header-pattern-bg

Professorsporträttet: Passionen för poesi är Daniel Möllers styrka

I det lilla – en dikt om ett bröllop eller en födelsedag för 300 år sedan – kan vi skönja den stora kunskapen om historien och människors vardagsliv. Därför är tillfällesdikter ett stort intresse för Daniel Möller. På lite mer än ett decennium har han, som är ny professor i litteraturvetenskap vid Högskolan i Halmstad, blivit en av de tydligast profilerade forskarna inom svensk poesi från tidigmodern tid.

Jag har gjort min grej och forskat om det som jag har haft lust att forska om. Jag tror att det blir bäst om man får ägna sig åt ett ämne som man brinner för.

Daniel Möller

Den röda tråden i Daniels Möllers forskning är tillfällesdiktning och det är framför allt diktning under tidigmodern tid, 1600- och 1700-talen, som intresserar honom.

– Det handlar om bröllop, begravningar, bemärkelsedagar och andra tillfällen som man ville uppmärksamma. Det har skrivits enorma mängder, säger Daniel Möller.

Stipendier och anslag

Hans vetenskapliga produktion är ovanligt omfattande, håller utomordentligt hög kvalitet och är originell, menar bedömare. Han har fått stipendier från Svenska Akademien och två stora anslag från Vetenskapsrådet, det sistnämnda är ovanligt för forskare inom humaniora.

– Mina ansökningar har nog väckt intresse för att de har visat på kunskapsgap, säger Daniel Möller.

– Jag har gjort min grej och forskat om det som jag har haft lust att forska om. Jag tror att det blir bäst om man får ägna sig åt ett ämne som man brinner för. Jag har passionerade förhållningssätt till både studier och forskning.

Sedan disputationen 2011 har Daniel Möller genomfört många litteraturvetenskapliga projekt. Han är medredaktör för boken ”Att dikta för livet, döden och evigheten. Tillfällesdiktning under tidigmodern tid” och den täcker in mycket av det viktigaste som han har gjort. Till det kan man lägga hans aktuella bok som handlar om elaka gravdikter: ”Om de döda allt annat än gott” (Makadam förlag). På 1700-talet var det vanligt att man tog tillfället att ta ära och heder av en antagonist som hade gått hädan. Dikterna var humoristiska, makabra och snuskiga.

– Även mina mest förhärdade vänner gömmer ansiktet i händerna när de läser dikterna. Det är burdust, 1600- och 1700-talen är kända för det.

Man med svart hatt som har fingret i näsan på en dödsskalle. (bild av målning)

Daniels Möller senaste bok, som kom ut i september i år, handlar om elaka gravdikter. Som forskare ägnar han sig en hel del åt att läsa, analysera och kategorisera. Ibland letar han fynd också i privata arkiv. "Det är kul. Annars kan jag få en kick, och inte så liten heller, av att leta även i de offentliga biblioteken. I Kungliga biblioteket i Stockholm eller Stifts- och landsbiblioteket i Skara har jag hittat dikter som jag kunnat använda i min forskning och skriva om."

Exempel på projekt att lägga till raden är ”Rolldiktningens poetik. Olof von Dalins experimentella tillfällesdiktning” och flera böcker om pekoral och pekoralpastischen.

Inga tråkmånsar

Daniel Möller älskar att undervisa och att dela med sig. Det är en vinst om studenterna upptäcker litteraturen och poesin.

– Poeterna som jag pratar om är inga tråkmånsar och det är inte bara gamla farbröder som rimmar högtravat. I stället utforskar de gränstrakterna hos människan och hennes psyke. Ibland är det rena uppror. Ta den modernistiska dadaismen, det är en form av punkrörelse.

– Jag tycker att det är oerhört viktigt att entusiasmera studenterna och ingjuta mod i dem, så att de vågar prova nya tankar och idéer, både under föreläsningarna och seminarierna och när de skriver uppsatser.

Man med glasögon och ljus kavaj. Fotografi.

Daniel Möller är verksam vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle. ”Den utvecklas till något stort och spännande. Det är också roligt med en mindre miljö och att kunna påverka utvecklingen och att få hjälpa yngre forskare fram i karriären. Jag har kvar många forskarkollegor i Lund och på många andra håll.”

Ett tydligt tillfälle att testa och våga för studenter är under den nya kursen i kreativt skrivande som startar till våren under Daniel Möllers ledning. Över lag kopplar han gärna samman musik med poesi. Det händer att han sjunger en bit på en medeltida ballad för litteraturstudenterna och de får gärna prova att sjunga lite Bellman.
Unga kan få ut så mycket av att läsa poesi, och musiken kan verkligen vara vägen in i poesin, menar Daniel Möller.

– I vår tid är litteraturen större än någonsin. Nätet svämmar över av dikter och andra texter. Där kan alla bli poeter och inte minst unga har ett så starkt behov av att förmedla sig. Ett annat exempel är dataspel, det är en narratologisk verksamhet där de som skriver och sedan spelar, bygger den värld som de skapar.

Ibland säger studenterna att poesi kan vara så svårt:

– Det är precis tvärtom. Har man hittat skönlitteraturen har man en vän för livet, säger Daniel Möller.

Djurgravpoesi i ett sammanhang

När Daniel Möller själv började läsa på universitetet var det inte litteraturvetenskap som han började med – han ville spara det roligaste till sist. När han efter en period i gymnasieläraryrket kom in på forskarutbildningen hade han redan under tidigare uppsatsskrivande stött på märkliga dikter till döda djur. Temat för hans avhandling blev djurgravspoesi, ett då ganska outforskat ämne. Men varför är dikter till sedan länge döda djur intressanta?

– Jag jobbar mycket med att kontextualisera. I det lilla kan det stora gömma sig. Genom att analysera texter på den lilla avfartsvägen ute i skogen långt från huvudleden, kan man hitta det väsentliga. De stora sammanhangen kan förstås mer i det där sidospåret. Dikterna blir som titthål in i det förflutna och i den vardagen, även om det så klart ofta handlar om högre ståndsmiljöer.

Om Djurgravdiktning

Under den tidigmoderna tiden kunde alla studenter skriva på vers.

– Att skriva en dikt kunde vara en förtäckt merithandling till ett ämbete, berättar Daniel Möller.

Ett exempel är då Karl XI år 1681 sköt en riktig bjässe till björn utanför Arboga. Den unge adelsmannen Christoffer Leijoncrona passade på att skriva en dikt om händelsen: ”Grafskrifft öfwer den Stoora Biörnen hwilcken af H. K. M:tz wäldiga arm wijdh Kongzöhr blef nederlagd”.

Dikten handlade om att björnen är skogens mäktigaste, men när kungen så mötte björnen, mötte björnen sin överman. Det var djärvt gjort av Leijoncorna för egentligen var det förbjudet att oombett skriva dikter till kungafamiljen. Dikten gjorde dock intryck på kungen och Leijoncrona blev senare politiskt sändebud i London.

Även hus- och tamdjur fick gravdikter. Ofta skrevs dikterna som en hälsning från andra sidan graven, att djuret hade haft ett bra liv hos sin ägare och nu fått en fin grav. ”Klagan öfwer en mächta artig Papegoijas dödh” är ett exempel.

– Werner von Rosenfelt hade inte någon chihuahua i en handväska, däremot en levande accessoar i form av en papegoja. En oerhört kär ägodel som han skrev om när hon dog, berättar Daniel Möller.

Att samverka och vända sig till en större publik utanför forskarvärlden är ett stort intresse för Daniel Möller. Han föreläser och engagerar sig bland annat genom Ekelöf-sällskapet. Under Strecket-texter i Svenska Dagbladet är ett annat sätt för Daniel Möller att dela med sig av forskningsresultat. Läsarna har genom åren bjudits på essäer som ”Tråkmånsen som var en av våra stora humorister” och ”Lenngrens kvickhet förnyade svensk poesi”.

”Svensk poesi” och egna dikter

Tillsammans med författaren och poesihistorikern Niklas Schiöler står Daniel Möller bakom ”Svensk poesi” som har blivit ett standardverk i sin genre. 1072 sidor svensk poesi för studenter och en läsande allmänhet.

– Det är den senaste i sitt slag och har ambitionen att täcka vår poesi från det allra äldsta till i dag.

Daniel Möller har själv gett ut flera diktsamlingar.

– Det är enormt roligt att skriva egna skönlitterära texter. När jag sitter med en ansökan till Vetenskapsrådet och allt är så formaliserat med givna rubriker, är det bra att kunna fly till ett skönlitterärt manus. Jag bearbetar ansökan med att göra något parallellt.

Bokomslag i gul-beige med skulpturer på. Illustration.

År 2020 kom en bok om Ovidius författarskap, ”Metamorphic Readings” (Oxford University Press) som Daniel Möller står bakom tillsammans med litteraturprofessorn, tillika Svenska Akademins ständige sekreterare, Mats Malm, och den brittiska klassikerprofessorn Alison Sharrock.”Boken kom fyra år efter att vi hade haft ett symposium på temat på Kungl. Vitterhetsakademin. Det tar rysligt lång tid med alla peer review-granskningar* och korrekturrundor, men den var rolig att arbeta med!” (*andra forskares granskningar)

För Lundabon lockar Halmstad och Halland med bland annat Halmstadgruppen och Olof von Dalin-sällskapet, där han är styrelseledamot. Att bli professor är ett erkännande och glädjande:

– Att ens bidrag till forskningen uppskattas, det är jag väldigt glad för och inget man kan ta för givet. Jag brinner för musik och litteratur och har svårt att frikoppla jobbet från övriga livet. Jag har en stor nyfikenhet inför de enorma skatter som finns kvar att upptäcka.

Text: KRISTINA RÖRSTRÖM
Bild: GUSTAV BERGMAN, DAN BERGMARK samt FÖRLAGEN (bokomslag)

Om Daniel Möller

Daniel Möller föddes 1974 och växte upp i Mjölby. Han läste en fil.kand. i litteraturvetenskap vid Linköpings universitet, inklusive utbytesstudier vid University College London, Storbritannien. Gymnasielärarexamen vid Malmö högskolan och fil.mag. i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Han arbetade som ämneslärare i litteratur och religionsvetenskap vid Klippans gymnasieskola under tre år.

Disputerade i litteraturvetenskap 2011 vid Lunds universitet på avhandlingen ”Fänad i helgade grifter. Svensk djurgravpoesi 1670–1760”. Lektor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, docent 2015. 2020 studierektor för flera ämnen vid Språk- och litteraturcentrum vid universitetet. Ett stort antal publikationer och forskningsbaserade böcker. Sedan 2019 redaktör för Vetenskapssocietetens i Lund årsbok. Ingick 2018–2020 i redaktionen för ”Nordisk poesi. Tidsskrift for lyrikkforskning”. Översättningar och egna skönlitterärära verk, bland annat Kärlek och kultur 2017. Från 2019 styrelseledamot i Olof von Dalin-sällskapet och i Svenska Pekoral-sällskapet i Stockholm. 2020 mottagare av Einar Hansens forskningspris för framstående humanistisk forskning.

2021 anställd som universitetslektor i litteraturvetenskap vid Högskolan i Halmstad och utnämnd till professor i litteraturvetenskap 2023.

Läsning för livet – 25 skönlitterära verk valda av Daniel Möller

I våras bad studenterna som gick ut programmet Ämneslärare – svenska och engelska att Daniel Möller skulle ta fram en lista på skönlitterära böcker. De ville ha hans tips med sig ut i livet.

Barnes, Djuna, Nightwood, 1936

Bataille, Georges, Himlens blå, övers. Katarina Frostenson, 1990 [1935]

Baudelaire, Charles, Det ondas blommor, övers. Ingvar Björkeson, 1986 [1857]

Beckman, Erik, Kameler dricker vatten, 1971

Bellman, Carl Michael, Fredmans epistlar, 1790

Borges, Jorge Luis, Fiktioner, övers. Sun Axelsson, 2007 [1944]

Calvino, Italo, Om en vinternatt en resande, övers. Viveca Melander, 1985 [1979]

Carrington, Leonora, The House of Fear (Notes from Down Below), 1938

Ekelöf, Gunnar, Sent på jorden, 1932

Ekelöf, Gunnar, Strountes, 1955

Ekelöf, Gunnar, Vägvisare till underjorden, 1967

Eliot, T.S., The Waste Land, 1922

Joyce, James, Ulysses, 1922

Jäderlund, Ann, Som en gång varit äng, 1988

Lagerlöf, Selma, En herrgårdssägen, 1899

Lindegren, Erik, Mannen utan väg, 1942

Mathews, Harry, Singular Pleasures, 1981

Schwerner, Armand, The Tablets, 1999

Stagnelius, Erik Johan, Liljor i Saron, 1821

Strindberg, August, Inferno, 1897

Strindberg, August, Svarta fanor, 1907

Södergran, Edith, Dikter, 1916

Wexionius, Olof, Melancholie och andra dikter, 2008 [ur Sinne-Afwel, 1683/84]

Wijkmark, Carl-Henning, Jägarna på Karinhall, 1972

Zürn, Unica, Mörk vår & Jasminmannen, övers. Helena Eriksson, 2004 [1969/1977]