklas. Min förhoppning är att snart kunna välkomna fler forskningsprogram.

Hur fysisk aktivitet och rörelse kan bidra till hälsa och hur digital teknik kan bidra till utveckling av vården är aspekter inom ramen för de befintliga forskningsprogrammen. Trots dessa ambitiösa program finns ännu mer som behöver upptäckas, korsbefruktas och utmanas. Fokusområdet i sin helhet skulle tjäna på ännu fler nyskapande mångvetenskapliga samarbeten. Fokusområdet skulle också kunna stärkas av ännu tydligare samhällsvetenskapliga forskningslinjer om hur samhällsstöd och strukturer kan utvecklas men också påverkas av hälsoinnovationer. Pedagogiska forskningslinjer; vilka pedagogiska metoder kan nyttjas, utvecklas eller stödja hälsoinnovation?

Samtidigt är akademin en lite utmanande verksamhet. Det är väl ganska vedertaget att vi forskare ofta anses vara ett ganska nördigt släkte, insnöade på ”vår egen grej” och med både starkt kontrollbehov och konkurrensbeteende. Att enas om, utforma och utveckla ett fokusområde är därför inte något som görs på en kafferast. Det ställer krav på ledningen på Högskolan och fokusområdet, men också på oss, var och en som jobbar med det hälsoinnovativa perspektivet. Vi måste alla ta initiativ till samarbeten och söka oss till situationer som kan stärka fokusområdet. En forskningsidé eller kursplan kan förädlas genom att diskuteras i en workshop. Pågående forskningssamarbeten kan ha potential att bli ännu mer befäst om fler involveras. Sök kontakt med forskare eller ledare för fokusområdena för samtal och kreativa resonemang! Arbetar du med hälsofrågor inom region, kommun eller privat sektor och vill samarbeta kring aktuell forskning, ta kontakt med oss!

Hälsoinnovation är ett viktigt område för att var och en av oss medborgare ska ha kunskap om att ta hand om vår hälsa och vårt välmående, för att bidra till vårdens vidareutveckling, och för att bidra med kunskap om vilka initiativ och strukturer som samhället behöver stödja för god och jämlik hälsa. Samtidigt är hälsoinnovation som område såväl flyktigt som trendkänsligt, och kanske kan det också uppfattas som provocerande – som ett tydligt tecken på att vi lever i en individualistisk värld. Många frågor väcks. Vad är hälsa? När kan något betraktas som en innovation? Vem har ansvaret för hälsa? Det behövs därför en tydlig inriktning för fokusområdet som försäkrar relevans, kvalitet och vetenskaplig stringens, samtidigt som ett ungt lärosäte kanske lite enklare kan vara lösningsfokuserat?

Många fält och områden i målningen hälsoinnovation finns redan, och andra delar är på väg att målas. Dessutom behöver varje målning en ram. Ramen skapar perspektivet och ger en konkret och tydlig inramning av fokusområdets olika områden och av vilken typ av frågor som det kan förväntas kunskapsutveckling. Arbetet med målningen och ramen är pågående och här har du och jag möjlighet att både påverka och bidra. Tag chansen, det är tillsammans som vi kan göra det!

INGEBORG NILSSON
fokusområdesledare Hälsoinnovation

Foto: DAN BERGMARK, ISTOCK (toppbild)