header-pattern-bg

Framtidens energilösningar kräver nya arbetssätt inom byggindustrin

Del av fokusområde Smarta städer och samhällen

Ny forskning från Högskolan i Halmstad betonar vikten av samarbete för att lyckas med energiomställningen i byggsektorn. Forskningen visar att långsiktiga partnerskap, tillit mellan aktörer och beställarengagemang både inom och utanför projekten är avgörande.

Byggindustrin står för 20 procent av de globala årliga växthusgasutsläppen. För att motverka detta krävs satsningar på energisnåla lösningar och innovativa el- och värmesystem. Men att införa sådana lösningar är ofta lättare sagt än gjort, menar Charlotta Winkler, tidigare industridoktorand vid Högskolan i Halmstad. I sin avhandling, som hon har gjort i samarbete med analys- och teknikkonsultbolaget WSP, har hon tittat på hur energirelaterade innovationer implementeras för att skapa värde i byggsektorn, och vad som krävs för att det ska lyckas.

– Vi har tekniken för att bygga bättre, det är inte där hindret ligger. Utmaningen är att förändra våra arbetssätt och samarbeten för att kunna utnyttja denna teknik fullt ut, säger Charlotta Winkler.

I studien har Charlotta Winkler tittat särskilt på hur solcellsanläggningar integreras i byggprojekt, och de utmaningar som fastighetsägare möter när de plötsligt blir energiproducenter.

– Det innebär nya roller och ansvar. De måste förstå vilka lagar och regler som gäller och hur de påverkas av, exempelvis, energiskatt. Dessutom krävs ny kunskap och en annan typ av samverkan än vad de kanske är vana vid, säger Charlotta Winkler.

Vi har tekniken för att bygga bättre, det är inte där hindret ligger. Utmaningen är att förändra våra arbetssätt och samarbeten för att kunna utnyttja denna teknik fullt ut.

 

Charlotta Winkler

Fastighetsbolaget ses som ett föredöme

Ett centralt fall i Charlotta Winklers forskning är Eksta Bostads AB, Kungsbacka kommuns fastighetsbolag, som har varit drivande inom energiinnovation och hållbarhet i över 40 år. Fastighetsbolaget utgår från en strategi där man kontinuerligt testar och inför nya lösningar, samtidigt som bolaget deltar i olika nätverk och samarbeten.

– Eksta visar hur viktig beställarrollen är för att driva innovation. På Eksta bygger de sin förmåga att driva innovation genom att engagera sig på flera sätt, både inom projekt och utanför projekt med olika samhällsaktörer, säger Charlotta Winkler och fortsätter:

– Eksta har en kultur av att testa nya saker, och är inte rädda för att misslyckas. Där ser man snarare misslyckande som tillfällen att bygga kunskap. Bolaget vet att införande av innovation kostar tid och pengar, och ser det som en investering.

Fastighetsbolaget deltar aktivt i nätverk med andra byggaktörer, myndigheter, skolor och universitet.

– Eksta tillgängliggör sig för forskning och tar till sig nya idéer som de för in i projekt där de kan testas och implementeras. På så vis skapar man värde i projekten och driver utvecklingen framåt.

Charlotta Winkler, tidigare industridoktorand vid Högskolan i Halmstad. Foto

Charlotta Winkler disputerade den 31 maj på avhandlingen ”Client orchestration for the implementation of energy innovation in construction”.

Tillit och långsiktiga partnerskap

Charlotta Winklers forskning visar att det är komplicerat att införa energiinnovationer och att det kräver samverkan i nya typer av grupper.

– För att lyckas med ny teknik i byggprojekt krävs tillit mellan projektaktörer, vilket stärks av långsiktiga partnerskap. Alla parter måste vara engagerade, förstå att det innebär nya utmaningar och vara villiga att lösa problem tillsammans, förklarar hon.

För att bidra till energiomställningen och möta framtida krav på förbättrad energiprestanda och minskad klimatpåverkan måste byggindustrin skapa förutsättningar för bredare samverkan. Det handlar om att röra sig bortom sin traditionella sfär och inkludera aktörer utanför byggindustrin på samma villkor, menar Charlotta Winkler.

– Byggaktörer som vill driva förändring och bidra till energiomställningen behöver också vara delaktiga i utvecklingen av innovationer, så att dessa kan anpassas till byggkontexten, säger Charlotta Winkler och tillägger:

– Som beställare är det viktigt att vara lyhörd. För att driva innovation behöver man bevaka och vara en del av utvecklingen genom att engagera sig i olika forum och samarbeten i samhället.

Text: LOVISA ESSUNGER

Bild: WSP (toppbild), ANDREAS ANDERSSON (fotograf Adde)