header-pattern-bg

Viktigt att bygga förtroende mellan människor och teknologi

Del av fokusområde Smarta städer och samhällen

Hur kan man skapa förtroende mellan människor och teknologi? Kan man ens det? Och varför är det viktigt? Kaspar Raats, doktorand i informatik vid Högskolan i Halmstad, utforskar dessa frågor i sin avhandling.

Min forskning hjälper intelligent teknikutveckling att hitta en riktning och syfte och att övergå från teknikcentrering och ingenjörsperspektiv till en mer inkluderande, ansvarsfull och pålitlig praxis.

 

Kaspar Raats

Autonoma fordon, exempelvis självkörande bilar, är ett område som ständigt växer och vars lösningar blir en allt större del av våra städer. Men att introducera och integrera ny teknik kan skapa nya utmaningar, till exempel kring förtroende för tekniken. Forskning och utveckling på området är ofta teknikfokuserad och tenderar att testa parametern ”förtroende” i ett laboratorium i stället för i en verklig miljö. Detta är något som Kaspar Raats finner problematiskt.

– Även när fokus ligger på människors förtroende för autonoma fordon är uppmärksamheten på teknikrelaterade aspekter och hur man manipulerar dem för att bygga människors förtroende, säger Kaspar Raats.

Involverade användare skapar accepterade produkter

När man utvecklar teknologi utan att involvera användarna finns det en risk att produkterna inte kommer att fungera optimalt eller bli accepterade av användarna. Till exempel blev elsparkcyklar för några år sedan ett välanvänt alternativ till bilar, och elsparkcyklarna ökade kraftigt i antal eftersom många fann dem praktiska. Samtidigt kände sig många fotgängare mindre trygga på trottoarerna, och många olyckor rapporterades. Detta ledde till begränsningar och till och med förbud mot elsparkcyklar i vissa städer. En god avsikt, som att minska antalet bilar på vägarna, är inte alltid tillräcklig vid utveckling och införande av en produkt.

– Min forskning hjälper intelligent teknikutveckling att hitta en riktning och syfte och att övergå från teknikcentrering och ingenjörsperspektiv till en mer inkluderande, ansvarsfull och pålitlig praxis, säger Kaspar Raats.

En man står framför affischer och skärmar.

Kaspar Raats disputerade den 8 december vid Akademin för informationsteknologi på Högskolan i Halmstad.

Förtroendeglapp mellan användare och producenter

Kaspar Raats menar att det finns en klyfta mellan de intelligenta fordonen och mobilitetstjänsterna som företagen utvecklar och användarnas acceptans och förtroende för dem. I sin avhandling argumenterar han för att utvecklingen av autonoma fordon behöver gå från att fokusera på förtroende som en teknologisk egenskap till tillförlitlighet som en kontinuerlig process.

Kaspar Raats föreslår att detta kan uppnås genom designetnografiska metoder för gemensamt lärande och utvecklingsaktiviteter med intressenter från olika discipliner och sektorer. Det kan vara workshoppar och andra evenemang där olika intressenter samlas för att tillsammans lära sig av designetnografiskt material och data som samlas in från människor i en verklig kontext. Med andra ord behöver olika parter med olika kompetenser jobba tillsammans för att få till ett mer heltäckande och inkluderande arbetssätt när man utvecklar produkter.

– Tillförlitlig utveckling av autonoma fordon kommer att öka människors förtroende för dem och hjälpa till att uppnå de förväntade samhällsnyttorna. I min avhandling presenterar jag en ny och aktuell ram för pålitlig algoritmdesign, kallad TAD, som visar hur responsivitet, intervention, intention och tvärvetenskaplig samverkan driver autonoma fordon till att bli en pålitlig praxis, säger Kaspar Raats.

Spännande samarbeten inom fältet

Under sin doktorandutbildning mötte och samarbetade Kaspar Raats med många som också är intresserade av samspelet mellan teknologi och människor, som till exempel professorerna Vaike Fors och Magnus Bergquist och universitetslektor Jesper Lund, alla vid Högskolan i Halmstad, samt projektparter vid Göteborgs stad, Helsingborgs stad och Volvo Cars Sweden.

– Jag har träffat många underbara, intelligenta och kompetenta människor. Att bedriva min forskning på Akademin för informationsteknologi på Högskolan i Halmstad har varit helt rätt! säger Kaspar Raats.

Kaspar Raats kommer att fortsätta att utforska området autonoma fordon och människocentrerat förtroende, med särskilt fokus på att inkludera verkliga kontexter och människors perspektiv i utvecklingen av designalgoritmer.

Text: ANNA-FRIDA AGARDSON
Toppbild: iSTOCK
Porträttbild: PATRIK PALO

Om Kaspar Raats

Vilken är din utbildningsbakgrund?

– Jag har en kandidatexamen i datavetenskap från Tallinns tekniska universitet i Estland och en masterexamen i interaktionsdesign från Chalmers tekniska högskola i Sverige.

När kom du till Högskolan i Halmstad?

– Jag påbörjade min doktorandutbildning den 1 januari 2018, vilket snart är sex år sedan.

När och hur började ditt intresse för relationen mellan människor och teknologi?

– Jag var främst intresserad av att utforska och experimentera designetnografiska metoder, som till exempel i detta forskningsprojekt. Infallsvinkeln med förtroende och intelligent fordonsteknologi var en spännande och komplex möjlighet för det.

Varför valde du Högskolan i Halmstad för din doktorandutbildning?

– Eftersom min huvudhandledare, Vaike Fors, är den enda professorn i designetnografi i Sverige var det självklart att söka doktorandtjänsten Högskolan i Halmstad.

Om disputationen

Avhandlingens titel: Towards trustworthy intelligent vehicle technology development Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Ordförande för disputationsakten:Professor Maria Åkesson, Högskolan i Halmstad
  • Opponent:Professor Johan Redström, Designhögskolan, Umeå University
  • Ledamöter i betygsnämnden:Professor Barry Alan Brown, University of Copenhagen
    Professor Jonas Ivarsson, Göteborgs Universitet
    Professor Alexandra Weilenmann, Göteborgs Universitet
  • Handledare:Professor, Vaike Fors, Högskolan i Halmstad